www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

N O M I N A C E
Celostátní nominace 2023
   - ZOO PRAHA

   - FLÓRA A FAUNA

   - OCHRANA ZVÍŘAT, ÚTULKY

   - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

   - HODNOTNÉ UMĚNÍ

   - KULTURA, ŠKOLSTVÍ, PAMÁTKY

   - LADA CENTRUM PACOV

   - NADACE, HOSPICE, CHARITA

   - DĚTSKÉ DOMOVY A SOCIÁLNÍ ÚSTAVY

   - DOMOVY PRO SENIORY A SOCIÁLNÍ ÚSTAVY

   - KOUZLO DOMOVINY

   - SPORT PRO ČEST A RADOST

   - CENA Ď "fair play" Z. H. EDLOVÉ

   - CENA Ď VEŘEJNOSTI

   - CENA Ď STUDENTŮ

   - GRAND PRIX Ď 2023

 

C E L O S T Á T N Í  N O M I N A C E  - C E N A  Ď  2 0 2 3

KOUZLO    DOMOVINY    Ď    2023řeznictví RABBIT, Blatná nominuje:

Spolek divadelních ochotníků Blatná - Spolek divadelních ochotníků Blatná není jen autentická zábava, ale i zodpovědné navazování na historickou činnost místních ochotníků, o níž se člověk dočte na skvělém webu www.sdo-blatna.cz, aby si uvědomil provázanost místního dávného vědomí o smyslu divadla tady a třeba Národního divadla v Praze: „Nadšení blatenských ochotníků by se mělo balit do krabic a distribuovat napříč naší zemí!“

TJ Blatná Datels (hokejbal) - TJ Blatná Datels je amatérský sportovní tým mající v Blatné pro nemalé úspěchy značné jméno. Na webových stránkách www.datelsblatna.cz zaujme náborová výzva pro nové členy: „Popadni hokejku a hraj hokejbal!“ – A následně z fotodokumentace nutno dodat, že právě tohle sportovní seskupení má ohromný pozitivní vliv na děti a dospívající. Zázemí týmu tvoří praví srdcaři, jejich nezištnost a oddanost svému bydlišti. Ikonou v tomto smyslu je pan Jiří Datel Říha, jehož aktivity jsou v Blatné ještě dalekosáhlejší, než je zmíněno v této nominaci.

Restaurace v Sokolovně, Blatná - Restaurace v Sokolovně se nachází na adrese náměstí Kalininovo 580, Blatná. Česká klasika stran poledních menu zde hraje prim. Zakládají si na rozumných cenách, nonstop snaze o spokojenost strávníků a současně pro milovníky čepovaného piva udělají v péči o zlatavý český mok maximum. Na člověka dýchne domácí atmosféra. Tato restaurace se stala přirozenou součástí koloritu života malebné jihočeské Blatné a symbolem pracovitosti, spolehlivosti a radosti z práce.

Město Nový Bor nominuje:

Ivan Kortan - Hrdost, čest a láska k vlasti. Armádní dědičné úsloví předává Ivan Kortan, nadrotmistr Aktivních záloh KVV Liberec, dětem a mládeži v Novém Boru. Již osmým rokem vede kroužek Army team při DDM Smetanka. Svým zápalem a přístupem motivuje své svěřence k pohybu, učí je kolegialitě, komunikaci. Učí je ctít závazky vůči předkům, kteří padli za vlast ve světových válkách i v novodobých konfliktech. Ukazuje jim, že nemusí nosit uniformu, aby byli připravení bránit Českou republiku v případě ohrožení. Sám jim jde příkladem. Slouží čestné stráže při pietních aktech a účastní se celé řady akcí, které pořádá město Nový Bor. I přes časovou vytíženost, která je spojená s jeho civilním podnikáním, vojenskými povinnostmi i vedením kroužku, nikdy neodmítl pomoc městu Nový Bor. Jeho přístup by se dal shrnout do parafráze myšlenky J. F. Kennedyho: Neptej se, co může udělat tvé město pro tebe. Ptej se, co můžeš ty udělat pro své město. Město Nový Bor svojí nominací zároveň oceňuje dvacetileté působení Ivana Kortana u Aktivních záloh KVV Liberec, kde slouží od jejích začátku v roce 2004. Dnes patří k nejzkušenějším a nepostradatelným členům jednotky. I ve svých 64 letech je mimořádně aktivní a zdatný. Navzdory jeho kvalitám však bude muset kvůli dosažení stanoveného věku ukončit činnost v zálohách.

redakce novin Kouzlo domoviny (Rabbit) nominuje:

Michal Palacký s manželkou Petrou, kemp Nový rybník - "V kategorii "cena Ď - kouzlo domoviny" nominujeme pana Michala Palackého a jeho autokemp Nový Rybník u Žinkov na Nepomucku (Plzeň - jih), který před pár lety tento kemp převzal sice ve funkčním, ale jinak neutěšeném stavu bez potřebných investic za mnoho desítek let zpátky. Je velkou radostí pozorovat, jak se každým rokem kemp zkrášluje a renovuje. Jak se pan Palacký snaží i přes značné investice zachovat lidové vstupné a minimální ceny za služby, aby bylo toto přírodní rekreační zařízení co nejpřístupnější široké veřejnosti. Co se KOUZLA DOMIVINY týká, návštěvníky potěší každodenní vyvařování českých specialit v restauraci náležící do areálu kempu (opět za rozumné peníze). Není jistě náhoda, že právě v této restauraci mají přednost čepovaná piva z lokální produkce, neboť vše souvisí se vším a u českého rybníka by podle slov pana Palackého mělo být i české pivo a když už lokalita Nepomucka, tak z nedalekého malého pivovaru, jehož činnost doplňuje pestrost regionu. V posledních obdobích zde vybudoval i letní krytou scénu pro účel pořádání koncertů, kde nezapomíná jen na mladé, ale nabízí i vyznavačům lidovějších žánrů produkce umělců, kteří obohatí kulturní program kempu a současně potěší třeba seniory, kteří se sem za rozumné peníze mohou sjet ze širšího okolí. Například zde letos účinkovali v tomto smyslu po celé ČR velmi známí pan Václav Žákovec s paní Aničkou Volínovou. Senioři prožili nádherné odpoledne a navíc dostali od pana Palackého jako pohoštění zdarma domácí koláče. To vše v obklopení upraveného kempu, kde z jedné části na člověka dýchne zákoutí rybníka s lekníny a rákosím a z druhé stánek s výjimečně chutnou limonádou, jak jinak, než z české produkce (novinka od českého pivovaru). A jestli je tam ještě někdo spokojený, jsou to rybáři, kteří zde mají doslova ráj. Po období covidu je zázrak, že někdo zvládnul toto těžké období a ještě u toho nadšeně investoval do budoucnosti. Brzy se návštěvníci mohou těšit na nový minigolf... Jestli v tomhle koutku naší země něco pomáhá dotvářet pocit kouzla domoviny, je to kemp Nový rybník u Žinkov!" Přejeme provozovatelům kempu, ať se jim i nadále každým rokem daří renovovat kemp v tempu, které nastavili!

Místní Kolegium Chodov nominuje:

Tomáš Mauer a Radoslav Ján Krenický - Pan Tomáš Mauer je Karlovarský vynikající písničkář, harmonikář a zpěvák, zabývající se tradiční lidovou tvorbou z Balkánu, Slovenska, Čech a Moravy. Zpívá krásné lidové písně, hraje na akordeon (harmoniku). Hraje a zpívá často v Karlových Varech ve Dvořákových sadech pro potěšení návštěvníků a lázeňských hostů. Pan Radoslav Ján Krenický doprovází pana Mauera zpěvem vystupují spolu. Dvojice těchto vynikajících zpěváků ,,Tomáš Mauer a Ján“ navštíví čas od času Denní stacionář Mateřídouška, kde oblečeni do lidových krojů zazpívají za doprovodu akordeonu naše známé lidové písničky. Pro klienty je to krásné zpestření, mnozí z nich navštěvují stacionář dlouhodobě a tak uvítají každou změnu a s radostí se ke zpěvu přidají. Pan Tomáš Mauer navíc vystupuje v nově vzniklém hudebním uskupení LeLeBand v Chodově. Oběma pánům patří poděkování za udržování a podporu naší lidové tvorby a prezentování krásných krojů a za to, že rozdávají radost a dobrou náladu. DĚKUJEME.

Akad. malíř Pavel Vavrys, rodák z Mikulčic nominuje:

Franta Uher - Nominuji pana Frantu Uhra na cenu Ď, neboť jsem si jistý, že jeho osobní přínos pro osvětu a udržování folklórních tradic na jižní Moravě je výjimečný. Úmyslně opomenu to, že je skvělý zpěvák, bavič, moderátor a naopak zdůrazním, že je ohromný Člověk s velkým srdcem, ctící tradice domoviny, vlasti, rodiny a odkazů našich předků. Na webu pana Uhra (http://www.frantauher.cz/) si může každý počíst o jeho činnostech, ale jedno tam schází a to poděkování: „Vážím si Vás a děkuji Vám za vše. Co nejen pro jižní Moravu děláte!“ – Akad. malíř Pavel Vavrys, rodák z Mikulčic, působící většinu života v Praze.

Petra Makovická, Novoborská patriotka nominuje:

Modlivý důl, obec Svojkov - V kategorii „KOUZLO DOMOVINY“ srdečně nominuji „Modlivý důl“ jako místo, které při návštěvě Libereckého kraje určitě navštivte. Současně touto nominací děkuji těm, kteří se skvěle o Modlivý důl starají. Právem patří v rámci celé ČR k místům dotvářejícím krásnou atmosféru kouzla domoviny.
Doplňující info „produkčního týmu ceny Ď“: Modlivý důl je chráněnou památkou a vyhledávaným poutním místem. Konají se zde různé akce a kdo o něm nevěděl, o hodně přišel, viz úžasné fotky a zajímavý text na wikipedii: https://cs.wikipedia.org/wiki/Modliv%C3%BD_d%C5%AFl_(Svojkov)
V morální i praktické rovině se k tomuto místu také hlásí obec Svojkov, jejíž místostarosta pan Pavel Šofr bude pozván na krajské i celostátní kolo ceny Ď 2023 pro případné převzetí ceny. Samotná nominace ale znamená dík všem, kteří se jakkoliv k této památce morálně hlásí, či se o ni dílčím i větším způsobem starají.

Záhořínská kaple - V kategorii „KOUZLO DOMOVINY“ srdečně nominuji „Záhořínskou kapli“ jako místo, které při návštěvě Libereckého kraje určitě navštivte. Současně touto nominací děkuji těm, kteří se skvěle o kapli starají. Právem patří v rámci celé ČR k místům dotvářejícím krásnou atmosféru kouzla domoviny.
Doplňující info „produkčního týmu ceny Ď“: Barokní Záhořínská kaple byla postavena v roce 1740 a je zasvěcena svatému Františku Serafinskému. Autentické foto a zajímavý text na wikipedii: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kaple_svat%C3%A9ho_Franti%C5%A1ka_z_Assisi_(Z%C3%A1ho%C5%99%C3%ADn)
Záhořínská kaple spadá do péče státního podniku Lesy České republiky, který ji svědomitě a náležitě opravil a staré se o ni. V telefonickém kontaktu se zástupkyní tohoto podniku paní Evou Jouklovou jsmem se setkali s hrdostí vůči Záhořínské kapli a s radostí z nominace na cenu Ď. Ostatně Lesy České republiky, s.p. nejsou v projektu cen Ď nováčkem. V roce 2010 na finálové ceremonii ceny Ď získaly celostátní cenu Ď za podporu Národního divadla v Praze a v roce 2015 získaly krajskou cenu Ď v Libereckém kraji na základě nominace občanského sdružení D.R.A.K (audio záznam z okamžiku předání ceny Ď starostou Nového Boru Mgr. Jaromírem Dvořákem panu Ing. Ludvíku Říčařovi v roce 2015 naleznete zde: http://cena-d.cz/D_Liberecky_kraj.mp3.
V duchovní a morální rovině se k tomuto místu také hlásí Římskokatolická farnost ve Sloupu v Čechách, jejíž pan děkan Novoborský Pavel Morávek, který symbolicky cenu Ď převzal. Samotná nominace ale znamená dík všem, kteří se jakkoliv k této památce morálně hlásí, či se o ni dílčím i větším způsobem starají.

Lesní divadlo ve Sloupu - V kategorii „KOUZLO DOMOVINY“ srdečně nominuji „Lesní divadlo ve Sloupu“ jako místo, které při návštěvě Libereckého kraje určitě navštivte. Současně touto nominací děkuji těm, kteří se skvěle o Lesní divadlo starají. Právem patří v rámci celé ČR k místům dotvářejícím krásnou atmosféru kouzla domoviny.
Doplňující info „produkčního týmu ceny Ď“: Lesní divadlo ve Sloupu je přírodním amfiteátrem, kde se hraje divadlo od roku 1921. Autentické foto a zajímavý text na wikipedii: https://cs.wikipedia.org/wiki/Lesn%C3%AD_divadlo_(Sloup)
V morální i praktické rovině se k tomuto místu hlásí obec Sloup, jejíž místostarostka paní Jana Pejčinovičová bude pozvána na krajské i celostátní kolo ceny Ď 2023 pro případné převzetí ceny. Samotná nominace ale znamená dík všem, kteří se jakkoliv k této památce morálně hlásí, či se o ni dílčím i větším způsobem starají.

Hrad Sloup „coby tip k výletu“ - V kategorii „KOUZLO DOMOVINY“ srdečně nominuji „Hrad Sloup“ jako místo, které při návštěvě Libereckého kraje určitě navštivte. Současně touto nominací děkuji těm, kteří se skvěle o hrad starají. Právem patří v rámci celé ČR k místům dotvářejícím krásnou atmosféru kouzla domoviny.
Doplňující info „produkčního týmu ceny Ď“: Přestože je Hrad Sloup hradem zaniklým, jedná se o atraktivní kulturní památku. Autentické foto a zajímavý text na wikipedii: https://cs.wikipedia.org/wiki/Sloup_(skaln%C3%AD_hrad)
Nominace hradu Sloup je zatím „čestná“ ve smyslu, že náleží nikoliv správci hradu, ale danému místu, coby „tip na výlet“. V případě, že obdržíme od správce hradu souhlas s účastí v letošním ročníku ceny Ď, oficiálně bude nominace náležet i správci za skvělou péči o hrad, načež si dovolíme jeho zástupce pozvat na krajské kolo i finále.

Kaple Božího hrobu ve Velenicích „coby tip k výletu“ - V kategorii „KOUZLO DOMOVINY“ srdečně nominuji „Kapli Božího hrobu ve Velenicích“ jako místo, které při návštěvě Libereckého kraje určitě navštivte. Současně touto nominací děkuji těm, kteří se skvěle o kapli starají. Právem patří v rámci celé ČR k místům dotvářejícím krásnou atmosféru kouzla domoviny.
Doplňující info „produkčního týmu ceny Ď“: Uměle vytesaná jeskyně je dnes kulturní památkou. Autentické foto a zajímavý text na wikipedii: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kaple_Bo%C5%BE%C3%ADho_hrobu_(Velenice)

Panská skála na Práchni „coby tip k výletu“ - V kategorii „KOUZLO DOMOVINY“ srdečně nominuji „Panskou skálu na Práchni“ jako místo, které při návštěvě Libereckého kraje určitě navštivte. Současně touto nominací děkuji těm, kteří se skvěle o toto výletní místo starají. Právem patří v rámci celé ČR k místům dotvářejícím krásnou atmosféru kouzla domoviny.
Doplňující info „produkčního týmu ceny Ď“: K nádhernému místu náleží perfektní parkoviště s pohoštěním a sociálním zařízením. Kdo zde nebyl i tak skálu zná, alespoň většina z nás – z filmové pohádky! Info na wikipedii: https://cs.wikipedia.org/wiki/Pansk%C3%A1_sk%C3%A1la
Nominace Panské skály je zatím „čestná“ ve smyslu, že náleží nikoliv správci tohoto místa, ale danému místu, coby „tip na výlet“. V případě, že obdržíme od správce souhlas s účastí v letošním ročníku ceny Ď, oficiálně bude nominace náležet i správci za skvělou péči toto místo, načež si dovolíme jeho zástupce pozvat na krajské kolo i finále.

Akad. malíř Pavel Vavrys, rodák z Mikulčic nominuje:

Mgr. Jan Kosík - Nominuji pana učitele Mgr. Jana Kosíka na cenu Ď, neboť jsem si jistý, že jeho osobní přínos pro osvětu a udržování folklórních tradic na jižní Moravě je výjimečný. Již jsem v tomto smyslu přihlásil nominaci známého zpěváka pana Franty Uhra (pod číslem 45. – poznámka produkce ceny Ď) a touto nominací navazuji na své úvahy o těchto výjimečných osobnostech. Přestože pan učitel Kosík působí krom jiných činností také jako moderátor v rádiu, není v celé ČR jeho jméno podobně slavné jako pana Uhra, ale o to víc si přeji, aby se o něm celý národ dověděl. Oba vše, co pro osvětu folklóru činí, dělají srdcem, nikoliv pro svou osobní slávu, nýbrž pro slávu tradic našich předků, neboť oba, každý jinak, umí pokorně přenášet hodnoty a dovednosti z minulých generací na budoucí generace. Jan Kosík je neuvěřitelně zdatným učitelem, v loňském roce strhl zájem žáků základní školy v Lanžhotě a ti diskusí vybrali na nominace na cenu Ď 2022 několik význačných osobností jižní Moravy, jejichž příběhy barvitě se zájmem líčili na Nové scéně Národního divadla. Pan Kosík nejen učí, ale i příkladně žije v Mikulčicích, kde je výrazným tahounem folklórních akcí, píše knihy. Má mladou rodinu a jeho děti, ač malé, jsou již folklórem „nasáté“. Je radost vědět, že takový člověk žije mezi námi. Jako rodák z Mikulčic mu děkuji a vzkazuji mu: „Jsem na Vás, Jendo Kosíku, pyšný!“ – Akad. malíř Pavel Vavrys, rodák z Mikulčic, působící většinu života v Praze.

studenti Gymnázia dr. Václava Šmejkala v Ústí nad Labem nominují:

Hotel Větruše - Do kategorie „KOUZLO DOMOVINY“ studenti Gymnázia dr. Václava Šmejkala po individuálních vytipováních nejrůznějších míst v Ústeckém kraji, kam by návštěvníky „své domoviny“ rádi pozvali, když by je chtěli zaujmout nádherným místem, se nakonec dle počtu „tipů“ shodli na 4 místech, která považují za „nejkouzelnější“. Těmito nominacemi současně „děkují správcům těchto míst“ za péči o tato místa. Hotel Větruše se nachází v Ústí nad Labem, zde najdete www stránky: https://hotel-vetruse.cz/cs/uvod

Hrad Střekov - Do kategorie „KOUZLO DOMOVINY“ studenti Gymnázia dr. Václava Šmejkala po individuálních vytipováních nejrůznějších míst v Ústeckém kraji, kam by návštěvníky „své domoviny“ rádi pozvali, když by je chtěli zaujmout nádherným místem, se nakonec dle počtu „tipů“ shodli na 4 místech, která považují za „nejkouzelnější“. Těmito nominacemi současně „děkují správcům těchto míst“ za péči o tato místa. Web hradu: https://www.lobkowicz.cz/strekov

Národní park České Švýcarsko - Do kategorie „KOUZLO DOMOVINY“ studenti Gymnázia dr. Václava Šmejkala po individuálních vytipováních nejrůznějších míst v Ústeckém kraji, kam by návštěvníky „své domoviny“ rádi pozvali, když by je chtěli zaujmout nádherným místem, se nakonec dle počtu „tipů“ shodli na 4 místech, která považují za „nejkouzelnější“. Těmito nominacemi současně „děkují správcům těchto míst“ za péči o tato místa. Web národního parku: https://www.npcs.cz/

Památník Terezín - Do kategorie „KOUZLO DOMOVINY“ studenti Gymnázia dr. Václava Šmejkala po individuálních vytipováních nejrůznějších míst v Ústeckém kraji, kam by návštěvníky „své domoviny“ rádi pozvali, když by je chtěli zaujmout nádherným místem, se nakonec dle počtu „tipů“ shodli na 4 místech, která považují za „nejkouzelnější“. Těmito nominacemi současně „děkují správcům těchto míst“ za péči o tato místa.
Dne 19.9.23 Památník Terezín nominaci přijal. Web památníku: https://www.pamatnik-terezin.cz/

zpěvák Davide Mattioli nominuje:

Hotel Zlatý býk, Písek - Jestli si někdo myslí, že jako Ital nemohu v České republice přihlásit nominace na cenu Ď v kategorii „KOUZLO DOMOVINY“, pak rád vysvětlím: „Naopak a moc rád! Protože jsou lidé, kteří umí vyčarovat takové zázemí a takové přátelství a takovou atmosféru i pro Italy v Česku, že v srdci nemám hluboko jen svůj domov v Itálii, kam se nesmírně rád celá desetiletí vracím, ale i Česko, zvlášť pak pár míst, kde je mi neskutečně dobře!“
V příštích letech se zaměřím na Prahu a různá další místa v ČR, ale letos se při nominování na cenu Ď budu soustředit na jihozápadní část republiky, která se mnou dávno srostla tak, jako místní rodáci cítí, že srostla s nimi. Tím, že žiji nedaleko Písku a moje přítelkyně přímo v Písku, zaměřím se na tohle neuvěřitelně krásné město. Vždy se rád projdu po starém kamenném mostě a nechám na sebe dýchnout energii tohoto magického místa. Nebudete mi věřit, prý se to nedá porovnávat, ale já tam na tom mostě cítím podobné pocity, jako když se procházím starým Římem. Přijde mi také zajímavé, že třeba k Pizzerii San Marco v Písku chovají blízký vztah místní obyvatelé proto, že tato restaurace dávno neodmyslitelně patří ke koloritu života v Písku. Současně se ale setkávám s tím, že jako rodilého Itala mne přece nemůže nahradit pizzerii v Itálii, takže bych měl být o něco méně nadšený, než rodák z Písku. Není tomu tak: „San Marco v Písku je prostě perfektní i pro mne. Je mi tam moc dobře jako člověku, díky za to!“ Podobně tomu je i s hotelem. Když jsem pracovně nebo soukromě v Písku nebo okolí, nevolím jiné ubytování než v Hotelu Zlatý býk v Písku, kde je sice typicky české prostředí, ale tím, jak žiju tolik let tady, právě i pro mne je už toto prostředí také pocitově „domácí“, navíc mi vyhovuje ohromně přátelský osobní přístup pramenící z rodinné podstaty hotelu. Dokonce jedna z dcer majitelů, se mnou mluví italsky, byť se já snažím česky: „Děkuji Hotelu Zlatý býk za to, že nemám pocit, že spím v hotelu, ale u přátel!“ Přihlašuji tedy na cenu Ď letos 2 nominace, které mají shodný úvod, ale další pokračování má každá jiné:
HOTEL ZLATÝ BÝK, Písek - https://www.zlatybyk.cz/
Jak říct česky to slovo?! Mám to: „Útulnost!“ – To je slovo, kterým vyjadřuji, proč mám rád HOTEL ZLATÝ BÝK v Písku rád. Je rodinný, upřednostňující kvalitu, oproti velikosti, ale takovou kvalitu, která není nalajnovaná, okázale demonstrovaná, která je přirozená. Vždy se tam těším na personál, to nemá chybu! Mám rád život a humor, ale taky zamyšlení. To všechno tady nacházím. Za to: „Moc děkuji, že jako Ital v Česku mám místo, kde to voní kouzlem domoviny nejen pro místní, ale i pro mne!“

zpěvák Davide Mattioli nominuje:

Pizzeria San marco, Písek - Jestli si někdo myslí, že jako Ital nemohu v České republice přihlásit nominace na cenu Ď v kategorii „KOUZLO DOMOVINY“, pak rád vysvětlím: „Naopak a moc rád! Protože jsou lidé, kteří umí vyčarovat takové zázemí a takové přátelství a takovou atmosféru i pro Italy v Česku, že v srdci nemám hluboko jen svůj domov v Itálii, kam se nesmírně rád celá desetiletí vracím, ale i Česko, zvlášť pak pár míst, kde je mi neskutečně dobře!“
V příštích letech se zaměřím na Prahu a různá další místa v ČR, ale letos se při nominování na cenu Ď budu soustředit na jihozápadní část republiky, která se mnou dávno srostla tak, jako místní rodáci cítí, že srostla s nimi. Tím, že žiji nedaleko Písku a moje přítelkyně přímo v Písku, zaměřím se na tohle neuvěřitelně krásné město. Vždy se rád projdu po starém kamenném mostě a nechám na sebe dýchnout energii tohoto magického místa. Nebudete mi věřit, prý se to nedá porovnávat, ale já tam na tom mostě cítím podobné pocity, jako když se procházím starým Římem. Přijde mi také zajímavé, že třeba k Pizzerii San Marco v Písku chovají blízký vztah místní obyvatelé proto, že tato restaurace dávno neodmyslitelně patří ke koloritu života v Písku. Současně se ale setkávám s tím, že jako rodilého Itala mne přece nemůže nahradit pizzerii v Itálii, takže bych měl být o něco méně nadšený, než rodák z Písku. Není tomu tak: „San Marco v Písku je prostě perfektní i pro mne. Je mi tam moc dobře jako člověku, díky za to!“ Podobně tomu je i s hotelem. Když jsem pracovně nebo soukromě v Písku nebo okolí, nevolím jiné ubytování než v Hotelu Zlatý býk v Písku, kde je sice typicky české prostředí, ale tím, jak žiju tolik let tady, právě i pro mne je už toto prostředí také pocitově „domácí“, navíc mi vyhovuje ohromně přátelský osobní přístup pramenící z rodinné podstaty hotelu. Dokonce jedna z dcer majitelů, se mnou mluví italsky, byť se já snažím česky: „Děkuji Hotelu Zlatý býk za to, že nemám pocit, že spím v hotelu, ale u přátel!“ Přihlašuji tedy na cenu Ď letos 2 nominace, které mají shodný úvod, ale další pokračování má každá jiné: - PIZZERIE SAN MARCO, Písek - http://www.pizzasanmarco.cz/
Za spoustu let se mi nestalo, že by se pizza právě tady nepovedla. Dokonalá pec na dřevo, celoživotní zkušenosti manželského páru (on Ital, ona Češka), který provozoval kdysi pizzerii přímo v Itálii, originální suroviny - jaké na pravé pizze mají být, nehraně přátelské chování personálu, po dlouhé roky neměnnost kvality služeb, to vše si člověk ani neuvědomí, když to trvale klape, protože nejde o samozřejmost. Za to: „Moc děkuji, že jako Ital v Česku mám místo, kde to voní kouzlem domoviny nejen pro místní, ale i pro mne!“

studenti Gymnázia Blovice nominují:

Do kategorie „KOUZLO DOMOVINY“ studenti Gymnázia Blovice přihlásili z regionu Plzeňska celkem 10 nominací a to na základě ankety pro nominační účel zde zorganizované, aby vznikl důvod diskutovat o tom, která místa jsou studentům v jejich domovině nejmilejší, kam by pozvali návštěvu ze zahraničí, když by se chtěli svou domovinou prezentovat.
Jednotliví správci nominovaných míst byli o rozhodnutí studentů mailem informováni. Pokud se k těmto „tipům na výlet“ přihlásí i jako správci, bude ona konkrétní nominace považovaná nejen za „nominace v rozsahu tip na výlet“, ale i jako nominace daného subjektu, který se o svěřené místo pečlivě stará. V takovém případě budou zástupci těchto správců pozváni na krajské i celostátní kolo ceny Ď, kde mají šanci získat některou z cen Ď, jakožto „zástupci nebo představitelé nominovaných míst“.

Lidový dům Blovice - Ředitel Lidového domu v Blovicích Bc. Václav Podroužek s radostí nominaci přijal.
Lidový dům Blovice je kulturní zařízení v centru Blovic sloužící všem věkovým skupinám. Celoroční pořádání koncertů, divadelních představení, tanečních kurzů, různých setkání (senioři), plesů a dalších akcí kulturního charakteru. V létě promítání filmů. Součástí LD je vinárna. Web Lidového domu: https://www.lidovydumblovice.cz/

Zach´s Pub – hudební klub a irská hospoda - Jménem Zach´s Pub s.r.o. pan Karel Zach s poděkováním studentům nominaci přijal.
Celoroční hudební program různých žánrů v neopakovatelné atmosféře spojuje lidi různých generací. Web klubu: https://www.zachspub.cz/

U Františka z.s., Borovno - Zařízení slouží jako útulek pro opuštěné, zaběhnuté nebo týrané psy. Velmi aktivně bojuje proti psím množírnám, testování a pokusech na psech. Web útulku: https://ufrantiska.cz/

Buddhistická stúpa osvícení v Těnovicích - První stúpa v ČR s překrásným výhledem a magickou atmosférou. Místo pro poklidné rozjímání a relax v dnešním uspěchaném světě. Web Buddhistická stúpa https://tenovice.bdc.cz/

Padrťské rybníky - Historicky jedinečná ukázka netknuté přírody s hustou sítí stezek pro pěší i cyklisty. Díky tomu, že zde byl do Sametové revoluce vojenský újezd uzavřený veřejnosti, zde kromě mnoha vzácných rostlin žije i spousta mnohdy chráněných vzácných druhů živočichů. Web https://cs.wikipedia.org/wiki/Padr%C5%A5sk%C3%A9_rybn%C3%ADky

Obec Srní - Malebná šumavská víska z 18. století, v blízkosti se nachází kouzelná Hauswaldská kaple, která je pověstná magickou silou. Dále vlčí výběh s naučnou Vlčí stezkou tradiční architektura. Web obce: https://www.sumava.net/ousrni/

Zřícenina hradu Radyně - Historicky významná dominanta Plzeňska ideální pro relaxaci, v okolí je krásná příroda (NS Skalní stezka)
Dne 18.9.2023 mailem Městský úřad Starý Plzenec, zastoupen paní Věrou Vlachovou, nominaci oficiálně s potěšením přijal a poděkoval studentům za nominaci. Web Radyně: https://www.hrad-radyne.cz/

Mlýnská strouha alias Plzeňské Benátky - Krásné romantické zákoutí v centru velkoměsta Plzeň vhodné pro relaxaci se spoustou zeleně, jezírkem a interaktivními sochami. V roce 2010 vyhlášena Parkem roku. Web: https://www.visitplzen.eu/lokalita/mlynska-strouha/

Angusfarm Soběsuky (restaurace s penzionem) - Osobitá tematická restaurace s nabídkou specialit z hovězího masa, pořádáním degustačních večerů, silvestrovských oslav i zázemí pro svatební hostiny. Web Angusfarm Soběsuky: https://www.angusfarm.cz/

Pivovar Zlatá kráva Nepomuk - Kouzlo místního pivovaru je znásobeno komplexem dalších zařízení, jako je pivní hotel, lázně, wellness areál U Zeleného stromu. Poskytování bohatých zážitkových programů. Web Pivovar Zlatá kráva: https://www.zlatakrava.cz/

  nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                                       pořadatel: +420/608 702 768                                       cena-d@centrum.cz                                       www.cena-d.cz