www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

N O M I N A C E
Celostátní nominace 2023
   - ZOO PRAHA

   - FLÓRA A FAUNA

   - OCHRANA ZVÍŘAT, ÚTULKY

   - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

   - HODNOTNÉ UMĚNÍ

   - KULTURA, ŠKOLSTVÍ, PAMÁTKY

   - LADA CENTRUM PACOV

   - NADACE, HOSPICE, CHARITA

   - DĚTSKÉ DOMOVY A SOCIÁLNÍ ÚSTAVY

   - DOMOVY PRO SENIORY A SOCIÁLNÍ ÚSTAVY

   - KOUZLO DOMOVINY

   - SPORT PRO ČEST A RADOST

   - CENA Ď "fair play" Z. H. EDLOVÉ

   - CENA Ď VEŘEJNOSTI

   - CENA Ď STUDENTŮ

   - GRAND PRIX Ď 2023

 

C E L O S T Á T N Í   N O M I N A C E /  CENA   Ď   2023

NADACE,  HOSPICE,  SOCIÁLNÍ ÚSTAVY  A  CHARITA  V  ČR


Diecézní charita České Budějovice nominuje:

Radka Koubková - Paní Koubková se stala naší dobrovolnicí před 3 roky, kdy začala navštěvovat osamělou seniorku v domácnosti. K dobrovolnictví ji motivovalo úmrtí její vlastní babičky, která pro ni v osobním životě představovala velmi důležitou osobu a její odchod Radku velmi zasáhl. Po roce od této události se Radka rozhodla darovat svůj volný čas osamělým seniorům. Koncem července 2020 tak začala docházet za klientkou CHPS. Dle zpětné vazby sociální pracovnice si dobrovolnice s klientkou od začátku rozuměly, klientka byla hovorná, milá, slušná a za všechno moc vděčná. Jelikož se o ni rodina téměř vůbec nestarala, byla šťastná za každou návštěvu. Hodně se zlepšila i po sociální stránce a v chůzi. V říjnu 2020 klientka bohužel náhle zemřela, což pro dobrovolnici představovalo opět velký zásah. Přesto se rozhodla v dobrovolnictví i nadále pokračovat a o měsíc později se začala scházet s další klientkou, která žije v domácnosti se svým manželem. Šlo o původně velmi aktivní seniorku, ze které se ale kvůli covidové izolaci stala ležící inkontinentní žena. Dobrovolnice se klientku snažila brát alespoň na krátké procházky, jinak si spolu povídaly, četly a podobně. Vzhledem k horšícímu se zdravotnímu stavu klientky začala postupně dobrovolnice trávit více času s klientčiným manželem. Začátkem roku 2023 přišla ale další rána v podobě úmrtí klienta. Od té doby se dobrovolnice snaží svou přítomností alespoň trochu potěšit svou původní klientku.
Paní Koubková má 3 děti a živí se jako hudebnice. To je také jeden z důvodů, proč bychom ji rádi nominovali na Cenu Ď – je podle nás obdivuhodné, že i přes velmi nabitý osobní život dokáže Radka každý týden po dobu již 3 let najít 1-2 hodiny volného času a darovat je těm, kteří její přítomnost velmi potřebují. Radka vynechá schůzku málokdy, naopak někdy navštíví klienty třeba i na Štědrý den. Kdykoliv potřebujeme pomoc nad rámec uvedené pravidelné činnosti (např. při potravinových sbírkách apod.), je Radka mezi prvními, která se hlásí a má zájem přiložit ruku k dílu. Jeden z jejích synů si letos od Ježíška přál peníze, které by daroval potřebným dětem. Proto se na nás Radka obrátila a za tyto peníze jsme podpořili maminku samoživitelku se 4 dětmi ohroženou domácím násilím a koupili zimní kombinézu pro její miminko. Je proto evidentní, že Radka k solidaritě a pomoci ostatním vychovává i své děti, což je podle nás též ocenění hodné. Jako poslední důvod k nominaci bych uvedla fakt, že dobrovolnice svůj čas věnuje i přes 2 úmrtí klientů, která pro ni byla velmi náročná. Není mnoho lidí, kteří by se přes takové situace dokázali přenést a pokračovat dál v této činnosti. Velmi si proto vážíme Radky a její silné vůle a povahy.

Hynek Klimek - Pan Klimek se oficiálně stal dobrovolníkem v lednu 2022, ale předtím již dobrovolnou aktivitu vykonával neoficiálně přes 10 let. Jedná se o spisovatele (https://cs.wikipedia.org/wiki/Hynek_Klimek), který již tedy přes 10 let vede skupinovou aktivitu „setkání s literaturou“ pro skupinu osob s duševním onemocněním. Zpětná vazba od klientů i kontaktních osob je velmi pozitivní. Obdivuhodné je, že pan Klimek na každé setkání dojíždí až ze Šumavy vlastním automobilem, protože vlakové ani autobusové spoje v podstatě neexistují. Tím investuje nejen volný čas (včetně cesty, která zabere několik hodin), ale také finanční prostředky na pohonné hmoty.

Alžběta Vavřincová - Slečna Vavřincová započala dobrovolnickou činnost teprve před rokem, zato je ale její pomoc intenzivní. Pravidelně se věnovala doučování českého jazyka 18ti leté slečny z Ukrajiny, po naplnění cíle (slečna byla přijata na VŠ a doučování již nepotřebovala), se začala scházet s 9ti letou klientkou z pěstounské péče. Cílem této činnosti je poskytnout dítěti ze sociálně znevýhodněného prostředí bezpečné a aktivní trávení volného času s někým, kdo jej bezpodmínečně přijímá (často se jedná o děti šikanované, vyloučené z dětského kolektivu a všeobecně nepřijímané. Tato zkušenost je velmi čerstvá. Mimoto se Bětka zúčastní jako vedoucí letního dětského tábora pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí a také příměstských táborů pro děti cizinců a zaměstnanců DCHCB. To předpokládá intenzivní zapojení (několik týdnů kontinuálně věnovaného volného času) a také pomoc při přípravě programu na tábory (pravidelné schůzky před odjezdem na tábor). Bětka se také stala členkou nově vznikajícího klubu pro mladé dobrovolníky, což je další aktivita, do které investuje svůj volný čas. Od září se potom stane mentorkou pro zahraničního dobrovolníka Jesúse, který přijede ze Španělska. Po jeho příjezdu bude potřeba věnovat mu poměrně mnoho času a pomoci mu se začleněním do společnosti a do prostředí nového města, kam se na více než půl roku Jesús nastěhuje.
Důvodem pro nominaci je tedy inspirativní příběh mladého člověka (Bětce je 21 let), který věnuje svůj volný čas pravidelně a intenzivně. Obvyklé je věnovat 1-2 hodiny týdně, Bětka ale svého volného času daruje v průměru daleko více.

Jitka Rosínová - Paní Rosínová u nás jako dobrovolník působí od roku 2009. V programu Vězeňská korespondence si anonymně prostřednictvím adresy DCHCB dopisuje s osobami ve VTOS. Korespondence končí propuštěním vězně na svobodu nebo ve chvíli, kdy se vězeň přestane ozývat. Hlavním smyslem projektu je doprovázení vězně náročným obdobím, průběžné motivování k aktivní práci na sobě, zvyšování smyslu pro zodpovědnost za další život (prevence recidivy trestné činnosti a zvýšení šance znovu se integrovat do společnosti) a prevence a zmírňování sociálně patologických jevů.
Za 14 let paní Rosínová psychicky podpořila asi 9 vězňů. S některými si dopisovala mnoho let, s jinými dopisování tak dlouhé trvání nemělo, jelikož vězni přestali na dopisy reagovat. Největšího úspěchu dosáhla paní Rosínová při korespondenci s vězněm Romanem, se kterým si vytvořila poměrně silné pouto (tak, jak je to možné při anonymním písemném kontaktu). V začátcích jejich kontaktu byl Roman úplně odstřižen od své rodiny, která jej zavrhla pro jeho činy. Paní Jitka vězně podpořila, aby se pokusil rodinu kontaktovat. Podařilo se kontakt s rodinou navázat a vězeň měl tak po propuštění silné zázemí, zajištěné bydlení, práci a oporu ve své rodině. Příběhy vězňů bohužel takovým “happyendem” většinou nekončí, ale díky několikaleté činnosti naší dobrovolnice se to podařilo alespoň v jednom případu z mnoha.
Dobrovolníci, kteří si píší s vězni, se v osobním životě často setkávají s nepochopením a odmítáním ze strany svých blízkých. Naši dobrovolníci ale věří, že není potřeba, abychom osoby ve VTOS soudili my, jelikož soudem si již prošli a trest dostali. Věří, že i lidé na okraji společnosti mají právo na přátelský kontakt s někým, kdo je přijímá a nesoudí. To je hlavním důvodem pro nominaci paní Rosínové kromě toho, že bychom chtěli vyzdvihnout, že s naší organizací spolupracuje již opravdu velmi dlouhou dobu.

Městská charita Plzeň nominuje:

Ing. Marta Ovsjannikova - Pracuje jako dobrovolnice od roku 1991, od roku 1994 zastává funkci jednatelky Farní charity u Panny Marie Růžencové, která je součástí Městské charity Plzeň. Farní charita slouží ke zprostředkování pomoci těm, kteří v okolí nemají nikoho, kdo by jim pomohl. Většinou se jedná o návštěvní službu a společnost starým a nemocným lidem. Profesionální péči zajišťují sociální služby. Pod jejím vedením navštěvují členové farní charity charitní domovy a hospic s malou pozorností k Vánocům a Velikonocům, chystají balíčky pro staré a nemocné farníky, které osobně předávají v jejich domácnostech. Nezapomínají ani na jejich životní jubilea. Už 23 let se aktivně zapojují do Tříkrálové sbírky. Pravidelně zajišťují včetně dopravy pro hůře pohyblivé lidi návštěvu Památníku obětem zla a poutní zájezdy na různá místa, kam by se klasickými zájezdy těžko dostali.. Pravidelně pořádáme 1X měsíčně Čaj o třetí, kam zveme zajímavé hosty. Jako farní charita jsou aktivně dlouhodobě zapojeni do projektu Adopce na dálku, kde finančně podporují vzdělání pro dívku v Litvě a 2 děti v Bolívii.
To je dobrovolnická pomoc paní Marty v rámci vedení Farní charity a pokud se tím vykonalo něco dobrého pro bližní, děkujeme především Bohu, že žehná jejímu snažení a všem, kteří v tomto díle pomáhají.

Diakonie ČCE – středisko v Myslibořicích nominuje:

Lenka Němcová - S paní Němcovou a jejími dětmi jsem se poprvé potkala na konci roku 2021, kdy si zaregistrovala několik přání v rámci projektu „Ježíškova vnoučata“. I když tenkrát díky „covidovým“ opatřením bylo velmi omezené osobní setkání s obdarovaným, paní Němcová přijela i se svými dětmi, mnoha balíčky a spontánně obdarovávali naše seniory. Ti byli velmi nadšeni, hlavně z dětí, které se hned chovaly, jako by obdarované znali léta.
O velikonocích potom nenadále přijeli a dovezli přáníčka a vyrobená kuřátka a vajíčka pro radost všem seniorům. A to jich v našem zařízení nemáme málo, téměř 150. Další naše setkání proběhlo až loni před vánoci, a to opět při projektu „Ježíškova vnoučata“. Tentokrát jedno z přání, které si paní Němcová s dětmi vybrali, bylo pečení vánočního cukroví s babičkami. Přijeli, dovezli s sebou potřebné suroviny a celé sobotní odpoledne pekli „s holkami“, jak babičkám říká sedmiletý Míša, syn paní Němcové. Během pečení samozřejmě pomáhala i pětiletá Lenička, která všechny práce ohledně kuchyně zvládá tak, jak málokterá hospodyňka. Od té doby již děti s maminkou navštívili naše zařízení několikrát. Přivezli kytičky a drobnosti k MDŽ, přijeli na velikonoční tvoření a čarodějnice. Před nedávnem malý Míša povídal babičkám a dědečkům dokonce i o včelách, o které se sám stará. Vždycky s sebou nezapomenou vzít potřebné rekvizity, něco dobrého na zub a také řadu úkolů a kvízů pro seniory. Při poslední jejich návštěvě, která proběhla během benefičního koncertu „Odpoledne s dechovkou“, přijeli v krojích. Opět spolu s maminkou pomáhali, přiváželi naše seniory na koncert, rozdávali občerstvení a nakonec pomáhali i s úklidem.
Na jejich návštěvy se skupinka asi deseti seniorů vždy velmi těší. Během nich dochází k vzájemnému nezištnému obdarovávání. Senioři během setkávání pookřejí, spolupracují s dětmi, snaží se co nejlépe „splnit“ úkoly a děti zase naopak vidí, jak vypadá opravdové stáří a jak je důležité pomáhat a rozdávat úsměv. Tyto všechny aktivity jsou popsány jen velmi stručně, ale ve skutečnosti probíhají celé odpoledne. Maminka s dětmi k nám dojíždí asi 40 km. Je ochotná věnovat spoustu času nejen přípravě celého setkání, ale také i spoustu energie během setkání samotného. I to přesto, že doma mají velkou farmu, na které je mnoho práce. Čas, který stráví u nás, musí paní Němcová dohnat jindy. Díky samozřejmě patří i jejich tatínkovi, který v době nepřítomnosti zbytku rodiny pracuje na farmě sám.
Jsem přesvědčená, že jsou všichni tři velkým příkladem pro ostatní. S jakou nezištností, samozřejmostí a přirozeností dokážou komunikovat se starými lidmi a zároveň rozdávat radost. Paní Němcová ale říká, že to nedělá kvůli nějakým oceněním a díkům, ale proto, že takové chování považují v jejich rodině za samozřejmé. Zároveň děti baví trávit čas s babičkami, které už bohužel doma nemají.

REHAFIT, o.p.s., Praha nominuje:

DMA Praha, Tomáš Bízek - Firma DMA Praha kompenzační pomůcky nás již roky sponzoruje, na pana Bízka jsme se obrátili v době největší krize naší organizace, kdy nám více jak rok neplatili zdravotní pojišťovny a my tudíž neměli žádné prostředky na povoz a mzdy. Do té doby firma DMA u nás poskytovala našim pacientům poradenství ohledně vozíků, kompenzačních pomůcek atd a přispívala drobnými fin.dary. V roce 2019 byla naše situace již natolik zoufalá, že pana pana jednatele oslovili a požádali ho pomoc. Bez zaváhaní nám poslal potřebnou částku k uhrazení alespoň základních provozních nákladů. Díky němu a firmě DMA Praha jsme dokázali toto těžké období přežít. Ochota pomoci pana Bízka se ukázala i v době Covidové, kdy se i oni jako firma potýkali s těžkými problémy a i přesto nás dokázali nadále podporovat, protože bez jejich finanční pomoci, bychom ty dva těžké roky nebyli schopni ustát. Firmě DMA Praha a panu Bízkovi vděčíme za mnoho.

Esmont servis, s.r.o., Pavel Sýkora - Pavel Sýkora je za 14 let fungování naší organizace již naším přítelem, pracovní vztahy přerostli do osobní roviny a setkání s ním je vždy plné vtipných historek a zajímavého vyprávění. Pavel se stará o svou invalidní ženu, která je již léta díky své nemoci upoutána na invalidní vozík, vedou spolu firmu a jeho workoholismus je nakažlivý. A přesto, že sami jako rodina, mají obrovské výdaje, které přináší život s tělesným postižením a mají svých starostí více než dost. Žádný rok na REHAFIT nezapomněli a již roky ho sponzorují nemalými částkami. A v době našich největších krizích, nás z toho společně s dalšími vytáhli a ač sami v době Kovidu neměli, nám peníze vždy poslali. Jejich pomoci si nesmírně vážím, protože i přes svoje těžké životní překážky dokáží

manželé Digrínovi - Manželé Digrínovi je samostatná kapitola našeho centra, známe se více jak 16 možná 17 let, Jana je naší klientkou 14 let a celé ty roky jsou to právě oni, kteří se nám snaží neustále vymýšlet jak nám pomoci, jak nás podpořit a peníze nám doslova vnucují : ). Jana i přes své postižení vede velmi aktivní osobní i pracovní život, její muž je též nesmírně pracovně vytížen, ale vždy si dokáží najít čas a každý rok pro nás uspořádat benefiční akce na zámku v Mníšku pod Brdy. Petr se nám již léta zdarma stará o naši počítačovou síť a že to není opravdu lehké, softwary ke komunikaci s pojišťovnou jsou oříšek i pro zdatného ajeťáka. Takže mezitím co jeho žena cvičí, Petr natahuje kabely, vrtá, přeprogramovává nám pc, jedny vykuchá, další složí a nám to díky němu vše funguje a to mu voláme opravdu někdy velmi často, že na nás někde něco bliká, nefungue atd…Janě a Petrovi jsme nesmírně vděční, o oni si nesou svůj těžký životní úděl s gracíí a humorem a rozhovory s nimi jsou vždy obrovským přínosem a poučením.

Centrum sociální pomoci Vodňany nominuje:

Radka Troblová - Jednoho dne se objeví v kanceláři usměvavá žena středních let, směs skromnosti, lásky a energie v jednom. Paní Radka Troblová tichým a klidným hlasem sděluje: „Měla bych přání, bylo by možné dělat dobrovolnici ve vašem domově pro seniory?“ V průběhu vstupního rozhovoru, ve kterém jsme se dozvěděli o této skromné ženě mnoho zajímavých informací, se stále koutkem úst usmívala. Překvapením pro nás bylo, že svou dobrovolnickou činnost započala již před 30 ti lety v době, kdy uvěřila v Boha. Po celou dobu třiceti let docházela a stále dochází na jednorázové akce do domovů pro seniory v okolí města Písek a společně s přáteli, zpívají seniorům. Paní Radka byla informována, že náš domov spolupracuje s v Dobrovolnickým centrem Krebul,o.p.s., a tak neváhala ani vteřinu. Zaregistrovala se jako dobrovolnice a od března 2021 navštěvuje klienty domova pro seniory ve Vodňanech. S železnou pravidelností každý  týden naslouchá při individuálních rozhovorech různým životním příběhům seniorů, jejich problémům a těžkostem. Paní, Radka Troblová je i dobrovolnou dárkyní krve. Při veškeré práci v zaměstnání a pestré dobrovolnické činnosti vychovala dvě dcery a nadále se věnuje pomoci druhým.
Za její nasazení, elán, vstřícnost a vytrvalost jí patří velký dík.

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. klub Úsměv Žďár nad Sázavou nominuje:

všichni pomocníci Asociace rodičů a přátel postižených dětí - Letos slaví náš klub „Úsměv“ 25 let od svého vzniku. Je to dlouhá doba, bezpočet krásných akcí přinášejících našim rodinám s dětmi s postižením radost do života prostřednictvím volnočasových aktivit. „Úsměv“ nás provází od dob , kdy byly naše děti malé, přes jejich školní léta až do dospělosti. Aktivity se změnily. Nyní jsou již z našich dětí dospěli mladí lidé , ale naše rodiny to k sobě stále přitahuje. Těšíme se na společná setkávání, smějeme se spolu, společně připravujeme další nové aktivity. Cena Ď patří všem báječným jedinečným lidem, kamarádům, podporovatelům, jejichž seznam je opravdu dlouhý, kteří se nesmazatelně zapsali do života našeho klubu. Bohužel někteří se s námi rozloučili nedobrovolně a navždy, ale zanechali za sebou tak silnou stopu, že na ně budeme vzpomínat stále. Paměť člověka je vzácná věc a proto při příležitosti čtvrt století činnosti bychom chtěli moc poděkovat všem, kteří nás podporují a mají rádi. Každé podpory si moc vážíme.

Jaroslava Raunerová nominuje:

Život dětem o.p.s. - Sbírkový projekt Srdíčkové dny, zábavné odpoledne pro děti+dospělé se koná za podpory mnoha známých osobností, které přijdou potěšit širokou veřejnost svým hereckým či pěveckým vystoupením a tím pomoci a podpořit sbírkový projekt. Právě díky všem štědrým dárcům, můžou nemocným dětem zakoupit potřebné rehabilitace, invalidní vozíky, zdravotní kočárky, zdravotní materiál, speciální výživu a plno dalšího pro zlepšení jejich zdravotního stavu a usnadnění nezbytné celodenní péče. Cena Ď+Život dětem jsou stejně mladé 23let. Za ty dlouhé roky pomohla spoustu dětem. Srdíčkové dny jsou už pro nás srdeční záležitostí, jezdíme každý rok.

Oblastní charita Hradec Králové nominuje:

Ivana Marečková - Ivana Marečková, laskavá, hodná, úžasná žena, dobrodinec s velkým laskavým srdcem.

Iva se poprvé do týmu dobrovolníků hradecké Oblastní charity dostala v roce 2015. Zapojila se tenkrát se zápalem sobě vlastním do premiérové Národní sbírky potravin. S manželem se přestěhovali do Hradce Králové a cílila na aktivity, které ji odjakživa naplňovaly – vzdělávání, pomoc tam, kde je třeba.
Přátelství party hradeckých dobrovolníků ji chytlo za srdce, pravidelně se účastní víkendových pracovních brigád, aktivně se účastnila pomoci ukrajinským uprchlíkům ve skladu Potravinové banky i ve skladu materiální pomoci. Již téměř rok provází nevidomého muže na pravidelné dlouhé procházky, okořeněné společným humorem a nekonečným vyprávěním. Má mnoho dalších aktivit, je spoluorganizátorkou Běhu do vrchu Mladkov - Suchý vrch, je velmi aktivní v Rosa klubu, který sdružuje milovníky růží, je hodnotitelkou soutěže Zlatá růže Hradce Králové. Spoluorganizuje setkávání členek Seniorské sekce Svazu knihovníků a informačních pracovníků Královéhradeckého kraje
Iva je jedinečná. Je upřímná, má dar vidět, naslouchat, chápat, nebát se, zajímat se. Je to rváč, který se zakousne a vytrvá. Například sehnala elektrické motůčko pro sociální dílnu Zahrada v Žamberku a napsala výrobci, který je věnoval darem.
V uplynulém roce zemřel kamarád dobrovolník Milan. Než odešel, byla Iva pro něj a jeho paní velkou oporou. Chodila na návštěvy i do sociálního zařízení mimo město, pomáhala hledat speciální pomůcky. Později, když byl již Milan u Alenky doma, byla v kontaktu téměř denně, a to i přesto, že nebylo vůbec jednoduché vidět, jak kamarád umírá a jak se každým dnem zhoršuje. Byla hnacím motorem i pro ostatní dobrovolníky a povzbuzovala je, aby se u Míly střídali. I dnes je stále v kontaktu s jeho ženou Alenkou a občas jdou na kafíčko, či na nějaký koncert.
Alenka a Milan nejsou jediní, pro koho je Iva dlouhodobě nepostradatelnou dobrou duší, andělem, dobrodincem. Je velkou oporou kamarádce s nemocným dospělým synem, opora ženy, která zemřela snacha a která se stará o tři vnoučata...
Ivana vloni oslavila významné životní výročí. Sedmička na začátku je v jejím případě skutečně pouze číslo. Má stále veselé oči a pozitivní, srdečnou duši. Vesele mává, když ji potkáte na ulici, zahrne vás laskavostí a svojí přirozenou bodrostí, zbystří, když cítí bol. Miluje svého manžela a on jí oplácí stejnou dávkou lásky a pozornosti.
Nominací na Cenu Ď bychom jí chtěli upřímně poděkovat za všechny, na které se usmála, potěšila, podržela, kterým pomohla a rozzářila život.

Místní Kolegium Chodov nominuje:

Petr Hodek - Pan Petr Hodek z Habartova je vícenásobným mistrem světa v kickboxu. Učaroval mu zpěv a začal se mu věnovat naplno. V roce 2019 ukončil sportovní kariéru, uvažoval, co bude dělat dál. Našel si v Karlových Varech paní učitelku, která mu dala základ a díky ní poznal vynikajícího tenoristu pana Igora Jána. Impulzem k cestě zpěváka byl muzikál, v kterém kdysi slyšel zpívat Karla Černocha. Pan Petr Hodek píše také vlastní texty, jeho snem a životním krédem je dávat lidem radost. Snaží se zpívat spíše klidnější písně a to, co tady nikdo nezpívá. V rozhovoru pro Český rozhlas v Karlových Varech říká: ,,Měl jsem tu čest potkat se s naším předním hudebním skladatelem, panem Zdeňkem Bartákem, který je neskutečnou ikonou našeho hudebního světa a ten byl tak úžasný, že mi věnoval dvě písničky a přislíbil, že pro mě napíše písničku novou, která bude jenom moje“. Pan Hodek zpíval na Dni otevřených dveří Českého rozhlasu v Karlových Varech, v Chodově v hotelu Nautilus, kde chystá další vystoupení, zpívá však také v Hudebním divadle Karlín v Praze, na zahajovacím ceremoniálu mistrovství ČR v kickboxu zpíval naší krásou hymnu. Má nádherný tenorový hlas. Co mne však vedlo k tomu, abych pana Hodka navrhla na nominaci je to, že jednoho krásného dne přivezl do Denního stacionáře Mateřídouška v Chodově zásilku, kterou předal a vzápětí pravil: ,,Já mám pro Vás ještě něco“. Vybalil z auta aparaturu, mikrofon a uspořádal pro klienty, jejich rodiče – bylo odpoledne, tedy si zrovna pro své svěřence přicházeli, a také pro tety, které se o klienty během dne starají, nádherný koncert. Bylo krásně, koncert proběhl tedy na zahradě a písničky, které všichni zpívali spolu s panem Hodkem, se rozléhaly po okolí. Bylo to nečekané, spontánní a krásné. Pro klienty a jejich rodiče i personál Mateřídoušky nezapomenutelný zážitek. Jak jsem se následně dozvěděla, pan Hodek se zúčastnil mnoha charitativních koncertů, čas od času uspořádá koncert dětem v mateřské škole, nebo jde zazpívat seniorům do místního Domu s pečovatelskou službou. Je nesmírně hodný, pracovitý, pokorný, ochotný vždy pomoci všude, kde je třeba. Zaslouží poděkování za všechno, co dělá pro ostatní se srdcem na dlani. DĚKUJEME.

Jana Osztényi - Paní Jana Osztényi vystudovala Institut Heleny a Markéty Jarkovských, obor Lektor aerobiku a pohybových aktivit, celý život se věnuje sportu. Jako cvičitelka, masérka a výživová poradkyně pracovala v hotelech v Karlových Varech, své zkušenosti využila i na pracovních stážích v Tunisku, Chorvatsku a na Mallorce. V roce 1988 získala titul Miss sport ČR, 2. místo – 1. Více Miss SPORT a Miss sympatie, v r. 2004 Více Miss aerobik České republiky, 2. místo v kategorii nad 35 let. Je dlouholetou propagátorkou zdravého cvičení – pilates, jóga, Bodyforming, Rolftréning a zdravého životního stylu. Zaměřuje se nejen na dospělé, ale také na děti a mládež, pořádá přednášky ve školách, spojené s praktickými ukázkami. Spolupracuje s poradenskou agenturou Bludiště z. s. V Karlových Varech, připravuje poučné a zábavné programy pro děti a jejich rodiče. Dlouhodobě se věnuje lidem s handicapem, jezdí s nimi každoročně na letní pobyty. Před pěti lety se rozhodla vystudovat Vyšší odbornou školu pedagogickou, obor Sociální pedagogika, což jí umožnilo v době koronavirové krize pracovat v azylovém domě v Sokolově. V té době pořádala online cvičení (Křeslo pro Chodov), motivovala tak lidi, aby neztráceli chuť hýbat se a udělat alespoň minimum pro své zdraví. Na svém fb profilu pravidelně motivuje lidi, aby chodili co nejvíce do přírody, předvádí cviky pro zdraví, propaguje zdravou výživu, běh a také plavání a otužování v každé roční době. ,,K vodě chodím v pyžamových kalhotách, v županu a s krumpáčem“, říká v rozhovoru pro deník iDnes. Ráda běhá a vždy myslí na to, aby spojila příjemné s užitečným, proto se zúčastňuje charitativních a virtuálních běhů, kdy je možnost finančně přispět a výtěžek je následně věnován potřebným. Podporuje finančně útulky pro pejsky a kočičky. A nejen to, nestrpí, aby bylo komukoliv ubližováno, ať jde o lidi, nebo o zvířátka. V tom případě jde přes překážky, i kdyby sama byla v ohrožení. Dva a půl roku se takto starala o zanedbaného a týraného pejska. Před pár lety došlo v jejich domě k tragické události. Soused týral a napadl manželku, ovázal jí ústa a téměř celé tělo technickou páskou, která se používá k opravám a po použití za pár minut tuhne. Paní se podařilo nějakým způsobem dostat se před dům. Paní Jana seděla v té době se svým manželem na balkoně, když viděli, co se stalo, okamžitě vyběhli na pomoc. Manžel paní Jany nožem uvolnil pásku na obličeji a hrudníku, která už začala tuhnout a hrozilo udušení. Poskytl umělé dýchání, paní Jana zavolala záchranku a vběhla do bytu sousedky, aby odtud odnesla malou, ani ne roční holčičku, která plakala v postýlce. Až poté se dověděla, že člověk, který tento čin spáchal, byl pod vlivem drog, v té době byl v bytě a jí tak mohl ohrozit na životě. V tu chvíli však myslela jen na to, že musí maličkou odnést do bezpečí. V minulém roce paní Jana jezdila do nemocnice rehabilitovat pána, jehož prognóza nebyla dobrá, vypadalo to, že nebude chodit. Pána trpělivě rehabilitovala metodou Pilates, morálně ho podporovala a neustále ho udržovala v naději, že bude zase chodit. Řekla mu dokonce, že si spolu ještě zatančí. Před časem obdržela zprávu, že pán chodí!!! Paní Jana je velice skromná, nominaci se bránila argumentem, že nic výjimečného a záslužného nedělá. Ovšem ve výsledku je je z jejích činů hezká mozaika, zdobená dobrými skutky. Patří jí také velké poděkování, které posíláme zároveň jejímu manželovi už jen tam, kde i naše životní pouť také jednou skončí. DĚKUJEME.

Adéla Králíková - Paní Adéla Králíková navštívila akci ,,Den rodin pro Sokolovskou uhelnou“, kde si všimla, že probíhá registrace dárců kostní dřeně. Protože si nebyla jistá, co všechno je třeba podniknout, vyptala se na celý proces a podmínky a po krátké chvíli si dala odebrat krev a nechala se zaregistrovat. Zvažuje také dárcovství krve. Paní Adéla se nominaci bránila, že nic významného neučinila. Já si ale vážím jejího rozhodnutí, protože kdo ví, zda tento její počin nezachrání někomu život. Rozhodně si nominaci a zároveň poděkování zaslouží. DĚKUJEME.

Martin Doležal, pedagog - Pan Martin Doležal v listopadu 2022 založil hudební formaci LeLeBAND jako ukulelový orchestr pro hráče z široké veřejnosti, ve věku od 6 do 106 let. V současné době mají registrovaných 58 hráčů (dle časových možností průměrně 35 ukulelistů pro koncertní vystoupení). Hrají pro radost a ze srdce. Pro některé hráče je to jejich první hudební nástroj a životní výzva i splněný sen. V repertoáru mají skladby od Nového Zélandu, Ameriky, Španělska, Slovenska, po krásné zlidovělé české písně. Samotný nástroj ukulele svým specifickým a veselým zvukem otevírá cestu k srdci každého návštěvníka. Posluchači oceňují to, že si mohou společně s nimi zazpívat skladby svého mládí a prožít vystoupení plné pozitivní energie a radosti, kterou jim LeLeBAND přináší. V současné době pořádají i charitativní koncerty v Domovech důchodců a Pečovatelských domech. Navštívili také mateřské školy v Chodově, vystupovali na ,,Koncertu u potoka“, pořádaném Základní uměleckou školou, přístupném široké veřejnosti. Za tyto krásné aktivity patří panu Doležalovi a zároveň všem členům LeLeBANDu velký dík, protože při účasti na jejich koncertech opravdu člověk ožije a jeho srdce zaplesá. DĚKUJEME.

  nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                                       pořadatel: +420/608 702 768                                       cena-d@centrum.cz                                       www.cena-d.cz