www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Realizovaná městská kola 2017:
   - městská cena Ď v Berouně
   - místní cena Ď v Blovicích
   - místní cena Ď v Chodově
   - městská cena Ď v Děčíně
   - městská cena Ď v Litvínově
   - městská cena Ď v Novém Boru
   - městská cena Ď v Olomouci
   - městská cena Ď v Ostrově
   - místní cena Ď v Pardubicích
   - místní cena Ď v Plzni
   - městská cena Ď v Poděbradech
   - městská cena Ď v Ústí n. L.
   - městská cena Ď ve Znojmě
Městské nominace 2017
Městská Kolegia 2017

Městská kola další ročníky
 

M Í S T N Í   C E N A   Ď   V   Ú S T Í   N A D   L A B E M   2 0 1 7


cena Ď

„Místní kolo ceny Ď v Ústí nad Labem“ v rámci 17. ročníku ceny Ď se uskutečnilo 10. dubna 2017 v Rohovém sále zámku Děčín, za podpory a spolupořadatelství Gymnázia a střední odborné školy Dr. Václava Šmejkala, za hostitelství města Děčína, po boku krajského kola zásadně podpořeného městem. Záštitu nad celým projektem převzal minstr kultury ČR pan Daniel Herman.

cena Ď
Zleva: Mgr. Renata Zrníková, starostka městské části Ústí nad Labem Severní Terasa;
Mgr. Michal Kulhánek, starosta obce Velké Březno; oceněná slečna Štěpánka Motejlová;
Mgr. Dita Henzlová, zástupkyně ředitele Gymnázia a SOŠ Dr. Václava Šmejkala v Ústí nad Labem.

Místní cenu Ď převzala slečna Štěpánka Motejlová na základě nominace Gymnázia a SOŠ Dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem:

Štěpánka Motejlová - Štěpánka je studentka 4. ročníku Gymnázia a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, oboru veřejnosprávní činnost, členka Studentského dobrovolnického centra Aladin při škole. Chtěli bychom ji nominovat, protože dobrovolníků – mladých lidí a obzvlášť takových, kteří pracují dlouhodobě, ve škole moc nemáme. Touto cestou jí můžeme vyjádřit poděkování. Naše žákyně spolupracuje především s Dobrovolnickým centrem, z. s. Ústí nad Labem - již třetí rok. Pomáhá těm, kteří to potřebují, v rámci programu LATA Ve dvou se to lépe táhne. V současnosti má na starosti dva klienty - chlapce s psychickými problémy a dívku se zdravotním omezením. S klienty tráví svůj volný čas.
Dále se podílela například na projektech:
• Desítka s Mumií kolem Milady
• Rychtářská 12 km
• Mattoni 1/2Maraton
• Pomoc při pořádání Vánoc pro klienty DC v DDM
Štěpánka pravidelně věnuje dětem z dětského domova dárky k Vánocům a Velikonocům, oblečení. Každý rok se zúčastní Tříkrálové sbírky.

O udělení místní ceny Ď rozhodovalo Místní Kolegium ceny Ď v Ústí nad Labem ve složení, viz odkaz: http://www.cena-d.cz/kolegiummestskeUsti2017.html


Nominovaní a nominující na „místní cenu Ď“ jsou automaticky přítomni krajskému kolu (konalo se současně – viz zde) a také jsou automaticky zvaní na velkou finálovou ceremonii ceny Ď na Nové scéně Národního divadla dne 17. května 2017, kde má každý šanci získat jednu z celostátních cen Ď. Městská cena Ď má své držitele, ale nemá nikoho, kdo by prohrál. Každé nominaci je poděkováno a každá z městského a poté z krajského kola postupuje dál k nezávislému posouzení Kolegiem celostátním, čímž bez ohledu na výsledek krajského kola skutečně vzniká šance na celostátní cenu Ď.

text, foto, video: Richard a Jitka Langerovi, cena Ď


 nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz