www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt
 

F O T O G A L E R I E

Fotogalerie cena Ď 2022
Foto cena Ď 2020&2021
Fotogalerie cena Ď 2019
Fotogalerie cena Ď 2018
Fotogalerie cena Ď 2017
Fotogalerie cena Ď 2016
Fotogalerie cena Ď 2015
Fotogalerie cena Ď 2014
Fotogalerie cena Ď 2013
Fotogalerie cena Ď 2012
Fotogalerie cena Ď 2011
Fotogalerie cena Ď 2010
Fotogalerie cena Ď 2009
Fotogalerie cena Ď 2008
Fotogalerie cena Ď 2007
Fotogalerie cena Ď 2006
Fotogalerie cena Ď 2005
Fotogalerie cena Ď 2004
Fotogalerie cena Ď 2003
Fotogalerie cena Ď 2002
Fotogalerie cena Ď 2001
 

XVII.   r o č n í k   c e n y   Ď   -   17.   k v ě t n a   2 0 1 7  N o v á   s c é n a   ND


Ze zasedání Kolegia ceny Ď 2017 - restaurant Parnas, Smetanovo nábřeží 2, Praha


17 cen Ď vyrobených ve sklárně ARTCRISTAL Bohemia čeká na své držitele z řad mecenášů a podporovatelů charity a kultury v ČR.


Obraz od malíře Martina Vavryse je každoročně určen pro vítěze GRAND PRIX Ď.


Příprava scény a zkouška.


Hlediště Nové scény se pomalu zaplňuje vzácnými hosty, mecenáši a dobrodinci.


Zahájení slavnostního ceremoniálu ceny Ď 2017.
Na Nové scéně přivítal hosty zástupce Národního divadla Mgr. David Pospíšil.


První cena Ď se předávala mecenáši za podporu Národního divadla, kterou vyhlásil Mgr. David Pospíšil.


Cenu Ď převzal PhDr. Jiří Šiler.


Cenu Ď v kategorii Divadla v ČR převzala Nadace VIAIVA, kterou nominovalo Slovácké divadlo v Uherském Hradišti.


Ceny Ď v katekorii ZOO v ČR přišel vyhlásit Ing. Vít Kahle ze ZOO Praha.


Cenu Ď za podporu ZOO Praha obdržela paní Irena Taylor.
V kategorii ZOO v ČR cenu obdržela ZŠ Třemošnice za podporu ZOO Jihlava. Cenu převzal ředitel školy Mgr.Lubomír Marek.
Novou kategorii Ceny Ď primáře MUDr. Vladimíra Kozy za podporu a rozvoj zdravotních programů a zdraví přišli vyhlásit doc. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D. a dcery primáře MUDr. Markéta Sobotová a Mgr. Naděžda Lasotová.


Cenu Ď obdrželo Pacientské sdružení LYMFOM HELP. Ocenění si převzala Mgr. Ludmila Šimáčková.


V kategorii Nadační fond pomoci Karla Janečka cenu přišel vyhlásit zakladatel Karel Janeček.
Cenu obdržel Lukáš Svoboda.


Cenu Ď v kategorii Nadace a charitativní organizace v ČR přišel vyhlásit Čestmír Horký, ředitel Nadačního fondu pomoci Karla Janečka.


Cenu Ď v kategorii Nadace a charitativní organizace v ČR obdržel Jakub Kuchař za podporu projektu Daruj naději, daruj kostní dřeň.


Cenu Ď v kategorii Muzeí, hradů, zámků, památek v ČR obdržel Ing. Jaroslav Lukšík za podporu Státního hradu a zámku Bečov.


V kategorii kultura, školství, sport v ČR cenu Ď obdržela Ing. arch. Olga Ryšavá za podporu Metropol, spol. s r.o., České Budějovice, cenu převzala v zastoupení Irena Machálková.


Vyhlásit ceny Ď v kategorii Dětské domovy a sociální ústavy pro děti a mládež v ČR přišla Marcela Dohnalová, inženýrka kvality společnosti SVS spol. s.r.o., která je dlouhodobým partnerem ceny Ď.


Cena Ď v kategorii Dětské domovy a ústavy sociální péče v ČR byla udělena manželům Adáškovým za podporu Dětského domova a Mateřské školy speciální, Beroun, cenu převzal v zastoupení Martin Dohnal, jednatel společnosti SVS.
Cena Ď v kategorii Dětské domovy a ústavy sociální péče v ČR za mimořádný počin byla udělena DEJME DĚTEM ŠANCI o. p. s. za pomoc dětským domovům v ČR. Cenu si převzala Tereza Tkadlecová.
Vyhlásit cenu Ď v kategorii Domovy seniorů a ústavy sociální péče v ČR přišel PhDr. Martin Groman, Ph.D., šéfredaktor ČRo Dvojka.


Cena Ď v kategorii Domovy seniorů a ústavy sociální péče v ČR byla udělena Anně Holínské za podporu Domova důchodců Dvůr Králové nad Labem.
Cena Ď posluchačů Českého rozhlasu Dvojka byla udělena Tangu Havlíčkův Brod v.o.s.


Cenu Ď časopisu Xantypa přišla vyhlásit Mgr. Pavlína Kourová Ph.D., zástupkyně šéfredaktorky.
Cenu Ď obržela zakladatelka sdružení Cesta domů, Akademická malířka Martina Špinková.
Cenu Ď v kategorii Rotary klubu za nejnenápadnější a přesto zajímavou městskou nominaci v ČR předávali Ing. Jan Machálek a MUDr. Ilja Chocholouš.


Cenu Ď v kategorii Rotary klubu za nejnenápadnější a přesto zajímavou městskou nominaci v ČR obdržela Klára Hozáková zakladatelka neziskové organizace Andělé bez křídel za pomoc nemocným dětem.
Vyhlásit cenu Ď v kategorii hnutí Na vlastních nohou Stonožka přišla Běla Gran Jensen, prezidentka hnutí.


Spolupředat ceny Ď v kategoriích hnutí Na vlastních nohou Stonožka a Morální vzor přišel Dominik kardinál Duka OP.


Cenu Ď v kategori hnutí Na vlastních nohou Stonožka obdržela Mgr. Vladimíra Horáčková, Základní škola Karla staršího ze Žerotína, Bludov.
Cenu Ď v kategorii Morální vzor v ČR obdržel Prof. Ing. Ivan Wilhelm CSc., Dr.h.c.
Na jeviště Nové scény nastoupili jednotliví vítězové 14 krajských kol a podporovatelé ceny Ď.


GRAND PRIX Ď 2017 vyhlásili David Pospíšil a Karel Janeček.


GRAND PRIX Ď 2017 obdržel Mgr. Vlastimil Venclík za podporu Bílého kruhu bezpečí.
GRAND PRIX Ď 2017 předává malíř Martin Vavrys.


Závěrečné foto se všemi oceněnými, hosty, členy kolegií, podporovateli ceny Ď...


Velké Ď všem nominujícím, nominovaným a příznivcům ceny Ď za vytvoření nepopsatelné atmosféry při finále XVII. ročníku
ceny Ď 2017 - Richard, Markét, Jitka.

Foto: Monika Váňová, Studio M101

  nahoru   |   domů
             produkce: +420/774 419 696                                       pořadatel: +420/608 702 768                                       cena-d@centrum.cz                                       www.cena-d.cz