www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt
 

F O T O G A L E R I E

Fotogalerie cena Ď 2022
Foto cena Ď 2020&2021
Fotogalerie cena Ď 2019
Fotogalerie cena Ď 2018
Fotogalerie cena Ď 2017
Fotogalerie cena Ď 2016
Fotogalerie cena Ď 2015
Fotogalerie cena Ď 2014
Fotogalerie cena Ď 2013
Fotogalerie cena Ď 2012
Fotogalerie cena Ď 2011
Fotogalerie cena Ď 2010
Fotogalerie cena Ď 2009
Fotogalerie cena Ď 2008
Fotogalerie cena Ď 2007
Fotogalerie cena Ď 2006
Fotogalerie cena Ď 2005
Fotogalerie cena Ď 2004
Fotogalerie cena Ď 2003
Fotogalerie cena Ď 2002
Fotogalerie cena Ď 2001
 

XVIII.   r o č n í k   c e n y   Ď   -   7.   č e r v n a   2 0 1 8   S t a v o v s k é   d i v a d l o


Ze zasedání Kolegia ceny Ď 2018 - Mozartův salonek, Stavovské divadlo
člen celostátního Kolegia - Mgr. David Pospíšil, vedoucí sponzoringu Národní divadlo


člen celostátního Kolegia - Mgr. Miroslav Bovek, ředitel ZOO Praha


člen celostátního Kolegia - Běla Gran Jensen, prezidentka Hnutí na vlastních nohou-Stonožka


člen celostátního Kolegia - doc. MUDr. Samuel Vokurka Ph.D., lékař a vědec, Onkologická a radioterapeutická klinika FN Plzeň


člen celostátního Kolegia - Ing. Jan Machálek, jednatel, ArtCristal Bohemia, Velký Osek


člen celostátního Kolegia - Čestmír Horký, ředitel, Nadační fond pomoci Karla Janečka


člen celostátního Kolegia - Marcela Dohnalová, Inženýr kvality, SVS s.r.o.


člen celostátního Kolegia - Petra Kaldová, jednatelka společnosti, AZS 98, s.r.o.


člen celostátního Kolegia - Martin Vavrys, malíř, Galerie Vavrys


koordinátor Kolegia a produkční ceny Ď - Jitka Langerová


16 cen Ď vyrobených ve sklárně ARTCRISTAL Bohemia čeká na své držitele z řad mecenášů a podporovatelů charity a kultury v ČR


Obraz od malíře Martina Vavryse je každoročně určen pro vítěze GRAND PRIX Ď.


Příprava scény, hlediště a zkouška.
Přicházející hosté na cenu Ď 2018 do Stavovského divadla.
Hlediště Stavovského divadla se pomalu zaplňuje vzácnými hosty, mecenáši a dobrodinci.
Zahájení slavnostního ceremoniálu ceny Ď 2018.


Richard Langer, autor a pořadatel ceny Ď provázel slovem XVIII. ročník cen Ď.
Ve Stavovském divadle přivítali hosty zástupci Národního divadla - Tomáš Staněk, tiskový mluvčí a Mgr. David Pospíšil, vedoucí sponzoringu.
Cenu Ď ředitele Národního divadla vyhlásil Tomáš Staněk, tiskový mluvčí.


Cenu Ď převzal Ing. Viktor Vida, generální ředitel Raiffeisenbank a.s. za podporu Národního divadla.


Cenu Ď mecenáše Národního divadla vyhlásil Mgr. David Pospíšil, vedoucí sponzoringu.


Cenu Ď obdržela mecenáška Národního divadla Jana Poljaková.


Cenu Ď v kategorii Divadla v ČR obdržela společnost Optys za podporu Studia Ypsilon, Praha. Cenu převzal Pavel Fiala.
Ceny Ď v katekorii ZOO Praha a ZOO v ČR přišel vyhlásit Mgr. Miroslav Bobek, ředitel ZOO Praha.


Cenu Ď za podporu ZOO Praha obdržel spolek Drosophila.


V kategorii ZOO v ČR cenu obdržel in memoriam Heinrich Lumpe zakladatel ZOO Ústí nad Labem. Cenu převzala Ing. Věra Vrabcová.
V kategorii Ceny Ď primáře MUDr. Vladimíra Kozy za podporu a rozvoj zdravotních programů a zdraví přišli vyhlásit
doc. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D. a dcery primáře MUDr. Markéta Sobotová a Mgr. Naděžda Lasotová.


Cenu Ď obdržel Mgr. Josef Kočí, DiS. za významnou práci pro společnost Krajská zdravotní, a.s. Cenu převzal MUDr. Josef Liehne, ředitel zdravotní péče Krajská zdravotní – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem.


Cenu Ď v kategorii Nadace a charitativní organizace v ČR přišel vyhlásit Čestmír Horký, ředitel Nadačního fondu pomoci Karla Janečka.


Cenu Ď obdrželi manželé Jitka a Jaromír Koldovi, KS Motor Servis Van, s.r.o. za podporu Oblastní charity Ústí nad Labem. Cenu převzala Mgr. Jitka Urbanová.
Cenu Ď v kategorii kultura, školství, sport v ČR vyhlásil Čestmír Horký, ředitel Nadačního fondu pomoci Karla Janečka.


Cenu Ď obdrželi manželé Petra a Aleš Tůmovi za podporu Základní školy T. G. Masaryka Opava. Cenu převzal Mgr. Vít Lazecký se žáky.


Cenu Ď v kategorii Muzeí, hradů, zámků, památek v ČR přišel vyhlásit Martin Vavrys, malíř, Galerie Vavrys.
Cenu Ď v kategorii Muzeí, hradů, zámků, památek v ČR obdržel Nadační fond AVAST za podporu Kláštera Sázava. Cenu převzala Magdalena Šelejovová.


Cenu Ď za přínos v oblasti Životního prostředí v ČR přišla vyhlásit Petra Kaldová, jednatelka společnosti AZS 98.


Cenu Ď obdržel Ing. Jaromír Manhart, ředitel odboru odpadů, Ministerstvo životního prostředí.


Vyhlásit ceny Ď v kategorii Dětské domovy a sociální ústavy pro děti a mládež v ČR přišla Marcela Dohnalová, inženýrka kvality společnosti SVS spol. s.r.o.


Cena Ď byla udělena sdružení DEJME DĚTEM ŠANCI za pomoc dětem z dětským domovům v ČR. Cenu převzala Gabriela Judasová.


Cena Ď v kategorii Dětské domovy a ústavy sociální péče v ČR za mimořádný počin byla udělena spolku Dobré víly dětem za podporu dětem z dětským domovům v ČR. Cenu převzala Angelika Nevěřilová a Michaela Nollová.


Cenu Ď v kategorii Domovy seniorů a ústavy sociální péče v ČR přišel vyhlásit Ing. Jan Machálek, jednatel společnosti, ArtCristal Bohemia, Velký Osek. Dlouholetý výrobce cen Ď.


Cenu Ď obdržela Mgr. Bc. Daniela Davidová za podporu Centra sociální pomoci Vodňany. Cenu převzala paní Hynková.


Cena Ď prezidenta Rodinného pivovaru Chodovar Jiřího Plevky st. za sociální cítění přišla vyhlásit vnučka Tereza Plevková.


Cenu Ď obdržela Jitka Langerová.
Vyhlásit cenu Ď v kategorii hnutí Na vlastních nohou Stonožka přišla Běla Gran Jensen, prezidentka hnutí.
Cenu Ď obdržela Mgr. Jaroslava Spěváčková, ZUŠ, Jagellonská, Plzeň.
Cenu Ď v kategorii Morální vzor v ČR vyhlásila Běla Gran Jensen, prezidentka hnutí.


Cenu Ď v kategorii Morální vzor v ČR obdržel Ing. Pavel Čížek, starosta Spáleného Poříčí


Na jeviště Stavovského divadla nastoupili jednotliví vítězové 14 krajských kol a podporovatelé ceny Ď.
GRAND PRIX Ď 2018 vyhlásili Ing. Jan Machálek, Běla Gran Jensen, David Pospíšil a Richard Langer.


GRAND PRIX Ď 2018 obdržela PhDr. Jarmila Divišová, PhD. za dlouholetou podporu Domovu sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni, za podporu dětí v dětských domovech, za podporu Městské charity Plzeň.
GRAND PRIX Ď 2018 z rukou malíře Martina Vavryse.
Velké Ď všem nominujícím, nominovaným a příznivcům ceny Ď za vytvoření nepopsatelné atmosféry při finále XVIII. ročníku ceny Ď 2018
- Richard,Markét, Martin a JitkaFoto: Jaroslava Raunerová, jajina-foto@centrum.cz

  nahoru   |   domů
             produkce: +420/774 419 696                                       pořadatel: +420/608 702 768                                       cena-d@centrum.cz                                       www.cena-d.cz