www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

N O M I N A C E
Celostátní nominace 2023
   - ZOO PRAHA

   - FLÓRA A FAUNA

   - OCHRANA ZVÍŘAT, ÚTULKY

   - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

   - HODNOTNÉ UMĚNÍ

   - KULTURA, ŠKOLSTVÍ, PAMÁTKY

   - LADA CENTRUM PACOV

   - NADACE, HOSPICE, CHARITA

   - DĚTSKÉ DOMOVY A SOCIÁLNÍ ÚSTAVY

   - DOMOVY PRO SENIORY A SOCIÁLNÍ ÚSTAVY

   - KOUZLO DOMOVINY

   - SPORT PRO ČEST A RADOST

   - CENA Ď "fair play" Z. H. EDLOVÉ

   - CENA Ď VEŘEJNOSTI

   - CENA Ď STUDENTŮ

   - GRAND PRIX Ď 2023

 

C E L O S T Á T N Í   N O M I N A C E /  CENA   Ď   20223

DOMOVY  PRO  SENIORY  A  SOCIÁLNÍ  ÚSTAVY  V  ČR


Domov seniorů Hranice nominuje:

Renata Knápková - Paní Renata pracuje jako vychovatelka ve Střední lesnické škole v Hranicích. Na začátku školního roku 2022/2023 oslovila studenty prvních, druhých a čtvrtých ročníků této střední školy k dobrovolnictví v Domově seniorů a v Domově se zvláštním režimem. Díky jejímu nadšení, touhy pomoci potřebným a neskutečnému elánu se jí podařilo nadchnout téměř dvě desítky studentů, kteří docházeli pod jejím vedením do pobytových služeb v průběhu celého školního roku dvě odpoledne v týdnu a trávili se seniory společný čas při procházkách, hraním společenských her, společným zpíváním nebo povídáním. Na procházky chodili za každého počasí, protože podle jejich slov je potřeba se přiměřeně obléct a pak nic není problém. Těšili se, až klienty povezou na vozíku do okolí a budou si s nimi vyprávět o všem co je zajímá. Klienti byli za jejich společnost nesmírně rádi. Jelikož je naše zařízení umístěno v kopcovitém terénu na kraji města, ocenili, že se mohou ve společnosti mladých lidí podívat do širokého okolí. Společně navštívili například místní Galerii M+M, adventní trhy, lesnické arboretum, ale i poutní místo „Kostelíček“. O Vánocích jim studenti pod vedením p. Renaty předali drobné dárky. Když probíhal v Domově odpolední kulturní program, také pomáhali. A vždy u toho byla jejich paní vychovatelka, která se seniorům nejen aktivně věnovala, ale také vytvářena studentům odborný dohled a poskytovala rady, když si v něčem nebyli jistí.
Díky paní Renatě se tak realizuje úžasná dobrovolnická činnost, která obohacuje obě generace a my jsme jí za to velice vděční. Senioři jsou šťastní, že se jim mladí lidé věnují a reflektují na jejich potřeby. I pro naše zaměstnance je pak tento počin povzbuzením do dalších dnů.

Zdeněk Babáček - Pan Babáček ve svém volném odpoledním čase v doprovodu dvou báječných společnic labradorek - Glorie a Adolíny pravidelně navštěvuje naše klienty s nabídkou bezplatné canisterapie. On sám je velmi vzácný člověk, který rozdává kolem sebe plnými doušky nejen dobrou náladu, ale pomáhá také svými mnohaletými zkušenostmi při odborné výchově psů. Když se na něho obrátila naše kolegyně z aktivizačního úseku s žádostí o radu a pomoc při výcviku svého štěněte, neodmítl. Na vlastní náklady ji doprovází během výchovy a výcviku, které jsou směřovány k tomu, aby tento pejsek mohl v budoucnu každodenně se svou majitelkou docházet do naší pobytové služby provádět odbornou canisterapii. Návštěva pana Babáčka a jeho psích společnic je terapeutická nejen pro naše klienty, ale i pro zaměstnance. Nevěřili byste, kolik lásky mohou společně lidem rozdávat.

Domov důchodců Dvůr Králové nad Labem nominuje:

Královédvorská Arnika z.s. - Královédvorská Arnika je dobrovolnické centrum, které sdružuje, zastřešuje a organizuje práci dobrovolníků. V roce 2022 oslavila 20 let svého působení. Za tu dobu prošlo organizací více než 200 dobrovolníků, aktuální počet je asi 40 členů.
Své služby nabízí především lidem nemocným, starým, hendikepovaným nebo jinak potřebným. Mezi největší příjemce jejich služeb patří Domov svatého Josefa v Žirči, Diakonie ČCE a Domov důchodců ve Dvoře Králové nad Labem.
U nás v Domově pomáhají dobrovolníci při individuálních, skupinových aktivitách a velkých akcích. S uživateli chodí na procházky, výlety, pomohou při společném pečení a vaření. Na velkých akcích vypomohou s obsluhou a asistují uživatelům, když je potřeba. Navíc vždy na tyto akce napečou a připraví drobné pohoštění na kterém si uživatelé rádi pochutnají.
Předsedkyní, zakladatelkou, stále nejaktivnější členkou a „Duší“ je paní Jana Štěpánová, která je velmi otevřená, empatická a vždy ochotná nabídnout pomoc. Svým naladěním, empatií, poctivostí a neokázalým vystupováním dokáže nadchnout a přitáhnout další lidi k pomoci potřebným.
Na jejich internetových stránkách https://www.kralovedvorskaarnika.cz/ v rubrice O nás je uvedeno, že: „Dobrovolníci jsou obyčejní lidé, kteří dělají neobyčejné věci“. Ano, je to tak, Jana, ani Arnika se svou činností nikde moc nechlubí, činy ale jasně hovoří za ně…
V loňském roce k příležitosti výročí svého založení Jana se svými kolegyněmi vydala almanach, který je plný fotografií a příběhů a přibližuje, opět velmi neokázale, jejich poctivou dvacetiletou práci. Důležitý odkaz na almanach: https://www.kralovedvorskaarnika.cz/media/20-let-dobrovolnictvi-s-kralovedvorskou-arnikou/


Luxor Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb nominuje:

Dana Vecková - Paní Dana Vecková pracuje jako vrchní sestra v našem domově od roku 2016. S profesionálním přístupem, organizačními schopnostmi a zároveň s úsměvem, láskou a porozuměním zajišťuje péči o naše klienty i vedení kolektivu zdravotních a sociálních pracovníků..
Ocenění v podobě ceny „Ď“ je pak projevem zasloužené úcty i poděkování za její obětavou práci ve prospěch těch nejpotřebnějších.

Domov u fontány, Přelouč nominuje:

Lukáš Novotný - Rádi bychom na letošní cenu Ď nominovali společnost CSGM, která myslí nejen na naše klienty, ale také zaměstnance.
Již několik let nám pomáhají dělat hezčí Vánoce pro osamocené klienty. Požádají nás o vánoční přání těch klientů našeho Domova, kteří nemají rodinu ani nikoho blízkého, kdo by je navštěvoval. Tyto dárky poté zakoupí a naši klienti tak mají jistotu, že pod vánočním stromkem najdou dárek se svým jménem.
Od covidové pandemie svou pomoc rozšířili i na podporu našich zaměstnanců, především na podporu jejich zdraví a vitality. Například v loňském roce do Domova u fontány doručili přes 0,5 tuny pomerančů a mandarinek. Bylo to velké překvapení i velká radost.

Tesco Přelouč - Letos bychom také rádi nominovali společnost TESCO, konkrétně její přeloučskou pobočku, za ochotu darovat pro 155 klientů našeho Domova Mikulášskou nadílku. V předešlých letech jsme tuto nadílku tradičně pro naše klienty zajišťovali z vlastních zdrojů, nicméně s ohledem na výrazné zvýšení cen, které v loňském roce nastalo, jsme se dostali do situace, kdy bychom nebyli schopni připravit takovou nadílku, jak bylo zvykem v předchozích letech. Díky pomoci a velké ochotě Tesco Přelouč jsme nakonec klientům mohli k Mikuláši předat pestrý sladko-ovocný balíček.

  nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                                       pořadatel: +420/608 702 768                                       cena-d@centrum.cz                                       www.cena-d.cz