www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

N O M I N A C E
Celostátní nominace 2023
   - ZOO PRAHA

   - FLÓRA A FAUNA

   - OCHRANA ZVÍŘAT, ÚTULKY

   - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

   - HODNOTNÉ UMĚNÍ

   - KULTURA, ŠKOLSTVÍ, PAMÁTKY

   - LADA CENTRUM PACOV

   - NADACE, HOSPICE, CHARITA

   - DĚTSKÉ DOMOVY A SOCIÁLNÍ ÚSTAVY

   - DOMOVY PRO SENIORY A SOCIÁLNÍ ÚSTAVY

   - KOUZLO DOMOVINY

   - SPORT PRO ČEST A RADOST

   - CENA Ď "fair play" Z. H. EDLOVÉ

   - CENA Ď VEŘEJNOSTI

   - CENA Ď STUDENTŮ

   - GRAND PRIX Ď 2023

 

C E L O S T Á T N Í   N O M I N A C E /  CENA   Ď   2023

FLÓRA,    FAUNA    V    ČR


Safari Park Dvůr Králové nominuje:

Nadace ČEZ - Naděje pro severní bílé nosorožce - Nadace ČEZ opakovanou podporou významně přispívá k naději na záchranu nejohroženějších savců současnosti – nosorožců bílých severních. Na světě jsou známy poslední dvě samice tohoto nosorožce, obě se narodily ve Dvoře Králové, v současné době žijí v Keni a ani jedna z nich nemůže přirozeně zabřeznout. Jedinou nadějí na záchranu jsou tak umělé techniky reprodukce, které ovšem musejí být pro tyto nosorožce speciálně vyvinuty. V letech, kdy spousta lidí nevěřila, že by se tyto nosorožce mohlo ještě podařit zachránit, podporovala Nadace ČEZ úsilí Safari Parku Dvůr Králové a díky její finanční podpoře se podařilo vyvinout metodu na odběr vajíček z posledních samic a rovněž vytvořit postup pro vznik embryí. V roce 2019 se mohlo přistoupit k vůbec prvním odběrům vajíček z posledních dvou samic nosorožce bílého severního v Keni a následně se v laboratoři v italské Cremoně vůbec poprvé podařilo vytvořit embrya těchto vzácných zvířat. Projekt mezitím začal být sledován doslova po celém světě, bez podpory Nadace ČEZ by však vůbec neměl šanci dostat se tak daleko. Fotografie nosorožce bílého severního, který žil ve Dvoře Králové, byla zveřejněna na obálce časopisu National Geographic a následně byla veřejností zvolena i fotografií desetiletí časopisu National Geographic z více než 21 milionů fotek. Do doby této nominace se podařilo vytvořit už 29 embryí tohoto vzácného nosorožce, a dokonce se podařilo v laboratoři vytvořit i tzv. primordiální zárodečné buňky – jako u vůbec prvního velkého savce na světě. Tento objev byl publikován na konci roku 2022 a Nadace ČEZ v současné době pomáhá překonání dalšího problému na cestě k záchraně nosorožců – dalším nutným krokem je vložení embrya nosorožce do těla náhradní matky a její úspěšné zabřeznutí. Díky Nadaci ČEZ existuje naděje, že by se to v nejbližších měsících mohlo podařit.

Zoologická zahrada Ústí nad Labem nominuje:

RNDr. Pavel Jůza - Pan Jůza je nejdéle přispívajícím adoptivním rodičem v ústecké zoo, což je celých 30 let! Od roku 1994 nepřetržitě podporuje chov zvířat, a to nemalou částkou. „Jeho“ zvířata se během let střídala, v současné době je adoptivním rodičem lamy krotké a pony shetlandského. Také se aktivně zajímá o dění v zoo a pravidelně se účastní akce Den sponzorů, které zoo pořádá vždy na začátku října.

Černocká Petra a Pracný Jiří - Oba manželé začali ústeckou zoo podporovat a navštěvovat již v roce 1997, kdy také přispívali na adopci samice lachtana kalifornského, později adoptovali (či spíše ona je, konkrétně p. Pracného) samici orangutana bornejského Ňuninku. V současné době jsou vedeni jako její patroni, byť zoo před několika měsíci přesunula samici do lepších podmínek ve francouzském Zooparku Beauval.

Mondi Štětí, a. s. - Od letošního roku se zoo aktivně věnuje spolupráci s dobrovolníky a nabízí firmám v rámci teambuildingu možnost vypomáhat v areálu při různých aktivitách. Jedná se o zajišťování okusu pro zvířata, tvorbu jednoduchých plůtků, natírání různých konstrukcí apod. Zaměstnanci společnosti Mondi Štětí se již mnohokrát do těchto pomocných aktivit zapojili, spolupráci si velice pochvalují a v následujících letech v ní hodlají intenzivně pokračovat.

Česká zoo z.s. nominuje:

Vladislav Tomáš Jiroušek - Vladislav Tomáš Jiroušek, zoolog, fotograf, cestovatel, publicista, který se svým činěním zásadně podílel na rozvoji českých a slovenských zoo s významem dopadu přesahujícím do celého světa.
Emeritní ředitel Zoo Jihlava (1967 – 2005). Prezident Unie českých a slovenských zoologických zahrad (1997- 2011). Čestný člen Unie českých a slovenských zoologických zahrad – UCSZ. Doživotní člen Světové organizace zoologických zahrad a akvárií – WAZA. Člen výboru Česká ZOO z.s.
Špičkový fotograf zvířat. Za více něž 40 let práce, asi v 70 zemích a více než 250 zoologických zahradách celého světa, vyfotografoval více než 1.500 druhů, obojživelníků, plazů, ptáků a savců. Počty obrázků nelze spočítat.
Vystavuje v tuzemsku i v zahraničí, prezentace fotografií v galerií World Webphoto Gallery.
Spolupracuje s vydavateli v Evropě i USA. U nás především s časopisy: Akvárium a terárium, Lidé a Země, Koktejl, Příroda a řadou knižních vydavatelství. Jeho Fotografie tvoří obrazové přílohy mnoha knih.
Na to, jak je znalý a proslulý, ctěný a žádaný, si zachoval hlubokou lidskou pokoru a své zkušenosti nezištně předává nastupujícím zoologům.

Zoologická zahrada Jihlava, příspěvková organizace, Jihlava nominuje:

Jiří Zimola - Dobrovolník v Zoo Jihlava - Jirka Zimola je moc šikovný mladík, který se nezalekne žádné práce, a ochotně a pravidelně chodí dobrovolničit na chovatelský úsek v Zoo Jihlava už od roku 2019. Zcela samostatně se zvládne postarat o zvířata na rajonu "Kopyt", kde se stará například o babirusy sulaveské, tapíry jihoamerické, prasata visajanská a další. Ke zvířatům přistupuje s respektem, láskou a s ohledem na jejich individuální potřeby. Plnohodnotně zastane práci zkušených chovatelů a je tedy nepostradatelnou součástí našeho kolektivu.

JUDr. Josef Novotný - Pan doktor Josef Novotný podporuje nepřetržitě již od roku 2001 projekt „Symbolická adopce zvířat v Zoo Jihlava“. Do tohoto projektu se mohou zapojit fyzické i právnické osoby a dle svých možností si vybrat zvíře, které ročně podpoří určitou finanční částkou.
Od roku 2001 přispěl do tohoto projektu společně s JUDr. Evou Pelikánovou neuvěřitelnou částkou 937 tis. Kč a podpořili tak chov tapírů, surikat a hyen v naší zoo. Ceníme si u něj zvláště toho, že přispívá zcela nezištně. Nežádá žádné ocenění ani výhody. Právě dlouhodobá aktivní účast v tomto projektu má hluboký smysl, a to nejen díky finanční pomoci, ale zároveň vztahu, který vzniká mezi zoologickou zahradou a každým, kdo ji takovýmto způsobem podporuje. V konečném důsledku je tento vztah přínosem celospolečenského rozměru.

  nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                                       pořadatel: +420/608 702 768                                       cena-d@centrum.cz                                       www.cena-d.cz