www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

N O M I N A C E
Celostátní nominace 2023
   - ZOO PRAHA

   - FLÓRA A FAUNA

   - OCHRANA ZVÍŘAT, ÚTULKY

   - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

   - HODNOTNÉ UMĚNÍ

   - KULTURA, ŠKOLSTVÍ, PAMÁTKY

   - LADA CENTRUM PACOV

   - NADACE, HOSPICE, CHARITA

   - DĚTSKÉ DOMOVY A SOCIÁLNÍ ÚSTAVY

   - DOMOVY PRO SENIORY A SOCIÁLNÍ ÚSTAVY

   - KOUZLO DOMOVINY

   - SPORT PRO ČEST A RADOST

   - CENA Ď "fair play" Z. H. EDLOVÉ

   - CENA Ď VEŘEJNOSTI

   - CENA Ď STUDENTŮ

   - GRAND PRIX Ď 2023

 

C E L O S T Á T N Í   N O M I N A C E /  CENA   Ď   2023

KULTURA,  ŠKOLSTVÍ,  SPORT  V  ČR


Speciální základní škola Poděbrady, p.o. nominuje:

Mgr. Blanka Kvízová - Nominujeme paní Blanku Kvízovou na "cenu Ď" za její mimořádnou dlouholetou práci učitelky dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Její trpělivost, empatie a profesionální přístup k vzdělávání těchto dětí si zaslouží obdiv a uznání. Paní Blanka Kvízová byla velmi často prvním pedagogem, se kterým se děti na své vzdělávací cestě potkaly. Její schopnost porozumět individuálním potřebám každého z nich a vytvořit prostředí, ve kterém se cítí přijaté a podporované, je opravdu inspirativní. Její práce je založena na lásce, trpělivosti a neustálém hledání nových způsobů, jak pomoci dětem dosáhnout svého plného potenciálu.
Paní Blanka Kvízová si získala respekt a důvěru nejen dětí, ale také jejich rodičů a kolegů. Její profesionální přístup k výuce, individuální podpora a schopnost motivovat děti jsou mimořádné. Její práce přináší nejen vzdělávací výsledky, ale také radost a naději do životů těchto dětí a jejich rodin. Je nejen talentovanou a zkušenou pedagožkou, ale také vyniká svou schopností podporovat a spolupracovat s ostatními učiteli. Její přístupnost, ochota naslouchat a sdílet své bohaté zkušenosti s mladšími kolegy jsou nesmírně ceněné.
Náš návrh je zároveň gratulací paní Blance Kvízové k významnému životnímu jubileu a poděkováním za její vynikající práci, kterou pro naše žáky vykonává již 33 let.

Dům dětí a mládeže "Smetanka" Nový Bor nominuje:

Mgr. Olga Koutná - Olga Koutná je dlouholetou ředitelkou DDM Smetanka v Novém Boru. Důvodem této nominace je obrovská osobní aktivita, kreativita a nápaditost, kterou každodenně naší organizaci a našemu městu přináší neocenitelnou službu. Hlavní těžištěm je u Olgy zejména přímá práce s dětmi, zejména sport, kterému se sama věnuje a použití metod neformálního vzdělávání, následuje zájem o ekologicky citlivé směřování světa kolem nás a pomoc ostatním. Jako manažer má schopnost propojovat lidi i organizace a nacházet prostor ke spolupráci při objevování inovativních řešení. Například se jedná o přeshraniční spolupráci, EVVO projekty, nebo programy a sbírky určené pro pomoc sociálně slabším. Tyto věty mohou jen neúplně vystihnout vše do čeho je Olga zapojena, zejména však nelze, tímto výčtem, vystihnout to co slohem není jednoduché popsat. To je lidský rozměr a každodenní přístup, kterým je Smetanka prostoupena. Olga je obdivována dětmi, respektována rodiči a okolím. Opravdu vždy si najde čas, velmi často i na úkor vlastních sil, a pomůže tomu, kdo pomoc potřebuje. Nejedná se jednorázovou momentální vlastnost, Olga má tento přístup jako součást svého života. Zde bych uvedl, nikoli jako hlavní věc, jen jako další doplnění výše uvedeného, rozsáhlou osobní aktivitu při pomoci dětem a rodičům z Ukrajiny. Jsem přesvědčen, že případné udělení ceny by odměnilo tento pozitivní způsob myšlení a jednání a bylo i impulzem pro nás ostatní.

Zakladatelé divadelního spolku LUPÍNEK, Březová u Sokolova nominuje:

Tomáš Večerka - Nominujeme současného vedoucího dětského ochotnického divadelního spolku LUPÍNEK v Březové u Sokolova pana Tomáše Večerku na cenu Ď za jeho nezastupitelný přínos pro tento spolek, poněvadž by asi již dnes bez něho neexistoval. Za touto nominací upřímně stojí zakladatelka spolku (1995) Olga Langerová, které nezastupitelně tehdy i později pomáhali Vojtěch Mühlerad a Eva Hetfleišová (všichni tehdejší učitelé ZŠ Březová) a přestože již Eva není mezi námi, jistě by s nominací souhlasila. Záměrem bylo vtáhnout děti v jejich volném času do smysluplné činnosti, přiblížit jim divadlo a nadšení z jeho tvoření, místo aby se nudily, či dokonce propadly nedobrým lákadlům jako někteří jejich vrstevníci. Olga napsala spoustu her, které režírovala. Vojtěch zase komponoval muziku. Eva byla ohromnou pomocnicí ve všem. Vše se dělo nezištně. Jedním z dětských herců byl take kluk Tomáš, kterému divadlo učarovalo. Když se v dospělosti dověděl, že Olga po circa 25 letech pro zdravotní handicap nemůže divadlo vest, pustil se s vervou do další práce s dětmi on. V prvních letech jeho snahy zjistil, že není jednoduché takový spolek udržet pohromadě, že není snadné po boku konkurence her na počítačích, v mobilech a dalších technologických vymožeností, ukázat dětem, že opravdové štěstí nespočívá jen v “konzumování”, ale v tvorbě a tím pádem v obyčejné radosti, že jsem JÁ udělal radost JINÉMU. Rovnýma nohama skočil do režírování, organizování, vymýšlení a dnes je vidět, že už se v téhle roli našel, že jeho schopnost nevzdat se a jít za vysněným cílem, pile, preciznost, spolehlivost – to vše, zafungovalo a díky tomu už brzy bude mít spole LUPÍNEK důvod slavit 30 let! Děkujeme Ti Tomáši!

studenti Gymnázia dr. Václava Šmejkala v Ústí nad Labem nominují:

Jan Rottenborn - Na základě „ankety osobnost města Ústí nad Labem pro účel nominace na cenu Ď 2023“ nominovali studenti celou řadu ústeckých osobností. Největší počet hlasů pak získala nominace pana Jana Rottenborna, který s manželkou pořádá taneční kurzy pro dospělé i dospívající.
O jejich činnosti vypovídá také web: https://www.supertanec.cz/
Pokud se studenti zcela nezávisle sami za sebe rozhodnou nominovat jakoukoliv osobnost, mělo by to dotyčnému člověku činit radost. Po telefonické konzultaci s panem Rottenbornem produkce ceny Ď zjistila, že pan Rottenborn má z nominace nehranou upřímnou radost. Díky tomu se smysl ceny Ď, kdy „nominace“ = „děkuji“, opět naplnil.

Speciální základní škola Poděbrady, p.o. nominuje:

PaedDr. Květa Husová - Bývalá ředitelka Speciální základní školy Poděbrady, na škole působila od února 1989, na pozici ředitelky školy od roku 1997 do července 2016.
Paní Květa Husová zasvětila celý svůj profesní život práci s dětmi a jejich rodiči a svou poctivou prací se významně zasloužila o rozvoj speciálního školství v Poděbradech. Ocenit bychom chtěli především její profesní přínos a odbornou erudovanost, díky kterým je jméno školy v odborných i rodičovských kruzích velmi ceněno. Poděbradská speciální škola se tak stala uznávanou a respektovanou školou a příkladem dobré praxe nejen ve Středočeském kraji, ale díky svým aktivitám i v celostátním měřítku. Za dvacet let v pozici ředitelky se jí podařilo rozšířit kapacitu školy, zajistit komplexní poradenské služby pro klienty z celého regionu a vytvořit plnohodnotné zázemí pro více než sto handicapovaných dětí.
Vážíme si paní Květy Husové i jako člověka, pro její lidský přínos a osobní vzor. Svým kolegům dokázala dát vždy prostor a vytvořit „ochranná křídla“ pro osobnostní a profesní rozvoj.
Díky tomu v naší škole vyrostly „osobnosti“ šířící dobré jméno školy a města Poděbrad nejen v České republice, ale i po celém světě. Děti a jejich rodiče byli vždy v centru jejího zájmu, přijímala je vždy s velkou pokorou a byla jim po psychické stránce oporou při zvládání náročných životních situací.
V současné době, byť na zaslouženém odpočinku, paní Květa pomáhá v rámci Speciálně pedagogického centra v Poděbradech (při Speciální škole) jako zkušený metodik při integraci handicapovaných dětí do běžných školy.
  nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                                       pořadatel: +420/608 702 768                                       cena-d@centrum.cz                                       www.cena-d.cz