www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Realizovaná městská kola 2023:
   - cena Ď v Novém Boru
   - cena Ď v Ústí n/L
   - cena Ď v Blovicích
   - cena Ď v Plzni
   - cena Ď v Nepomuku
   - cena Ď v Blatné
   - cena Ď v Č. Budějovicích
   - cena Ď v Písku
   - cena Ď v Táboře
   - cena Ď v Březové
   - cena Ď v Chodově
   - cena Ď v Karlových Varech
   - cena Ď v Poděbradech
   - cena Ď v Praze
   - cena Ď v Hradci Králové
   - cena Ď v Radkově
   - cena Ď v Lanžhotu
   - cena Ď v Mikulčicích
   - cena Ď ve Dvoře Králové
   - cena Ď v Třebíči
   - cena Ď v Jemnici
   - cena Ď ve Žďáru nad Sázavou
   - cena Ď v Jihlavě
   - cena Ď v Pacově
Městská kola další ročníky
 

Místní   cena   Ď   v   Hradci    Králové  2023


2. října 2023, U České koruny, Lipnice nad Sázavou…
…u rodiny potomků spisovatele Jaroslava Haška

Třetí předávání krajských a místních cen Ď (ze tří takových akcí před konáním finálové ceremonie dne 16. října na Nové scéně Národního divadla v Praze) se uskutečnilo v místě, kde spisovatel Jaroslav Hašek napsal velkou část románu o „Osudech dobrého vojáka Švejka…“, přímo tam, kde žil v „hospodě“, čímž se mu splnil sen, v restauraci „U České koruny v Lipnici nad Sázavou“, kde nás jménem potomků spisovatele přivítala pravnučka paní Petra Hašková dne 2. října 2023 (krajské ceny v krajích: Moravskoslezský, Olomoucký, Zlínský, Jihomoravský, Pardubický, Královéhradecký a Vysočina; místní ceny Ď v: Radkově, Lanžhotu, Mikulčicích, Třebíči, Jemnici, Dvoře Králové, Hradci Králové, Přelouči a Jihlavě).

Na základě nominace Oblastní charity Hradec Králové, paní Petry Zikové, „Místní cenu Ď v Hradci Králové 2023“ získala paní Ivana Marečková (první snímek, oceněná uprostřed, vpravo autorka nominace). Cenu vyhlásil dlouholetý obětavý člen Kolegia ceny Ď, který se nezištně účastní těchto akcí po celé ČR mnoho roků a pomáhá v hlasování o cenách – pan Ladislav Chmelík, tajemník Českého filharmonického sboru Brno (také na prvním snímku).

Text nominace zněl:
Ivana Marečková - Ivana Marečková, laskavá, hodná, úžasná žena, dobrodinec s velkým laskavým srdcem.
Iva se poprvé do týmu dobrovolníků hradecké Oblastní charity dostala v roce 2015. Zapojila se tenkrát se zápalem sobě vlastním do premiérové Národní sbírky potravin. S manželem se přestěhovali do Hradce Králové a cílila na aktivity, které ji odjakživa naplňovaly – vzdělávání, pomoc tam, kde je třeba. Přátelství party hradeckých dobrovolníků ji chytlo za srdce, pravidelně se účastní víkendových pracovních brigád, aktivně se účastnila pomoci ukrajinským uprchlíkům ve skladu Potravinové banky i ve skladu materiální pomoci. Již téměř rok provází nevidomého muže na pravidelné dlouhé procházky, okořeněné společným humorem a nekonečným vyprávěním. Má mnoho dalších aktivit, je spoluorganizátorkou Běhu do vrchu Mladkov - Suchý vrch, je velmi aktivní v Rosa klubu, který sdružuje milovníky růží, je hodnotitelkou soutěže Zlatá růže Hradce Králové. Spoluorganizuje setkávání členek Seniorské sekce Svazu knihovníků a informačních pracovníků Královéhradeckého kraje
Iva je jedinečná. Je upřímná, má dar vidět, naslouchat, chápat, nebát se, zajímat se. Je to rváč, který se zakousne a vytrvá. Například sehnala elektrické motůčko pro sociální dílnu Zahrada v Žamberku a napsala výrobci, který je věnoval darem.
V uplynulém roce zemřel kamarád dobrovolník Milan. Než odešel, byla Iva pro něj a jeho paní velkou oporou. Chodila na návštěvy i do sociálního zařízení mimo město, pomáhala hledat speciální pomůcky. Později, když byl již Milan u Alenky doma, byla v kontaktu téměř denně, a to i přesto, že nebylo vůbec jednoduché vidět, jak kamarád umírá a jak se každým dnem zhoršuje. Byla hnacím motorem i pro ostatní dobrovolníky a povzbuzovala je, aby se u Míly střídali. I dnes je stále v kontaktu s jeho ženou Alenkou a občas jdou na kafíčko, či na nějaký koncert.
Alenka a Milan nejsou jediní, pro koho je Iva dlouhodobě nepostradatelnou dobrou duší, andělem, dobrodincem. Je velkou oporou kamarádce s nemocným dospělým synem, opora ženy, která zemřela snacha a která se stará o tři vnoučata...
Ivana vloni oslavila významné životní výročí. Sedmička na začátku je v jejím případě skutečně pouze číslo. Má stále veselé oči a pozitivní, srdečnou duši. Vesele mává, když ji potkáte na ulici, zahrne vás laskavostí a svojí přirozenou bodrostí, zbystří, když cítí bol. Miluje svého manžela a on jí oplácí stejnou dávkou lásky a pozornosti.
Nominací na Cenu Ď bychom jí chtěli upřímně poděkovat za všechny, na které se usmála, potěšila, podržela, kterým pomohla a rozzářila život.

Skleněné a pro svou krásu velmi chválené ceny Ď na tuto akci jako vždy nezištně dodala rukodělná sklárna Artcristal Bohemia z Velkého Oseku (druhý snímek).

Nádherných zpětných ohlasů bylo tolik, že si člověk říká, jaký má smysl všechny produkční a další starosti zvládat, nebýt těchto ohlasů, projekt by nefungoval 23 let. Děkuji moc a také díky za nádhernou atmosféru (třetí až pátý snímek).

Pohoštění připravilo jako dar mecenášům a dobrodincům CENTRUM LADA z Pacova (šestá fotka), vše domácí, s láskou připravené. Produkčně se na této akci velmi pečlivě podílela sama restaurace „U České koruny“, zastoupena pravnučkou spisovatele Haška – paní Petrou Haškovou (sedmý snímek), která zde současně, po boku všech místních a krajských cen, vyhlásila své speciální „nominace potomků spisovatele Jaroslava Haška“ v rámci letošní speciální kategorie, v níž se bude ve finále děkovat těm, kteří se význačně zasloužil o osvětu „díla Jaroslava Haška“. Zde si dovoluji uvést úvod k těmto jejich třem nominacím:
„Jako rodina potomků spisovatele Jaroslava Haška, Richard – vnuk, Petra a Martin (pravnuci), Zdena (manželka vnuka) – přihlašujeme na cenu Ď 2023 tři nominace jako poděkování za neuvěřitelnou obětavou práci na osvětě díla Jaroslava Haška „Osudy vojáka Švejka“, které bylo sice přeloženo do 58 jazyků, filmařsky a divadelně zpracováno, apod., ale jeho rozsah a stále ještě nevyužitý potenciál, věříme, si nadále zaslouží další a další zájem, osvětu a bádání, na čemž se nesmírně podílí jak sochař Radomír Dvořák, tak město Lipnice nad Sázavou, tak se i v neuvěřitelném nasazení podílel (in memoriam) literární historik pan doktor Radko Pytlík. Jsme ohromně vděční a těmito nominacemi vyjadřujeme upřímný dík!“

Samozřejmě na této akci zaznělo poděkování Národnímu divadlu, kde se opět všichni setkáme na finálové ceremonii, poněvadž všechny nominace bez ohledu, jak dopadly na krajském a místním kole, mají novou šanci ve finále. Zaznělo tedy poděkování za 23 let trvající vzácnou spolupráci s Národním divadlem, stejně jako za 23 let trvající úžasnou nominační spolupráci se ZOO Praha, 15 let trvající spolupráci s výjimečným partnerem ceny Ď špičkovou tiskárnou SVS, spol. s r.o. a s dalšími partnery a příznivci jako jsou: LUBRICANT, AZS RECYKLACE, RABBIT Trhový Štěpánov, ARTCRISTAL BOHEMIA, MPM párty-stany, MIRIAM salon, CENTRUM LADA Pacov, Galerie Vavrys, Naďa Hynková, Jájina Raunerová, Jitka Langerová, Gymnázium Blovice, Česká ZOO, další…

Ještě, než se uskuteční finále „ceny Ď 2023“ na Nové scéně Národního divadla v Praze dne 16. října 2023, postupně se realizuje 14 krajských kol s předáním i řady místních cen. Všechny tyto krajské a místní ceny jsou „šancí navíc k ocenění před finálovou ceremonií, kde již bude větší konkurence nominací z celé ČR“ a navíc na těchto regionálních kolech je prostor k většímu klidnějšímu představení jednotlivých nominací, vzájemným setkáním a přátelským popovídáním v místě, do něhož tito nominovaní svými činnostmi patří.

Richard Langer
autor a pořadatel ceny Ď 2001 – 2023

cena Ď


cena Ď


cena Ď


cena Ď


cena Ď


cena Ď


cena Ď nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz