www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Realizovaná městská kola 2023:
   - cena Ď v Novém Boru
   - cena Ď v Ústí n/L
   - cena Ď v Blovicích
   - cena Ď v Plzni
   - cena Ď v Nepomuku
   - cena Ď v Blatné
   - cena Ď v Č. Budějovicích
   - cena Ď v Písku
   - cena Ď v Táboře
   - cena Ď v Březové
   - cena Ď v Chodově
   - cena Ď v Karlových Varech
   - cena Ď v Poděbradech
   - cena Ď v Praze
   - cena Ď v Hradci Králové
   - cena Ď v Radkově
   - cena Ď v Lanžhotu
   - cena Ď v Mikulčicích
   - cena Ď ve Dvoře Králové
   - cena Ď v Třebíči
   - cena Ď v Jemnici
   - cena Ď ve Žďáru nad Sázavou
   - cena Ď v Jihlavě
   - cena Ď v Pacově
Městská kola další ročníky
 

„Cena   Ď   v   Novém   Boru  2023“


Navrátilův sál, Nový Bor – 19. září 2023.

Úvodní fotografii pořídil pan Petr Germanič (děkujeme - stejně jako za všechny fotografie ze sálu; ostatní foto = archiv ceny Ď), který zvěčnil okamžik vyhlášení „Ceny Ď v Novém Boru 2023“ starostou Nového Boru magistrem Jaromírem Dvořákem (vlevo), načež se přítomní dověděli, že tuto cenu získává paní magistra Olga Koutná (vpravo).

Text nominace zněl:
Dům dětí a mládeže "Smetanka" Nový Bor nominuje:
Mgr. Olga Koutná - Olga Koutná je dlouholetou ředitelkou DDM Smetanka v Novém Boru. Důvodem této nominace je obrovská osobní aktivita, kreativita a nápaditost, kterou každodenně naší organizaci a našemu městu přináší neocenitelnou službu. Hlavní těžištěm je u Olgy zejména přímá práce s dětmi, zejména sport, kterému se sama věnuje a použití metod neformálního vzdělávání, následuje zájem o ekologicky citlivé směřování světa kolem nás a pomoc ostatním. Jako manažer má schopnost propojovat lidi i organizace a nacházet prostor ke spolupráci při objevování inovativních řešení. Například se jedná o přeshraniční spolupráci, EVVO projekty, nebo programy a sbírky určené pro pomoc sociálně slabším. Tyto věty mohou jen neúplně vystihnout vše do čeho je Olga zapojena, zejména však nelze, tímto výčtem, vystihnout to co slohem není jednoduché popsat. To je lidský rozměr a každodenní přístup, kterým je Smetanka prostoupena. Olga je obdivována dětmi, respektována rodiči a okolím. Opravdu vždy si najde čas, velmi často i na úkor vlastních sil, a pomůže tomu, kdo pomoc potřebuje. Nejedná se jednorázovou momentální vlastnost, Olga má tento přístup jako součást svého života. Zde bych uvedl, nikoli jako hlavní věc, jen jako další doplnění výše uvedeného, rozsáhlou osobní aktivitu při pomoci dětem a rodičům z Ukrajiny. Jsem přesvědčen, že případné udělení ceny by odměnilo tento pozitivní způsob myšlení a jednání a bylo i impulzem pro nás ostatní.

V úterý 19. září 2023 se v Navrátilově sále v Novém Boru konala „cena Ď 2023“ za dva kraje a to Liberecký kraj a Ústecký kraj. Generálním partnerem této akce bylo město Nový Bor. Za oblast „Libereckého kraje“ byly uděleny ceny: „Místní cena Ď v Novém Boru 2023“, „Cena Ď v Libereckém kraji 2023“ a „Cena Ď 2023 – kouzlo domoviny na Novoborsku“.

Cenu Ď z rukodělné sklárny Artcristal Bohemia, která nezištně místní, krajské a celostátní ceny Ď vyrábí a dodává, jsem vyfotil v Pošumaví na zahrádce u chalupy (druhý snímek), odkud do celé ČR tento projekt organizuji. Pozornosti mého fotoaparátu také neunikl plakátek vyvěšený na budově, kde se cena Ď v Novém Boru konala (třetí fotografie).

Zaplněný Navrátilův sál (čtvrtá fotka), kde se pravidelně rok, co rok scházíme, navázal svou atmosférou na předchozí ročníky. Nikdo neočekával show, efekty, fanfáry, jak bývá zvykem. Jen slovo a prostor k zamyšlení, nic víc. A přece i letos to mělo spád a bavilo nás to.

V Novém Boru nás už po třinácté přivítal starosta Mgr. Jaromír Dvořák, který převzal morální záštitu nad setkáním „mecenášů, dobrodinců, lidských a dalších vzorů“ (zcela vlevo – pátá fotografie). Vedoucí odboru školství a kultury paní doktorka Alena Forgáčová (uprostřed na stejné fotografii) netušila, že bude vyzvána, aby vzpomněla loňského finále v ND, kde také netušila, že společně s jednou oceněnou z Novém Boru vstoupí na jeviště, aby sdělila tam i tady, jaké to je v atmosféře ceny Ď nečekaně veřejně promluvit – dopředu zpravidla nesdělujeme, kdo ceny získá, aby autenticita byla co nejvěrnější.

Jako každý rok, také letos, nás potěšili žáci místní ZUŠ vedené panem učitelem Poláčkem (šestý snímek), pro které údajně je každým rokem tato akce „akcí roku“, na níž se v Novém Boru těší. Vídáme se rok, co rok a mezitím se nevidíme, přesto už mezi námi vzniklo s panem učitelem upřímné kamarádství a vždy si sdělíme, že se rádi vidíme. Je to další z momentů, které k ceně Ď patří. Nejsem z tohoto regionu, ale jezdím sem za cenou Ď jako domů, protože si ji tu vzali za svou. Děkuji všem!

Pan Germanič si nenechal ujít příležitost a poprosil o společnou fotku jak držitelku místní ceny Ď (Městská cena Ď v Novém Boru 2023), tak držitele krajské ceny Ď (Cena Ď v Libereckém kraji 2023) pana Ivana Kortana (sedmá fotka).

Společný snímek oceněných, nominovaných, členů Kolegia a aktivních příznivců ceny Ď, kteří před stále ještě zaplněné publikum předstoupili pro účel vzniku „archivní památeční fotky“ (osmý snímek), po předání všech cen této akce (devátá fotografie) předcházel skvělému pohoštění, které coby hostitel město Nový Bor opět objednalo u spolehlivého a kvalitního výrobce – střední školy ESO (desátý snímek).

Na ceně Ď v Novém Boru samozřejmě zaznělo poděkování Národnímu divadlu, kde se opět všichni setkáme na finálové ceremonii, poněvadž všechny nominace bez ohledu, jak dopadly na krajském a místním kole, mají novou šanci ve finále. Zaznělo tedy poděkování za 23 let trvající vzácnou spolupráci s Národním divadlem, stejně jako za 23 let trvající úžasnou nominační spolupráci se ZOO Praha, 15 let trvající spolupráci s výjimečným partnerem ceny Ď špičkovou tiskárnou SVS, spol. s r.o. a s dalšími partnery a příznivci jako jsou: LUBRICANT, AZS RECYKLACE, RABBIT Trhový Štěpánov, ARTCRISTAL BOHEMIA, MPM párty-stany, MIRIAM salon, CENTRUM LADA Pacov, Galerie Vavrys, Naďa Hynková, Jájina Raunerová, Jitka Langerová, Gymnázium Blovice, Česká ZOO, další…

Velké poděkování náleží městu Nový Bor (generální partner této akce) a Gymnáziu dr. Václava Šmejkala v Ústí nad Labem (morální partner finálové ceremonie).

Ještě, než se uskuteční finále „ceny Ď 2023“ na Nové scéně Národního divadla v Praze dne 16. října 2023, postupně se realizuje 14 krajských kol s předáním i řady místních cen. Všechny tyto krajské a místní ceny jsou „šancí navíc k ocenění před finálovou ceremonií, kde již bude větší konkurence nominací z celé ČR“ a navíc na těchto regionálních kolech je prostor k většímu klidnějšímu představení jednotlivých nominací, vzájemným setkáním a přátelským popovídáním v místě, do něhož tito nominovaní svými činnostmi patří.

Richard Langer
autor a pořadatel ceny Ď 2001 – 2023

https://www.facebook.com/profile.php?id=100057139492723

cena Ď


cena Ď


cena Ď


cena Ď


cena Ď


cena Ď


cena Ď


cena Ď


cena Ď


cena Ď nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz