www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

N O M I N A C E
Městské nominace 2022
   - Nový Bor
   - Ústí nad Labem
Celostátní nominace 2022
Krajské nominace 2022
 

M Í S T N Í   N O M I N A C E   ÚSTÍ NAD LABEM - CENA Ď 2022Ing. Mgr. Michal Šidák, MBA, ředitel školy, Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkala nominuje:

Mgr. Kateřina Valešová, ředitelka Ústecké komunitní nadace - Za inspirativní, kreativní a zodpovědnou práci ve vedení nadace, kdy svým příkladným chováním a vysokým pracovním nasazením vyhledávala a podporovala mladé tváře tak, aby mohly pomáhat slabým a potřebným lidem. Dále za unikátní péči o rozvoj včelařství v ústeckém kraji.

Petr Kiebel, Jana Javůrek a Pavel Kökert, chovatelé slonů v ústecké ZOO - Za dlouholetou obětavou a příkladnou péči o slony - do letošního roku největší a nejznámější atrakce v ZOO. Všichni se více než dvacet let věnovali slonům nad rámec svých pracovních povinností a obětovali jim mnoho volného času. Bohužel chov slonů po mnoha letech v ZOO skončil a chovatelé se snaží přesvědčit politiky a občany města Ústí nad Labem, aby byl chov slonů ve zdejší ZOO opět obnoven.

Studenti Gymnázia Dr. Václava Šmejkala v Ústí nad Labem nominují:

Jan Rottenborn - za dlouholeté organizování tanečních kurzů pro mládež, které jsou chápány jako důležitý morální počin pro dnešní mládež, z nichž si každý odnese nejen taneční dovednosti, ale také příjemné vzpomínky na potkávání se s vrstevníky a předávání zásad etikety. Jeho taneční kurzy jsou ideálním místem pro socializaci a bez nich by naše město určitě postrádalo důležitou součást.  nahoru   |   domů
             produkce: +420/774 419 696                                       pořadatel: +420/608 702 768                                       cena-d@centrum.cz                                       www.cena-d.cz