www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

N O M I N A C E
Celostátní nominace 2023
   - ZOO PRAHA

   - FLÓRA A FAUNA

   - OCHRANA ZVÍŘAT, ÚTULKY

   - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

   - HODNOTNÉ UMĚNÍ

   - KULTURA, ŠKOLSTVÍ, PAMÁTKY

   - LADA CENTRUM PACOV

   - NADACE, HOSPICE, CHARITA

   - DĚTSKÉ DOMOVY A SOCIÁLNÍ ÚSTAVY

   - DOMOVY PRO SENIORY A SOCIÁLNÍ ÚSTAVY

   - KOUZLO DOMOVINY

   - SPORT PRO ČEST A RADOST

   - CENA Ď "fair play" Z. H. EDLOVÉ

   - CENA Ď VEŘEJNOSTI

   - CENA Ď STUDENTŮ

   - GRAND PRIX Ď 2023

 

C E L O S T Á T N Í   N O M I N A C E /  CENA   Ď   2023

DĚTSKÉ   DOMOVY,  CENTRA   A   SOCIÁLNÍ   ÚSTAVY   V   ČR


Dětský domov a Školní Jídelna, Ostrava – Slezská Ostrava nominuje:

Tango Havlíčkův Brod - Každý rok se děti našeho dětského domova těší na dárečky pod stromeček. Jejich přání nám pomáhají splnit šikovní manažeři na vozíku z Havlíčkova Brodu. Za trpělivost a obětavou práci jim srdečně děkujeme. Díky jejich snažení prožijí děti kouzelné Vánoce.

Dětský domov, Jemnice nominuje:

Petra Růžičková - Paní Růžičková je naprosto úžasná žena se srdcem na dlani. Stále pro nás vymýšlí různé projekty, kde by pro náš dětský domov získala peníze, nebo nějakým způsobem podpořila naše děti. Paní Růžičková se každoročně stará o to, aby každé naše dítě dostalo pod stromeček vánoční dárek. Také pro nás pořádá sbírku školních pomůcek. V letošním roce se postarala o to, aby naše děti jely na letní dětské tábory. Pro naše děti je skutečně velkou motivací, že když se chce, tak všechno jde!!!

manželé Ing. Jan Mandičák a Ing. Kateřina Mandičáková, Constructing s.r.o. - Firma Constricing s.r.o. s naším dětským domovem spolupracuje již dvanáctým rokem. Každoročně nám poskytuje sponzorský finanční dar pro potřeby našich dětí nebo nám pomáhají materiálně při opravách a stavbách – stavební materiál zdarma nebo s výraznou slevou. Oba manželé jsou naprosto úžasní, pomáhají nám kde můžou. Z naší strany jim patří velké poděkování.

Stanislav Kamínek - Pan Kamínek je soukromou osobou, který spolupracuje s naším dětským domovem již asi 14 let. Je to báječný člověk, který je pro naše děti i morálním vzorem. Vše dělá zcela nezištně a s velkou láskou k našemu dětskému domovu. Pravidelně kupuje několikrát ročně dorty na všechny rodinné skupiny. Pořádá zdarma koncerty a hudební vystoupení žáků z LŠU v našem dětském domově. Podporuje naše děti formou finančních darů (na LDT, výlety, financování zájmových kroužků. Vozí dětem drobné dárky, nakopírované písničky. Kupuje dětem výtvarné potřeby a různé pomůcky pro kreativní tvoření.

Dejme dětem šanci o.p.s. - Poskytuje komplexní pomoc dětem a mladým lidem z dětských domovů zejména v posledních letech pobytu dětí v dětském domově, při jeho opouštění a v začátcích jejich samostatného života. Pro náš dětský domov a zvláště děti jsou velikým přínosem. Zajištění vánočních dárků pro všechny naše děti.
Projekt „Přál(a) bych si..“ - Cílem projektu je umožnit dětem vyrůstajícím v dětských domovech věnovat se svým zálibám a trávit smysluplně svůj volný čas. Podpořit tyto děti na cestě za jejich snem, pomoci jim zvýšit šanci na uplatnění ve vybraném oboru a na jejich úspěšné začlenění do společnosti.

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Bystřice pod Hostýnem nominuje:

Tomáš Slavata - Pomáhá mnoha dětským domovům, i ostatním zařízením pro náhradní péči – DDŠ, VÚ, DÚ. Zajišťuje materiální pomoc, organizuje pro děti sportovní akce. V neposlední řadě v něm mají zařízení náhradní péče zastání na půdě neziskového sektoru, při jednáních na ministerstvech a se zákonodárci.
Je nám velikou oporou. Jeho životní příběh je inspirací pro ostatní.

Dětský domov Kašperské Hory nominuje:

Sbor dobrovolných hasičů městské části Praha Újezd zastoupená panem starostou Václavem Drahorádem - Parta dobrovolných hasičů z Prahy - Újezd, navázala spolupráci s naším domovem díky jednomu malému táborníkovi z DD, který si je v létě na táboře našel a už nepustil. Hasiči z Prahy - Újezda dělají pro náš domov samé dobré skutky. Myslí tak na naše děti, které mají svou cestu životem o něco komplikovanější. Kromě říjnové návštěvy u nás v DD a ukázky hasičské techniky a hašení, zorganizovali u nich "doma" během Halloweenu tombolu, jejíž výtěžek poslali našemu dětskému domovu. Krom finanční pomoci, která je pro nás důležitá, zahrnují nás a především naše děti i dalšími věcnými dary. V červnu nás pozvali k nim na dětský den a sportovní den, který organizovali a starali se o naše děti úplně parádně. Moc jim děkujeme!

PhDr et. Mgr. Jana Tláskalová - Loni na podzim onemocněla na dlouhou dobu logopedka, ke které docházely naše děti z DD, ta nakonec ke sklonku roku 2021 svoji praxi v Sušici úplně uzavřela. Dětí v logopedické péči jsme měli tehdy přibližně 15 a bylo potřeba najít náhradní řešení. Oslovili jsme paní logopedku PhDr. Janu Tláskalovou z Vimperka, která nám v mnoha směrech vyšla vstříc a do našeho domova začala dojíždět. S dětmi pracuje úplně úžasně, je opravdu odborníkem na svém místě, věnuje se dětem velmi intenzivně, má se všemi dětmi v DD krásný vztah; dojíždí každý týden nebo alespoň jednou za 14 dní a říká o našem dětském domově, že je to ráj na zemi. Děti paní logopedku mají rádi, říkají jí babi a těší se na setkání s ní. Jejich řečové schopnosti se díky naší milé „babi“ opravdu zlepšují a tato navázaná spolupráce přináší své plody. Jsme nesmírně vděční a šťastní, že ji máme.

Nadační fond pro Život, Praha nominuje:

Ing. Daniel Viceník - Pan Ing. Viceník je od roku 1.1.2013 ředitelem dětského domova Radkov, dříve byl také vychovatelem a učitelem. Pod jeho vedením vyšlo z dětského domova mnoho štastných dětí. Známe ho nejen jako pana ředitele, ale také jako kamaráda. Je to člověk s obrovským srdcem , který svých 41 oveček dokáže vést pevnou ale velmi laskavou rukou. Nejednou jsme na vlastní oči zažili situaci kdy uměl zachovat klid a přesto , že děti nejsou jeho se k nim jako k vlastním choval. Snaží se po celou dobu vést dětský domov tak aby se v něm děti cítili co nejlépe a i na úkor svého osobního života s nimi cestuje po republice tak aby zažili mnoho radosti z výletů. Měla jsem tu čest poznat jeho nesobeckost když jsme jako nadační fond zprostředkovali zážitek ve formě wellness pro děti a vychovatele , kdy pan ředitel měl mít s panem zástupcem Petou svůj vlastní wellness aby si odpočinul, slíbil mi že se nebudou zaobírat dětmi o které bylo velmi dobře postaráno , po nějaké době kdy jsem přišla na kontrolu jsem našla plné místo dětí a pana ředitele stojícího nad nimi se slovy ,, vždyť tohle ještě nežily,, Práce ředitele v dětském domově není jen o vedení a tento človíček je toho velkým příkladem . Je to skvělý člověk, výborný ředitel , trpělivý zaměstnavatel . Laskavý a milujíci manžel, tatínek a krátkou dobu také dědeček.
Je mi opravdu velkou ctí být kamarádkou takového člověka.

Dětský domov a školní jídelna Radkov - Dubová nominuje:

EMIL Frei Toyota – Praha Černý Most - Chtěl bych nominovat vedení společnosti a pana prodejce za pomoc s nákupem nového automobilu pro naše děti. Společnost nám poskytla obrovskou slevu a navíc nám zajistila vozidlo v neskutečně krátkém termínu, Na 9 – místná vozidla se čeká i 3 roky. Nám jej dodali za dva měsíce přednostně. Naše děti žijí na venkově a auto nutně potřebujeme. Toyota nás vyslyšela a když věděli, že si auto musíme platit ze svého rozpočtu, poskytla neskutečnou slevu. U nás na vesnici potřebujeme auto k vození dětí do ZŠ, MŠ, k lékařům a jinde. Staré auto dosloužilo a nové jsme nebyli schopni sehnat. Moc děkujeme.

  nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                                       pořadatel: +420/608 702 768                                       cena-d@centrum.cz                                       www.cena-d.cz