www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt
 

F O T O G A L E R I E

Fotogalerie cena Ď 2022
Foto cena Ď 2020&2021
Fotogalerie cena Ď 2019
Fotogalerie cena Ď 2018
Fotogalerie cena Ď 2017
Fotogalerie cena Ď 2016
Fotogalerie cena Ď 2015
Fotogalerie cena Ď 2014
Fotogalerie cena Ď 2013
Fotogalerie cena Ď 2012
Fotogalerie cena Ď 2011
Fotogalerie cena Ď 2010
Fotogalerie cena Ď 2009
Fotogalerie cena Ď 2008
Fotogalerie cena Ď 2007
Fotogalerie cena Ď 2006
Fotogalerie cena Ď 2005
Fotogalerie cena Ď 2004
Fotogalerie cena Ď 2003
Fotogalerie cena Ď 2002
Fotogalerie cena Ď 2001
 

XVI.   r o č n í k   c e n y   Ď   -   24.   č e r v n a   2 0 1 6  N o v á   s c é n a   ND


Ze zasedání Kolegia ceny Ď 2016 - Galerie U Vavrysů, V Kotcích 12.


18 cen Ď vyrobených ve sklárně ArtCristal Bohemia čeká na své držitele z řad mecenášů a podporovatelů charity a kultury v ČR.


Pamětní list pro Ing. Františka Lamberta za neuvěřitelných 16 let nadšené osobní podpory ceny Ď.


Obraz od malíře Martina Vavryse je každoročně určen pro vítěze GRAND PRIX Ď.


Mimořádná cena Ď Ústeckého kraje - obraz od malíře Martina Vavryse.


Příprava scény.


Barunka se letos už potřetí ujme role hostesky.


Hlediště Nové scény se pomalu zaplňuje vzácnými hosty, mecenáši, dobrodinci a podporovateli ceny Ď.
Zahájení slavnostního ceremoniálu ceny Ď 2016.


Předání pamětního listu Ing. Františku Lambertovi.


Na Nové scéně přivítal hosty zástupce Národního divadla Mgr. David Pospíšil.


První cena Ď se předávala mecenáši za podporu Národního divadla, kterou vyhlásil Mgr. David Pospíšil.


Cenu Ď převzal Ing. Václav Rybařík za poskytnutí finančního daru Národnímu divadlu na restaurátorské prace 8 lunet Adolfa Liebschera.


Cenu Ď v kategorii Divadla v ČR převzala Irena Černíčková, kterou nominovalo Slovácké divadlo v Uherském Hradišti.
Ceny Ď v katekorii ZOO v ČR přišel vyhlásit Mgr. Miroslav Bobek, ředitel ZOO Praha. (uprostřed)


Cenu Ď za podporu ZOO Praha obdržela společnost Rema Systém, a.s., kterou převzal generální ředitel Ing. David Vandrovec.
V kategorii ZOO v ČR ceny převzal z.s. ARTEFAKTUM.CZ za podporu ZOO Liberec. Cenu převzala paní Helena Latislavová.


Vyhlásit ceny Ď v kategorii Muzea, památky, životní prostředí a kultura, školství, sport v ČR přišel vyhlásit Čestmír Horký, ředitel Nadačního fondu pomoci Karla Janečka.


V kategorii Muzea, památky, životní prostředí cenu obdržel Ing. arch. Jan Ritter za Labskou cyklotrasu.
V kategorii kultura, školství, sport v ČR cenu obdržel pan Zdeněk Matoušek za celoživotní podporu SDH Kynšperk nad Ohří, cenu převzal syn.
Vyhlásit ceny Ď v kategorii Nadace, nemocnice a charitativní organizace v ČR přišel doc. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D. předseda správní rady Nadace pro transplantace kostní dřeně (vlevo).


Cena Ď v kategorii Nadace pro transplantace kostní dřeně byla udělena paní Dagmar Paterové a Ing. Zdeňku Švehlovi.
Cena Ď v kategorii Nadace a charitativní organizace v ČR byla udělena panu Jiřímu Obelfalzerovi za podporu Nadace Letorosty.
Cenu Ď v kategorii Nadace a charitativní organizace v ČR za mimořádný počin obdržel Mgr. Milan Langer za podporu spolku Trend vozíčkářů Olomouc. Cenu převzal pan Libor Hulín.


Poděkování za cenu Ď od Mgr. Milana Langera přečetla paní Iveta Macháčková.


Vyhlásit cenu Ď v kategorii hnutí Na vlastních nohou Stonožka přišla Běla Gran Jensen, prezidentka hnutí, předtím však poděkovala za 10-ti letou spolupráci s pořadatelem Richardem Langerem.


Spolupředat ceny Ď v kategoriích hnutí Na vlastních nohou Stonožka a Morální vzor přišel Dominik kardinál Duka.
Cenu Ď v kategori hnutí Na vlastních nohou Stonožka obdržela Mgr. Ivana Řezníčková ze ZŠ Mánesova, Otrokovice
Cenu Ď v kategorii Morální vzor v ČR obdržel Prof. PhDr. Petr Piťha CSc.


Vyhlásit ceny Ď v kategorii Dětské domovy a sociální ústavy pro děti a mládež v ČR přišel Ing. Vladimír Zábranský, držitel GRAND PRIX Ď 2011.


Cena Ď v kategorii Dětské domovy a ústavy sociální péče v ČR byla udělena žákům 4.ročníku ZŠ Vidče s paní učitelkou Mgr. Dagmar Hladkou za podporu Kojeneckého a dětského centra, ZDVOP,p.o. Valašské Meziříčí
Cena Ď v kategorii Dětské domovy a ústavy sociální péče v ČR za mimořádný počin byla udělena Martinu Kučerovi a Vojtu Pauknerovi za projekt Milý Ježíšku.
Cena Ď v kategorii Domovy seniorů a ústavy sociální péče v ČR byla udělena společnosti DUO KP za podporu Domova u fontány Přelouč. Cenu si převzal pan Jindřich Kravařík.


Vyhlásit cenu Ď v kategorii Domovy seniorů a ústavy sociální péče v ČR přišel Marko Milunovič, dramaturg ČRo Dvojka (vlevo).


Cena Ď posluchačů Českého rozhlasu Dvojka byla udělena občanskému sdružení Střípky za dobrovolnictví na Sokolovsku. Cenu si převzala paní Kateřina Trnková.
Cenu Ď časopisu Xantypa přišla vyhlásit Mgr. Michaela Güblová, šéfredaktorka.
Při vyřčení jména MUDr. Vladimíra Kozy (in memoriam) celé hlediště ve stoje tleskalo.


zleva: Cenu Ď časopisu Xantypa přišly převzít dcery primáře Vladimíra Kozy - Mgr. Naďa Lasotová a MUDr. Markéta Sobotová.
Mimo rámec již konané krajské ceny Ď ze všech nominací v Ústeckém kraji vybral jednu k ocenění celostátní cenou Ď Ústecký kraj - současně ze všech nominací ze zbývajících 13 krajů ČR vybral Ústecký kraj jednu, jíž ocenil pozváním na pobyt v Ústeckém kraji. Vyhlásit Mimořádnou cenu Ď Ústeckého kraje 2016 přišla paní Jitka Sachetová, radní Ústeckého kraje.


Mimořádnou cenu Ď Ústeckého kraje 2016 obdržel Jaroslav Neubert za čtyřicetileté působení v Atletickém klubu Chemopetrol Litvínov. Cenu přijel převzít pověřený zástupce z Rotary klubu Svatopluk Jedlička.
Pozvání do Ústeckého kraje obdržela Mgr. Marie Paclíková za podporu Domova sv. Josefa v Žirči.


zleva: Cenu Ď v kategorii Rotary klubu za nejnenápadnější a přesto zajímavou městskou nominaci v ČR předávali Ing. Jan Machálek a Irena A. Brichta za Rotary klub Distric 2240.


Cenu Ď v kategorii Rotary klubu za nejnenápadnější a přesto zajímavou městskou nominaci v ČR obdržel pan Michal Novák za podporu historie lázeňství Poděbrady.
Na jeviště Nové scény nastoupili jednotliví vítězové 14 krajských kol.


GRAND PRIX Ď 2016 přišli vyhlásit zástupci společností - Rodinného pivovaru Chodovar, SVS spol. s r.o. a ArtCristal Bohemia Velký Osek.


GRAND PRIX Ď 2016 obdržela Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s., klub Liberec, cenu převzaly Kateřina Zelenková a Hana Čermáková.


GRAND PRIX Ď 2016 předává malíř Martin Vavrys.
Závěrečné foto se všemi oceněnými, hosty, členy kolegií, podporovateli ceny Ď...
Foto: Monika Váňová, Studio M101
Mimořádná cena Ď Ústeckého kraje

  nahoru   |   domů
             produkce: +420/774 419 696                                       pořadatel: +420/608 702 768                                       cena-d@centrum.cz                                       www.cena-d.cz