www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

N O M I N A C E
Celostátní nominace 2023
   - ZOO PRAHA

   - FLÓRA A FAUNA

   - OCHRANA ZVÍŘAT, ÚTULKY

   - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

   - HODNOTNÉ UMĚNÍ

   - KULTURA, ŠKOLSTVÍ, PAMÁTKY

   - LADA CENTRUM PACOV

   - NADACE, HOSPICE, CHARITA

   - DĚTSKÉ DOMOVY A SOCIÁLNÍ ÚSTAVY

   - DOMOVY PRO SENIORY A SOCIÁLNÍ ÚSTAVY

   - KOUZLO DOMOVINY

   - SPORT PRO ČEST A RADOST

   - CENA Ď "fair play" Z. H. EDLOVÉ

   - CENA Ď VEŘEJNOSTI

   - CENA Ď STUDENTŮ

   - GRAND PRIX Ď 2023

 

C E L O S T Á T N Í   N O M I N A C E /  CENA   Ď   2023

ŽIVOTNÍ  PROSTŘEDÍ  V  ČR


Petra Kaldová, AZS RECYKLACE ODPADU s. r. o. a členka celostátního Kolegia nominuje:

Pavel Mudra - Životní prostředí je systém složený z přírodních, umělých a sociálních složek materiálního světa, jež jsou nebo mohou být s uvažovaným objektem ve stálé interakci. Je to vše, co vytváří přirozené podmínky existence organismů, včetně člověka a je předpokladem jejich dalšího vývoje.
Nominuji Pavla Mudru, muže, manžela, majitele firmy BioDry, mecenáše v oblasti vzdělávání, mentora v oblasti boje proti drogám!
Pavel je příkladné M!!! Je výrazný prostorově, je ale především výrazný a inspirativní v oblasti uvažování o a realizace ochrany prostředí, ve kterém žijeme. Jeho příkladné přispívání ke zlepšení životního prostředí je komplexní a Pavel nevynechává snad žádnou oblast života ze svého repertoáru = pomáhá lidem neinvazivně vysoušet jejich nemovitosti, aby nechátraly. Ochrana lidských obydlí v jeho podání je v důsledku ochranou přírodních surovinových zdrojů, protože budovy se díky BioDry „dožívají vyššího věku“, nemusí být předčasně demolovány, tedy nevzniká odpad a není potřeba nových stavebních materiálů. Současně zlepšuje životní prostor lidem, kteří v takových budovách žijí nebo pracují – ti nejsou vystavováni vlhkému a plísněmi zasaženému prostoru a jsou zdravější a hlavně radostnější! To, že Pavel má krásnou práci, za kterou mu patří Ď díky jeho výsledkům, by Vám mohlo připadat moc malé, ale je třeba si Pavla představit v jeho pravé velikosti! Pavel ve svém volném čase přednáší o lidské mysli a pomáhá lidem, aby se zlepšovali ve svém každodenním životě – tuhle dobrovolnickou aktivitu provozuje v Plzni a Nepomuku a je v tom fenomenální! V neposlední řadě aktivně působí jako „průvodce“ a mentor dětí a mládeže v oblasti prevence drog – kdy každoročně (už 12 let) pomáhá s organizací i přednáškami o problematice drog na školách po celé České republice v rámci projektu CYKLOBĚH „ŘEKNI NE DROGÁM, ŘEKNI ANO ŽIVOTU“.
Když se na to dívám z ptačí perspektivy – na Pavla jako na celek, musím zdůraznit, že jeho způsob ochrany životního prostředí je opravdu neuvěřitelně dokonalý… Často máme termín ochrana životního prostředí spojený s odhazováním odpadků v krajině, těžbou uhlí nebo nově s emisemi CO2… Ale… Kdo ničí přírodu? Ona sama nebo ve své mysli zamotaný člověk, který nerozumí tomu, že bez funkčního životního prostředí tu za pár let nebude? A jak moc jsou zamotaní lidé užívající drogy?
A kdo to zvládá v té jasně ukázané celistvosti řešit? PAVEL MUDRA – můj letošní žhavý kandidát na cenu Ď za životní prostředí!
Znám Pavla už asi 7-8 let a za celou tu dobu jsem nezažila případ, situaci, moment, že by měl problém s něčím pomoci…
Filmový svět má svoje Avengers, super schopné a nadané jedince, kteří se zavázali chránit svět před různými hrozbami…
My v Čechách máme Páju Mudru, a za to mu velký dík! Tedy Ď!!!


  nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                                       pořadatel: +420/608 702 768                                       cena-d@centrum.cz                                       www.cena-d.cz