www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt
 

F O T O G A L E R I E

Fotogalerie cena Ď 2022
Foto cena Ď 2020&2021
Fotogalerie cena Ď 2019
Fotogalerie cena Ď 2018
Fotogalerie cena Ď 2017
Fotogalerie cena Ď 2016
Fotogalerie cena Ď 2015
Fotogalerie cena Ď 2014
Fotogalerie cena Ď 2013
Fotogalerie cena Ď 2012
Fotogalerie cena Ď 2011
Fotogalerie cena Ď 2010
Fotogalerie cena Ď 2009
Fotogalerie cena Ď 2008
Fotogalerie cena Ď 2007
Fotogalerie cena Ď 2006
Fotogalerie cena Ď 2005
Fotogalerie cena Ď 2004
Fotogalerie cena Ď 2003
Fotogalerie cena Ď 2002
Fotogalerie cena Ď 2001
 

XII.   r o č n í k   c e n y   Ď   -   2 1.   č e r v n a   2 0 1 2   N á r o d n í   d i v a d l oZe zasedání Kolegia ceny Ď 2012 v Zemském salonku Národního divadla.Kolegium ceny Ď 2012 zleva: Ing. Vladimír Zábranský, Mgr. David Pospíšil (zastoupil Ondřeje Černého ředitele ND),
PhDr. Eva Marešová, Rudy Linka, Běla Gran Jansen, Dita Kintšnerová, Mgr. Miroslav Bobek, Ondřej Nováček.Příprava scény, cen Ď, kamer...Česká televize natáčela do zpravodajství ČT24.Ceny Ď čekají na své nové majitele - mecenáše, dobrodince, morální vzory.Národní divadlo se zaplňuje nominovanými, nominujícímí a čestnými hosty.Ceremonie ceny Ď 2012 byla zahájena skladbou Pavane od autora Gabriel Faure v podání Prague Cello Quartetem.

Ceny za Národní divadlo a Divadla v ČR předávala Mgr. Karolína Matoušová-Peštová, Executive Manager Mecenášského klubu ND.Cenu Ď pro mecenáše Národního divadla obdržela společnost Vodafone Czech Republic a.s.,
cenu převzal Colin Shea, viceprezident pro strategii.

Cenu Ď pro mecenáše Národního divadla - cena ředitele ND obdržela společnost Generali Pojišťovna a.s.,
cenu převzali Ilona Hnízdilová a David Staněk.

Cenu Ď pro mecenáše divadel v ČR obdržela Nadace PRECIOSA za podporu Naivního divadla Liberec,
cenu převzal Ivo Schötta, ředitel Nadace.

V Kategorii Muzea, hrady, zámky a kulturní zařízení v ČR ceny předávala členka celostátního Kolegia Dita Kinštnerová,
spolumajitelka Horního hradu.Za podporu Českého muzea stříbra v Kutné Hoře cenu obdržel Ing. František Drahorád, Důlně stavební s.r.o.Cenu za pana Ing. Františka Drahoráda převzala zástupkyně Českého muzea stříbra v Kutné Hoře paní Stanislava Doležalová.
Cena byla udělena in memoriam.Ceny Ď pro mecenáše Zoo Praha a ZOO v ČR předával člen celostátního Kolegia Mgr. Miroslav Bobek, ředitel Zoo Praha.Cenu Ď pro mecenáše Zoo Praha obdržela Jarmila Egerová.Cenu Ď pro mecenáše Bohemia Jazz Festu předávala Anna Linka, která na jevišti zastupovala Rudy Linku, člena Kolegia.Cenu Ď za Bohemia Jazz Fest obdržel Mövenpick Hotel Prague, cenu převzaly Radka Krčmová a Hanka Hrušková.Květa Fialová obdržela krajskou cenu Ď v Libereckém kraji 2012 a postoupila do ND do kategorie GRAND PRIX Ď 2012.

Cenu Ď pro mecenáše Nadace, nemocnice a charitativní organizace v ČR předával Ondřej Nováček,
ředitel vysílání Českého rozhlasu a člen celostátního Kolegia.Cenu Ď 2012 v kategorii Nadace, nemocnice a charitativní organizace v ČR obrdželi
Ing. Markéta Španělová a Mgr. Ondřej Španěl za podporu Oblastní charity Červený Kostelec.Cenu Ď pro mecenáše Osobnost nebo organizace za pozitivní inspiraci naší společnosti – očima středoškoláků
předávala členka celostátního Kolegia PhDr. Eva Marešová, ředitelka Gymnázia Thomase Manna.Cenu Ď pro mecenáše Osobnost nebo organizace za pozitivní inspiraci naší společnosti – očima středoškoláků
obdržel Nadační fond Českého rozhlasu Světluška.Cenu si převzaly Martina Kaderková, ředitelka a Linda Vaňková, vedoucí sbírkového dne.Běla Gran Jensen členka celostátního Kolegia předávala několik cen Ď 2012.

Mimořádná cena Ď celostátního Kolegia 2012 byla udělena na památku MUDr. Vladimíra Kozy – zakladatele národního
registru dárců kostní dřeně TV Nova, cenu přišel převzít Mgr. Lubor Černohlávek, ředitel PR a komunikace.

Cenu Ď pro mecenáše Hnutí na vlastních nohou Stonožka přišel pomoci Běle předat první zástupce náčelníka
Generálního štábu AČR generálmajor Miroslav Žižka.Cenu Ď 2012 v kategorii Hnutí na vlastních nohou Stonožka obdržela ZŠ Ledeč nad Sázavou, cenu převzala
Petra Vágnerová, ředitelka ZŠ.

Cenu Ď v kategorii Morální vzor v ČR přišel společně s Bělou předat první místopředseda senátu Parlamentu
České republiky MUDr. Přemysl Sobotka, který tuto cenu obdržel v roce 2010.

Cenu Ď za Morální vzor v ČR obdržel Jeho Eminence Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský, metropolita
a primas český.Mimořádnou cenu Ď za morální vzor v zahraničí společně s Bělou předával kardinál Duka.Mimořádnou cenu Ď za morální vzor v zahraničí obdržel Jens Stoltenberg ministerský předseda Norského království.
Cenu přišel převzít Jeho excelence Jens Eikaas, velvyslanec Norského království.

Video poselství předsedy vlády Norska Jens Stoltenberga - reakci na převzetí ceny Ď, mohli všichni sledovat na plátně v ND.Herečka Simona Stašová byla nominována na cenu Ď od občanského sdružení Portus.

Ceny Ď pro mecenáše za Dětské domovy a ústavy sociální péče pro děti a mládež v ČR a Domovy pro seniory a ústavů sociální péče
pro starší spoluobčany v ČR předával člen celostátního Kolegia Ing. Vladimír Zábranský, majitel První chodské stavební
společnosti a držitel ceny GRAND PRIX Ď 2011.Cenu Ď pro mecenáše za Dětské domovy a ústavy sociální péče pro děti a mládež v ČR obdrželo
Tango Havlíčkův Brod za podporu Dětského domova Janovice u Rýmařova.Cenu Ď za Dětské domovy a ústavy sociální péče pro děti a mládež v ČR si přišel převzít Pavel Klempíř.

Cenu Ď pro mecenáše Domovy pro seniory a ústavů sociální péče pro starší spoluobčany v ČR obdržel
Stanislav Helán za podporu Domova sv. Alžběty, Nelepeč Žernůvka.Cenu za pana Stanislava Helána převzaly zástupkyně Domova sv. Alžběty.

Na jeviště ND byli pozváni vítězové 14 krajských kol, aby jeden z nich obdržel cenu GRAND PRIX Ď 2012.
Kdo to bude, přečetli pánové zprava: Jiří Plevka, prezident Rodinného pivovaru Chodovar;
Mgr. David Pospíšil, sponzoring ND a Ing. Vladimír Zábranský, držitel cen GRAND PRIX Ď 2011.Cenu GRAND PRIX Ď 2012 obdrželi manželé Šislerovi za podporu Hospice Anežky České v Červeném Kostelci.

Na jeviště ND byli kromě vítězů krajských kol pozváni vítězové jednotivých kategorií cen Ď 2012,
všichni členové krajských Kolegií, celostátní Kolegium, sponzoři krajských kol a celostátního kola v ND...Zamávejte a úsměv teď...řekla fotografka Monika Váňová.Foto: Monika Váňová, Studio M101

  nahoru   |   domů
             produkce: +420/774 419 696                                       pořadatel: +420/608 702 768                                       cena-d@centrum.cz                                       www.cena-d.cz