www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt
 

F O T O G A L E R I E

Fotogalerie cena Ď 2022
Foto cena Ď 2020&2021
Fotogalerie cena Ď 2019
Fotogalerie cena Ď 2018
Fotogalerie cena Ď 2017
Fotogalerie cena Ď 2016
Fotogalerie cena Ď 2015
Fotogalerie cena Ď 2014
Fotogalerie cena Ď 2013
Fotogalerie cena Ď 2012
Fotogalerie cena Ď 2011
Fotogalerie cena Ď 2010
Fotogalerie cena Ď 2009
Fotogalerie cena Ď 2008
Fotogalerie cena Ď 2007
Fotogalerie cena Ď 2006
Fotogalerie cena Ď 2005
Fotogalerie cena Ď 2004
Fotogalerie cena Ď 2003
Fotogalerie cena Ď 2002
Fotogalerie cena Ď 2001
 

II.   r o č n í k   c e n y   Ď   -   2 4.   č e r v n a   2 0 0 2   N á r o d n í   m u z e u mV budově zpravodajství České televize na Kavčích horách se před šestiminutovou prezentací "druhého ročníku předávání ceny Ď" připravují členové Kolegia PhDr. Petr Fejk (ředitel Zoo Praha) a Richard Langer (ředitel Mecenáš klubu).O rodu hraběte Kinského, významného mecenáše Národního muzea zná paní doktorka Turková nesčetné množství unikátních historek a poznatků, ze kterých bylo potřeba vybrat takové, které souvisejí s cenou Ď.Ještě pár sekund a můžeme v pořadu Dobré ráno představit cenu Ď.Zasedání Kolegia pro vyjádření díků mecenášům v historické ředitelně hlavní budovy Národního muzea v Praze.


Pan Jiří Bartoška, prezident Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech
se jako člen Kolegia postavil k výběru oceněných velmi zodpovědně.Schodiště k Panteonu Národního muzea prošlo na 280 vzácných hostů slavnostního a milého ceremoniálu cena Ď, mezi kterými byl například i autor uměleckého návrhu ceny Ď pan Jiří Rydlo (vlevo) a hudební skladatel Vadim Petrov (vpravo).Obsadíme poslední volná místa a začínáme...Ceremoniálem provázel Richard Langer, který v úvodu předal slovo Dr. Janě Součkové,
aby na domácí půdě přivítala všechny hosty...Jako spoluzakladatel tradice cen Ď byl R. Langer představen ředitelem proslulé sklárny Moser, a.s.,
(hlavní partner ceny Ď) který od srdce pozdravil další partnery a vyjádřil důvěru v budousnost a smysl projektu.Ředitel karlovarské sklárny Moser Ing. Antonín Vlk: "...když jsem se před dvěma lety dověděl o myšlence zorganizovat slavnostní ceremoniál, při němž by došlo k ocenění českých mecenášů, neváhal jsem tuto myšlenku podpořit...""Představuji Vám šéfa opery Národního divadla pana Josefa Průdka, který Vám z paměti přednese šest finálových nominací v kategorii - mecenáš Národního divadla..."...a kdyby pan Průdek na někoho zapomněl, připravili jsme si pro něj speciální čtecí zařízení na zádech slečny Kateřiny..."Finálové nominace Národního divadla na cenu Ď jsou: AutoCont CZ a.s. a Česká spořitelna, a.s., Philip Morris ČR a.s., Plzeňský Prazdroj, a.s., Škoda Auto, a.s., Transgas, s.p.Cenu Ď za podporu Národního divadla převzal jménem České spořitelny, a.s. Ing. Václav Kubata.V kategorii mecenáš divadel v ČR byl oceněn podporovatel Jihočeského divadla - Budějovický Budvar n.p. Cenu předal Ing, Jan Mrzena (vpravo) vrchnímu sládkovi pivovaru panu Josefu Tolarovi.Prezident Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech pan Jiří Bartoška řekl: "Velmi si vážím možnosti ocenit naše mecenáše v rámci projektu cena Ď - finálové nominace zní: Český Telecom, a.s., ČEZ, a.s., Philip Morris ČR, a.s., Setuza, a.s."Cenu převzal zástupce ČEZ, a.s. Ing. Petr Vobořil.S cenou Ď v rukou vyjádřil Ing. Petr Vobořil radost z uznání, které se dostalo akciové společnosti ČEZ
za podporu MFF v Karlových Varech.Kategorii mecenášů českých zoologických zahrad uvedl ředitel Zoo Prah PhDr. Petr Fejk těmito finálovými nominacemi:
Zoo Praha - Česká spořitelna, a.s.
ZOO Děčín - Silisan, s.r.o.
ZOO Dvůr Králové - Strojmetal Kamenice, a.s.
ZOO Liberec - Syner spol. s r.o.
ZOO Brno - Gril - spolek přátel zvířatCenu Ď přijal od RNDr. Dany Holečkové ředitelky ze ZOO Dvůr Králové ředitel Strojmetalu Kamenice, a.s. Ing. Miroslav Jelínek.JUDr. Jitka Mothejzíková (v pozadí) jako členka Kolegia nejprva sdělila finálové nominace v oblasti charity:
Atlant, o.s. - Městská část Praha 1
Letohrádek Vendula - Věra Lukešová
Nadace Bona - Olympik Holding, a.s.
Nová škola, o.p.s. - Radio Free Europe
Nadace Via - Levi Strauss Praha s.r.o.Za obstarání daru v podobě dvou dodávkových vozů Mercedes obdržela cenu Ď paní Věra Lukášová od Mgr. Drahoslavy Kabátové - Sojkové z Letohrádku Vendula.Milionovou podporou celoročního koncertního cyklu na zámku Kozel si "vysloužil" cenu Ď Plzeňský Prazdroj, a.s. Od pana Karla Bobka přijímá cenu Ď Ing. Michal Kačena, manažer.Dr. Ing. Ivo Janoušek (vpravo) generální ředitel Národního technického muzea v Praze přednesl nejprve finálové nominace NTM:
ČEZ, a.s.
Hewlett - Packard
KPM - Consult, a.s.
Pražská plynárenská, a.s.
SKF Ložiska, a.s.V kategorii mecenášů dalších muzeí byl na cenu Ď nominován Památníkam národního písemnictví pan Václav Havel a Nadace ČLF. Ředitelka Památníku národního písemnictví Dr. Eva Wolfová vyzvala pana Ivo Mathé, který zde zastupoval pana Václava Havla, aby cenu Ď převzal.Za osmiletou značnou finanční podporu za soukromých zdrojů byl pan Václav Havel - jako soukromá osoba oceněn cenou Ď."... cenu Ď panu prezidentovi odpovědně doručím!" Oznámil do mikrofonu vedoucí Kanceláře prezidenta ČR pan Ivo Mathé.Jedinou finálovou nominací Národního muzea byla nominace: ČSOB a tak v zápětí cenu Ď přebíral od Dr. Jany Součkové manažer firemní komunikace ČSOB Ing. Pavel Hejzlar.Každý akt předání ceny Ď byl doprovázen potleskem a každý potlesk
se vzácnou prostorou Panteonu krásně nesl.Mimořádné ocenění jako tečka za slavnostním a milým ceremoniálem bylo přisouzeno hraběti prof. Radslavu Kinskému za význačnou podporu Národního muzea. Cenu Ď převzal syn hraběte Konstantin Kinský.Konstantin Kinský se omluvil za svoji češtinu a po té pěknou češtinou hovořil o smyslu spolupráce s NM, neboť:..."nejde o náš život, ten je krátký a brzo pomine, nýbr jde o trvalé hodnoty, které musíme zachovat..."Druhý ročník slavnostního a milého ceremoniálu cena Ď je u konce.
Po skončení ceremoniálu byli všichni hosté zvaní na přípitek
s oceněnými do atraktivního restaurantu DUPLEX na Václavském náměstí.RADLER.CZ byl vychlazeným nápojem pro přípitek s oceněnými.Moderní prostředí restaurantu mezi nebem a zemí DUPLEX pomohlo navázat na důstojný a oficiální program k letnímu neformálnímu přátelskému setkání."Máte všichni svoji skleničku Rádlera?"Přípitek pronesla ředitelka marketingu Královského pivovaru Krušovice, a.s. Ing. Hana Fenclová.Paní Marta Kubišová poděkovala všem oceněným.Zatímco paní Marta Kubišová nádherně zpívala nádhernou píseň JAKÁ TO NÁDHERA
na projekčním plátně "šly" závěrečné titulky obsahující seznam všech nominovaných, členů Kolegia a partnerů ceny Ď.


Foto: Václav Samek

  nahoru   |   domů
             produkce: +420/774 419 696                                       pořadatel: +420/608 702 768                                       cena-d@centrum.cz                                       www.cena-d.cz