www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt
 

F O T O G A L E R I E

Fotogalerie cena Ď 2022
Foto cena Ď 2020&2021
Fotogalerie cena Ď 2019
Fotogalerie cena Ď 2018
Fotogalerie cena Ď 2017
Fotogalerie cena Ď 2016
Fotogalerie cena Ď 2015
Fotogalerie cena Ď 2014
Fotogalerie cena Ď 2013
Fotogalerie cena Ď 2012
Fotogalerie cena Ď 2011
Fotogalerie cena Ď 2010
Fotogalerie cena Ď 2009
Fotogalerie cena Ď 2008
Fotogalerie cena Ď 2007
Fotogalerie cena Ď 2006
Fotogalerie cena Ď 2005
Fotogalerie cena Ď 2004
Fotogalerie cena Ď 2003
Fotogalerie cena Ď 2002
Fotogalerie cena Ď 2001
 

Cena Ď 2020 & 2021 (pro covid spojené ročníky)

26.   října   2021   NOVÁ   SCÉNA   ND


Finále dvacátého ročníku ceny Ď společně realizovaného s dvacátým prvním (z důvodu loňského zrušení akce pro koronavirus) se konalo 26. října 2021 na Nové scéně Národního divadla v Praze ve vzácné jedenadvacetileté spolupráci s Národním divadlem.21 let také trvá milá a velmi prospěšná spolupráce se ZOO Praha. Tato ceremonie se uskutečnila za generálního partnerství tiskárny se sídlem v Karlštejně SVS spol. s r.o., hlavního partnerství firmy na průmyslová maziva se sídlem ve Starém Plzenci LUBRICANT s.r.o. a za garance mimořádné kategorie „cena Ď za významný přínos pro českou potravinu“ akciovou společností RABBIT Trhový Štěpánov.

Akce se realizovala také za partnerství nezištného výrobce křišťálových cen Ď sklárny ARTCRISTAL Bohemia se sídlem ve Velkém Oseku, firmy na ekologické recyklace stavebních materiálů AZS 98, s.r.o.se sídlem v Plzni a za podpory dalších podporovatelů: M.P.M., spol. s r.o. (půjčovna stanů na kulturní akce i průmyslové účely), Nadační fond pomoci Karla Janečka, LaNova Consulting s.r.o. (zejména morální příznivec), regionalnitelevize.cz, město Nový Bor (generální partner krajského kola v Libereckém kraji), město Sokolov (generální partner ceny Ď v Karlovarském kraji), ODLO BROSS PRODUCTION (nezištný výrobce promo spotů na cenu Ď), módní SALON MIRIAM Plzeň (nezištně obléká moderátora), RK EVROPA Plzeň a GALERIE VAVRYS na Staré Praze.Poděkování náleží malíři Martinu Vavrysovi z Galerie VAVRYS (autor loga ceny Ď a obrazů GRAND PRIX Ď 2011 až 2021), nezištné reportážní fotografce Jájině Raunerové, promo podporovateli cen Ď Mgr. Petru Pohlovi, za dílčí produkce Ing. Janu Machálkovi a Kateřině Tušilové, hlavní produkční projektu Jitce Langerové – všem zmíněným děkuje autor a pořadatel projektu udílení ceny Ď 2001 až 2021 Richard Langer.

Pro koronavirová opatření se tato akce konala za menšího počtu aktérů, avšak její atmosféra předčila všechna očekávání. Jedna z účastnic se nechala slyšel, že: „Byla dojemná, vtipná, plná pestrých smysluplných okamžiků“.

Ceremonie ceny Ď, včetně krajských kol, tradičně moderuje autor a pořadatel projektu cen Ď Richard Langer, který se snaží, dokud mu slouží paměť, nemít v ruce papír a vše odříkávat zpaměti, aby tím vyjádřil svůj osobní obdiv všem nominovaným i oceněným, že mu za to stojí naučit se jejich jména. Několik let ceně Ď pomáhá soukromá střední škola EDUCA Pardubice (je pořadatel městského kola ceny Ď v Pardubicích), jejíž studenti a učitelé pomáhají s produkčními pracemi krátce před ceremonií a nakonec si užijí během ceremonie i roli „hostesek a hostesáků“, viz snímek. První kategorií při finálových ceremoniích bývá kategorie „mecenáš Národního divadla“, avšak z důvodu zahraniční cesty oceněného, bude tato cena předána dodatečně. Tedy jsme úplně první celostátní cenu Ď předali v kategorii „mecenáš divadel v ČR“. Znění jednotlivých nominací lze dohledat na tomto webu v části „nominace“.Z rukou dlouholetého člena celostátního Kolegia Ing. Jana Machálka (ředitel sklárny ARTCRISTAL Bohemia, která ceny Ď vyrábí a dlouholetý poradce a pomocník projektu cen Ď) za podporu Moravskoslezského divadla Olomouc cenu Ď převzal Ing. Vladislav Vitoul (jako první vstupil do Mecenásského klubu divadla).Aby z Nové scény Národního divadla neodešel nikdo z oceněných bez květiny, kromě „hostesek a hostesáků“ věku studentského, přibyla na scéně „hosteska“ věku zralého a to paní Helena Smrkovská, která v roce 2015 založila spolek „Klubko s nití“, sdružující ženy z celé republiky, které chtějí pomáhat potřebným „s tou nejčistší láskou“. A tak šijí a háčkují doplňky, hračky, deky, pro porodnice povlečení, zavinovačky a podobně. Jsou dokonce výrazným sponzorem dětské kliniky Královské Vinohrady, ale pomáhají také v dětských domovech, domech s pečovatelskou službou, v centru pro autistické děti, JIP v Hořovicích, porodnici v Nymburku, vše bez nároku na odměnu. Tato „hosteska“ zde není náhodou, nikdo zatím netuší, že je nominována na „morální vzor“. Zatím bude předávat růže, které s kamarádkami vyrobila z mýdla – jsou k nerozeznání od pravých!

Cenu Ď 2020 v kategorii „mecenáš ZOO Praha“ osobně předal každoročně přítomný ředitel ZOO Praha Mgr. Miroslav Bobek. Tentokrát byla oceněna Česká televize (ze nezištnou a rychlou mediální podporu sbírce australské fauně s výsledkem 23 mil. Kč), jíž zastoupil ředitel vnější komunikace ČT pan Vít Kolář, mluvící zde o srdečnosti při takové pomoci, která byla skutečně upřímná.Cenu Ď 2020 v kategorii „mecenáš nebo dobrodinec zoo v ČR“ vyhlásil ředitel ZOO Praha Mgr. Miroslav Bobek, ovšem průvodce ceremonií marně vyhlížel, kde v hledišti povstane. Účast byla sice potvrzená, ale ve složité době, kdy nám mnoho účastníků dalo těsně před akcí vědět, že pro karanténu, či jiné starosti, případně v této době časté respirační nemoci, se nemůže dostavit, jsme chápali, že některé ceny dnes osobně nepředáme. V případě paní Lady Nebeské, jíž nominovala ZOO Děčín jsme se sice na tuto mimořádnou osobnost těšili, ale pochopili, že pokud je nepřítomná, má k tomu jistě vážný důvod. Pojďme proto krátce odbočit z finálové ceremonie jinam – vraťme se do září 2020, kdy se v Novém Boru konala cena Ď v Libereckém a Ústeckém kraji, poněvadž právě tam byla shodou okolností paní Lada Nebeská oceněna krajskou „cenou Ď v Ústeckém kraji 2020“. Krajská ocenění jsou pouze ceny navíc před konáním finále, do něhož postupují se shodnou šancí na celostátní cenu Ď všechny krajské i městské nominace. O to víc je zajímavé, že celostátní Kolegium bez ohledu na rozhodnutí krajského Kolegia, také udělilo svou celostátní cenu Ď paní Nebeské. Ale nyní zpět ke kolu krajskému, kde jsme se s paní Ladou Nebeskou vloni setkali…

„Cenu Ď v Ústeckém kraji 2020“ na základě nominace ZOO Děčín získala paní Lada Nebeská. Cenu osobně předli zástupci krajských Kolegií (zleva): Ing. Mgr. Michal Šidák – ředitel Gymnázia dr. Václava Šmejkala v Ústí nad Labem, Ing. Jan Punčochář – ředitel televize RTM+, Mgr. Jaromír Dvořák – starosta města Nový Bor. Text nominace zněl:
Lada, přišla do Zoo Děčín v dubnu 2019 s tím, že je po autonehodě, po které ochrnula na polovinu těla, ztratila krátkodobou paměť, podstoupila pár operací, a hlavně transplantaci kmenových buněk. Nyní je doma, doléčuje se a potřebuje nějakou činnost, protože jako aktivní sportovkyně, studentka a vůbec živel nemůže jen tak sedět doma. Bylo jí řečeno, že nehledáme žádného nového pracovníka a nejsme schopni ji proto zaměstnat. Lada o práci v zoo velmi stála s odůvodněním, že má ráda zvířátka a že bude pracovat klidně zadarmo. Zamysleli jsme se a domluvili se nakonec s naší zahradnicí paní Evou Fiegerovou, že by ji mohla být k ruce a vykonávat drobné činnosti. Vzhledem k tomu, že Lada z počátku nechtěla komunikovat s návštěvníky a chtěla dělat venku alespoň v blízkosti zvířat, tak Ladu to nadchlo tak, že ihned od druhého dne přišla a začala nejprve 3 dny v týdnu na zkrácený úvazek pracovat. Později začala chodit 4 dny v týdnu a koncem roku zde byla již každý den. Ze začátku nechtěla ani moc mluvit, a i některé její pohyby nebyly úplně ladné a byly dny, kdy ji zahradnice musela práci vysvětlit i víckrát, než ji pochopila. Ale nakonec se ukázalo, že pobyt mezi lidmi (nejen zaměstnanci, ale i návštěvníky) byl pro ni přínosem. Zlepšila se její paměť, motorické schopnosti jsou téměř bezchybné, a hlavně získala větší sebevědomí a chuť něco činit. A zoo na oplátku získala skvělého „zaměstnance“. V zoo v roce 2019 jako dobrovolník odpracovala neuvěřitelných 545 hodin zcela zdarma.Dlouholetý nezištný člen Kolegia ceny Ď v Jihomoravském kraji pan Ladislav Chmelík nevynechá jedinou příležitost navštívit nejen krajská kola, ale i finálové ceremonie, takže se začalo stávat samozřejmostí, že některé celostátní ceny Ď jménem celostátního Kolegia předává také právě on. Baví se tím, že moderátor pravidelně poplete název jeho funkce, či hudebního tělesa. Tentokrát jsem to bylo řečeno správně, ale na otázku: „Jak vám to hraje?“ – Se zasmál: „Zpívá!“ – Neboť je tajemníkem Českého filharmonického sboru.Cenu Ď 2020 za podporu a rozvoj zdravotních programů a zdraví z rukou pana Ladislava Chmelíka převzala primářka Neurologického oddělení Nemocnice Teplice, vedoucí Centra specializované péče pro roztroušenou sklerózu a centra pro vysoce specializované péče o pacienty s iktem - MUDr. Marta Vachová, zastoupena zde paní Hanou Potměšilovou.

Cenu Ď 2020 v kategorii Nadace a charitativní organizace v ČR z rukou pana Ladislava Chmelíka převzal pan Ondřej Thor, který bezplatně a obětavě pomáhá Dobrovolnickému centru v Ústí nad Labem. Předání ceny byla přítomna autorka nominace paní Štěpánka Motejlová z Dobrovolnického centra Ústí nad Labem.

Cenu Ď 2020 za mimořádný přínos pro projekt „ZNESNAZE21“ dle nominace Nadačního fondu pomoci Karla Janečka předala zástupkyně NFP paní Lenka Ziková Zdravotnické záchranné službě hlavního města Prahy, kterou v ND zastoupil ředitel pan Petr Kolouch, jehož vtipná a moudrá reakce na ocenění, pronesená uklidňujícím vyrovnaným přátelským hlasem, sklidila značný potlesk.V kategorii „cena Ď 2020 fair play v zákulisí sportu“ Zdeňky Heyn Edlové (podnikatelka roku 2018, majitelka firmy LUBRICANT s.r.o. zakládající si na čestném podnikání, férovém přístupu k zaměstnancům a společenské odpovědnosti), která miluje sport a ctí příkladné zasloužilé sportovce, jejichž příběhům ráda dělá osvětu, aby inspirovaly mladé následníky nejen ke sportu, ale i k umění se o případný úspěch pokorně rozdělit a následně i své nadání nezištně předávat mladším – jsme nejprve přehráli audio pozdrav paní Zdeňky Heyn Edlové ze zahraniční cesty….Tuto cenu osobně předal autor nominace JUDr. Michal Stárek (jinak také sponzor plochodrážního sportu a knihy o mistru světa pana Špinky). Z jeho rukou převzal cenu Ď mistr světa a celkově velmi úspěšný sportovec pan Milan Špinka, který v pozdějších období věnoval nezištně svůj čas mládeži a tu učil nejen lásce ke sportu, ale působil na ní a stále působí i jako charismatický čestný chlap, který zná život, úspěch a má dar s těmito poklady pokorně nakládat. Reakce pana Špinky, kdy jej ocenění upřímně dojalo, dojala celé hlediště Nové scény Národního divadla. Posléze bylo v kuloárech slyšet, že tak tvrdý chlap uměl ukázat své citlivé srdce, že je prostě: „Borec!“

Již několik roků je členkou celostátního Kolegia paní Petra Kaldová, jednatelka AZS 98, spol s r.o., tedy firma, jejíž motto zní: „Recykluj, neskládkuj!“ – Neboť se právě tato firma zabývá velmi činorodě recyklacemi stavebních materiálů a dokonce pořádá výroční udílení cen těm firmám, městům, atd., kde dbají na to, aby se třeba starý most neskládkoval, ale po demolici recykloval na nový stavební materiál.Za dlouholeté podporování soutěže „Recykluj – neskládkuj!“ – Cenu Ď 2020 v kategorii životního prostředí z rukou paní Petry Kaldové převzala paní Iveta Churavá, provozovatelka sítě farmářských obchodů s českou potravinou „U Lidušky“.

Autor loga ceny Ď i obrazů GRAND PRIX Ď malíř Martin Vavrys řadu roků předává celostátní ceny Ď ve dvou kategoriích, tou první je „kultura a školství“. Finále ceny Ď se odehrává na Praze 1 a nedaleko od Národního divadle se také na Staré Praze nachází Galerie Vavrys, kde žije a tvoří. Právě v této galerii kromě obrazů a soch můžeme spatřit zarámovaný certifikát „ceny mladému umělci Prahy 1“, jíž před pár lety získal. Dnes však byl v ND z titulu, aby využil cti sám ceny předávat, samozřejmě jménem těch, kteří nominovali a těch, kteří v celostátním Kolegiu pro tato ocenění hlasovali.Cenu Ď 2020 v kategorii kultura a školství v ČR převzala Městská knihovna Králíky za výraznou pomoc Speciální základní škole Králíky. Ocenění převzala zástupkyně knihovny paní Kateřina Brandejsová. Je jistě na místě zmínit, že v krajském kole pro Pardubický kraj v tomto kraji cenu Ď získala také Městská knihovna Králíky, což potvrzuje, že jak krajské Kolegium, tak celostátní, bez vzájemného ovlivňování, rozhodovalo shodně.

Nikdy si moderátor ceny Ď neodpustí „rýt“ do malíře Martina Vavryse. Každý ale ví, že je to přátelská legrace, neboť právě přes cenu Ď se Martin seznámil s dcerou pořadatele a moderátora ceny Ď Markétou Langerovu, s níž dnes v Galerii Vavrys žije společně s dvěma dětma. Dokazuje to, že i sama cena Ď prožívá svůj vlastní příběh…Cenu Ď v kategorii muzeí, hradů, zámků a památek vyhlásil malíř Martin Vavrys, který dal prostor k poděkování oceněné společnosti LASSELSBERGER autorovi nominace - generálnímu řediteli Národního technického muzea v Praze Mgr. Karlu Ksandrovi. Za Národní technické muzeum se akce zúčastnil pan PhDr. Martin Ebel - ředitel odboru muzea architektury a stavitelství a Mgr. Martin Kodera, Ph.D. - vedoucí oddělení CSD Plasy. Slova se ujal pan ředitel Ebel. Cenu za výraznou podporu NTM převzala zástupkyně společnosti LASSELSBERGER Ing. Pavla Nováková.

Cenu Ď 2020 za počiny v období šíření nemoci covid-19 vyhlásil a předal dlouholetý podporovatel ceny Ď pan Martin Dohnal, provozovatel tiskárny na zátěžové a další tisky SVS, spol. s r.o. se sídlem v Karlštejně – muž, který se osobně od roku 2009 zajímá o nominace a vůbec vše kolem ceny Ď. Je vynikající byznysmen a stratég a přitom si udělá čas na takzvaně „obyčejný svět dobra“, který však on osobně vidí za velmi důležitý.Cenu Ď za počiny v období koronaviru převzal pan Tomáš Slavata, jinak také vítěz krajského kola v kraji Vysočina. Na scénu jej doprovodili dva chlapci, které s manželkou, jako další děti vychovává. Manželka prohlásila, že je na něj nesmírně hrdá. Pan Slavata a jeho „Hromová parta“ zdarma zásobovali ohromné množství dětských domovů dezinfekcí a dalším materiálem, plus další sociální ústavy po celé ČR. Ve stovkách takových domovech je viděn jako naprosto výjimečný Člověk.Na pana Martina Dohnala připadla milá příležitost prvně finále ceny Ď dozdobit něčím novým, jakoby povýšit tuto cenu nad svůj původní smysl ještě trochu výš. Byl to pořadatelům sen celých 20 let, takže nyní to vyšlo! Jde o to, že ve velmi frekventované kategorii „mecenáši a dobrodinci dětských domovů a ústavů sociální péče pro děti a mládež“, kde velmi věrně a poctivě mnoho dětských domovů každoročně děkuje svým podporovatelům prostřednictvím přihlášených nominací na cenu Ď, neboť sama nominace znamená veřejný dík a případné ocenění je bráno jako převzetí křišťálového symbolu tohoto díku – tedy v této kategorii jsme vybrali jeden z dětských domovů, který příkladně děkuje každý rok svými nominacemi a tím pádem se tak snaží upevňovat aktivní vztah se svými mecenáši a dobrodinci a tím pomáhá zase zpětně svým dětem v dětském domově, tedy takovému domovu náleží šek na 10.000,- Kč jako odměna za příkladné nominování.Šek od Klubu přátel dětí dětských domovů se sídlem v Novém Strašecí byl předán řediteli Dětského domova Lipová PhDr. Leoši Moravcovi, MSc., který nezapomněl zmínit vychovatele Bc. Aleše Hoffmana, jenž každoročně bere děti na krajská kola ceny Ď v Ústeckém kraji a stejně tak na finále v Praze, aby viděly další stránky společenského a kulturního života na vlastní oči, potkaly se s mecenáši a chápali víc, kdo jim vlastně a proč pomáhá.Výjimečně byla symbolicky také nikoliv předána, ale darována „cena Ď“ coby součást šeku z důvodu mnohaletého provázání ceny Ď a DD Lipová…Pan Martin Dohnal měl čest a radost předat také cenu Ď v kategorii mecenášů a dobrodinců dětských domovů a sociálních ústavů pro děti a mládež. Takže poté, co jeden z dětských domovů převzal za své věrné nominování šek, další, také věrný DD, udílel svou cenu Ď, neboť se jeho nominace hlasováním celostátního Kolegia proměnila v ocenění.Za velkou pomoc Dětskému domovu Volyně, celostátní cenu Ď, podobně jako krajskou na krajském kole v Táboře dle hlasování Kolegia ceny Ď v Jihočeském kraji – převzal pan Miloš Bečvář, sportovec, bývalý reprezentant ČR v běhu na lyžích, 15 x mistr republiky atd., atd., se nezištně věnuje dětem a vede je také ke sportovnímu chování v civilním životě, vždyť na krajském kole hned skleněnou cenu předal vedení DD Volyně se slovy: „Díky za cenu, ale já ji hned přepředávám vedení DD Volyně za to, jak se starají o děti…“Za DD Volyně byl přítomný tolik let poctivě nominující pan Jiří Pán, pro něhož je práce pro děti celoživotním upřímným posláním a s nímž se mnoho let potkáváme jak na krajských kolech ceny Ď, tak na finálových ceremoniích.

Dlouholetý člen celostátního Kolegia ceny Ď a zástupce sklárny ARTCRISTAL Bohemia, která vyrábí ceny Ď, se opět na Nové scéně Národního divadla objevil ve druhé části udílení cen, aby předal ceny tři. Ta třetí, stále nikdo netuší, souvisí s naší paní hosteskou zralého věku, jak on říká: „Moudrého věku!“ – Nejprve ale vyhlásíle cenu Ď 2020 pro mecenáše domovů pro seniory a ústavů sociální péče pro seniory v ČR…

Na základě nominace Luxoru Poděbrady (poskytovatel sociálních služeb), získala za šestiletou dobrovolnickou obětavou pomoc cenu Ď paní Marcela Čadská.

Kategorie „Cena Ď pro člověka na svém místě“ velmi překvapila i zkušeného člena Kolegia ceny Ď inženýra Machálka…Nominací „člověka na svém místě bylo přihlášeno vícero, byly různorodé a víc by se očekávalo, že ji neobdrží ten, který je znám spíš jako člověk milující luxus a uspokojování svých snů a tužeb. Zdání ale klame! I takový člověk může mít dobré srdce víc, než si kdo dokáže představit, jen to třeba nijak zvlášť nezdůrazňuje. Řeč je o slavném moderátorovi Leoši Marešovi, jehož nominaci vloni přihlásila soukromá střední škola EDUCA v Pardubicích, jíž na ceremonii zastoupily také asistentka vedení školy Bc. Ivana Ondráčková a asistentka ředitelky paní Sylva Stříbrná. Pro zahraniční cestu za pana Mareše cenu Ď tyto dvě dámy převzaly s tím, že mu ji později doručí.

Na nominaci znělo: „Cenu Ď navrhujeme udělit moderátoru, filantropovi a mecenáši panu Leoši Marešovi za jeho Dobroden, který jednou ročně organizuje pro charitu, čímž vloni pro potřebné daroval 869.000 Kč.“Původně měl „cenu Ď za morální vzor v ČR“ na základě nominace Hnutí na vlastních nohou Stonožka, tedy její prezidentky paní Běly Gran Jensen (členka Kolegia od roku 2007), převzít právě pan Ing. Jan Machálek, za jeho neuvěřitelné zásluhy v oblasti působení v Rotary klubu v ČR ve vazbě na charitu. Z důvodu, že se pro osobní důvody nemohla paní Běla Gran Jensen zúčastnit ceremonie, kde měla také předávat cenu Ď přímo za zásluhy v rámci světa Stonožky paní Márii Míčové, jež se však také krátce před ceremonií pro nemoc omluvila, bylo dohodnuto, že cena Ď za přínos Stonožce bude předána dodatečně a cenu Ď za morální vzor, pokud nebude přítomna paní Jensen, pan Machálek odmítnul převzít pro její hluboký morální rozměr s tím, že si rád počká na příště a udělí místo pro sebe „cenu Ď za morální vzor jeho očima viděný“ paní Heleně Smrkovské, která v roce 2015 založila spolek „Klubko s nití“ a která nám zde pomáhala jako „tajemství“ nejprve coby „hosteska“. Její ručně vyráběné růže byly skutečně dokonalé, ale její příběh je ještě dokonalejší, pokud se rádi necháte nadchnout dobrem.

Cenu Ď veřejnosti dle uživatelů FB ve vztahu FB profilu ceny Ď vyhlásil správce tohoto profilu a pořadatel ceny Ď Richard Langer…

S počtem sdílení, tedy hlasů 1200, získala cenu Ď paní Gabriela Šejbová ze spolku Babíkov, jejíž nominaci do projektu přihlásilo město Příbram. Paní Šejbová využila příležistost, aby veřejně vyzvala k podpoře spolku Babíkov. Celkem bylo na fb sdíleno na deset tisíc nominací na cenu Ď 2020.

Cena Ď 2021 za přínos dobré náladě v ČR 2001 až 2020 byla udělena hlavní produkční projektu ceny Ď paní Jitkou Langerovou (nebyla přítomna, ale všechny pozdravovala) ve smyslu poděkování těm, kteří mnoho let a napříč kategoriemi nominují na cenu Ď a tím pádem alespoň ve světě ceny Ď pomáhají vytvářet dobrou náladu. Mezi takové patří Dětský domov Kašperské Hory, viz jeho zástupkyně na fotografii.Dětský domov a školní jídelna Radkov – Dubová je také pečlivým „děkujícím“ prostřednictvím nominací. I zde je foto zástupce domova s „vděčným certifikátkem“, jenž obdrželi všichni přítomní, kteří na tuto cenu byli nominovaní paní Langerovou.Tak a je tu opět řeč o proslulém DD a ŠJ Lipová…Mezi opravdu věrně nominující patří i Centrum sociální pomoci Vodňany…Stejně pokorní a vděční za pomoc jsou svým dobrodincům v Centru Lada, které získalo jednu ze dvou celostátních cen Ď v této kategorii – ocenění převzala paní Jana Moravcová.

Také v případě Slezské diakonie k „vděčnému certifikátku“ přibyla cena Ď, kterou převzala Mgr. Zuzana Filipková. Dalé bylo představeno více nominací pro tuto kategorii, ale z důvodu neúčasti na ceremonii nebyly tyto certifikátky pro spád dlouhého dvouročníkového programu jmenovány s podrobnějším důrazem (byly pouze citovány).

V kategorii „cena Ď za přínos dobré náladě v ČR“ ve vztahu k projektu cen Ď děkuje autor a pořadatel ceny Ď 2001 – 2021 nejvěrnějším podporovatelům samotné ceny Ď…„Vděčný certifikátek“ převzali pan Ladislav Chmelík (tajemník Českého filharmonického sboru Brno), Ing. Jan Machálek (dlouholetý člen Kolegia a prostřednictvím sklárny ARTCRISTAL Bohemia výrobce cen Ď)….Ing. Michal Šidák (dlouholetý člen Kolegia ceny Ď v Ústeckém kraji a morální podporovatel projektu)…PhDr. Josef Bavor (dlouholetý člen Kolegia ceny Ď v Královéhradeckém kraji a předseda unie tamních výtvarníků)…Pan Martin Dohnal (dlouholetý výrazný partner cen Ď prostřednictvím tiskárny SVS, spol. s r.o.)…Základní škola TGM Opava zde zastoupena milými učitelkami a žáky (tato škola mnoho let nominuje a všeobecně morálně podporuje cenu Ď v Moravskoslezském kraji, v roce 2015 byla autorem nominace mistra Karla Gotta)…Město Jihlava bez ohledu na to, kdo je primátorem, vždy pomáhá ceně Ď v kraji Vysočina od roku 2012 (Místní primátoři jsou velmi příkladní v tom, že nový primátor z principu „nehodí pod stůl“ projekty, na kterých se podílel předešlý primátor jenom proto, že je „zdědí“. Pokud jsou dobré, rádi na nich spolupracují. Této akce, stejně jako krajského kola v Jihlavě, se účastnil náměstek primátorky paní Karolíny Koubové - převzala záštitu nad krajským kolem - Mgr. Petr Ryška)…21 let je členem Kolegia ceny Ď ředitel ZOO Praha (od roku 2010 je to pan Mgr. Miroslav Bobek. Veškerá spolupráce se ZOO Praha je naprosto vstřícná a lidská)…Do ceny Ď „svým životním myšlením“ zakrátko během pár roků „zapadla“ také paní Petra Kaldová (členka Kolegia a partner akce za AZS 98, spol. s r.o.)…Jednu ze dvou cen Ď v této kategorii získalo město Jihlava……a druhou ZOO Praha (spolu s Národním divadlem nejdéle podporující cenu Ď, na snímku pan ředitel Miroslav Bobek s tiskovým mluvčím panem Vítem Kahlem).Mimořádná jubilejní kategorie „cena Ď – síň slávy“ těch, kteří ji pomohli v začátcích, se také ohlíží za těmi, bez nichž by žádným rokem nebyla krajská kola a finále v Praze. Mezi nominovanými byl velmi se o cenu Ď zasazující při jejím vzniku Ing. František Lambert, stejně tak Dr. Ladislav Vrdlovec a Ing. Pavel Gregorič. Na těchto třech snímcích nad tímto textem je to pak Ing. Irena Machálková, Martin Dohnal a Vladan Pitel (zastupující zde Jaroslava Svobodu).Do „Síně slávy projektu cena Ď“ vstoupila však ta dáma, která ji v rámci prvního ročníku nesmírně morálně podporovala, uměla dát i radu a pořadateli psychicky pomoc, když se nejprve nedařilo myšlenku ceny ď prosazovat. Je to dáma české textařiny, paní PhDr. Jiřinka Fikejzová. Bohužel mezitím, co jsme ceremonie odkládali, zesnula. V ND jí zastoupil dojatý syn Ing. Daniel Fikejz.

Člověk obhajující neúnavně českou potravinu, zdravé zemědělství, národní potravinovou bezpečnost a soběstačnost, celoživotní zemědělec, vědec, výrazný podnikatel, někdejší prezident Agrární komory ČR – Ing. Zdeněk Jandejsek, CSc., vyhlásil v této složité době, kdy si mnoho lidí, kteří mají „rozum v hrsti“, či skutečnou soudnost (dle názoru pořadatele ceny Ď), cenu Ď 2021 za významný přínos pro českou potravinu. Sám ale na památku obdržel křišťálový dárek za podporu ceny Ď a zejména české potraviny a za garanci nad touto důležitou kategorií ceny Ď.Z rukou Ing. Zdeňka Jandejska, CSc., generálního ředitele RABBIT Trhový Štěpánov a.s., cenu Ď měla převzít paní profesorka Ing. Jana Hajšlová (bohužel se nemohla dostavit) za přínos v oblasti bezpečnosti a kvality potravin a současně Zemědělské družstvo Haňovice za moderní pěstování českých rajčat ve vertikálních sklenících. Cenu převzal předseda družstva Ing. Petr Koukal za doprovodu kolegyně. Jako dárek navíc obdržel nedávno vydanou knihu, kterou sepsal autor ceny Ď ve spolupráci s Ing. Jandejskem – „Příběh zvaný RABBIT“, která pojednává o 30 letech systematického příkladného (dle názoru pořadatele ceny Ď) zemědělce, který zaměstnává se svými společníky prostřednictvím 17 firem na 1700 pracovníků, jejichž rodinám dává obživu, stará se jak nejlépe umí o půdu a snaží se starat i o udržení české potraviny v ČR, tedy o naši bezpečnost pro případ jakékoliv mimořádné krize. Za 30 let si nevyplatil ze zisku ani korunu…, vše reinvestuje pro českou potravinu, tedy pro nás, zpět.GRAND PRIX Ď 2020 vyhlásil nejdéle v Kolegiu působící člen, který byl přítomný této ceremonii – ředitel ZOO Praha Mgr. Miroslav Bobek, jenž nejdřív rozpečetil listinu v přítomnosti krajských držitelů cen Ď…

Na základě nominace FN Plzeň GRAND PRIX Ď 2020 získala skupina obětavých zdravotníků, takzvaná „covidová jedenáctka“! A takhle zněla nominace:
Rouškové jaro s Covidovou jedenáctkou
Jaro 2020 bylo jiné, rouška a pojem Covid 19 byly denně s námi.
Život se ve Fakultní nemocnice Plzeň změnil neskutečnou rychlostí. Neustálé zvonění telefonu, houkání sanitek a vystrašené pohledy pacientů. Obavy z prvního úmrtí se naplnily a pak již byly všechny dny stejné, mírně děsivé. Chodníky v nemocnici byly poloprázdné, některé operační sály a oddělení zavřená, naopak jiné prostory byly plné pacientů a přítomného strachu z neznámého, zda TO dobře dopadne. Nemocnice fungovala jako správně sestavený hodinový stroj. Vše bylo poprvé, všichni se učili, i z vlastních chyb, a díky rozvaze a pokoře mnohých zdravotníků vše dobře klapalo a zapadalo do sebe. Tomu všemu napomohlo 11 statečných, 11 covidových vrchních sester, které denně kontrolovaly, motivovaly a uklidňovaly své týmy tak, aby poslání všech zdravotníků, léčit a uzdravovat, bylo naplněno.
Covidová jedenáctka denně řešila starosti a trápení svých kolegů, držela pohromadě týmy, které zachraňovaly životy. Měla nezastupitelnou roli. Covidová jedenáctka bylo jedenáct velitelů, jedenáct srdcařů, jedenáct jistot, že TO dobře dopadne.
Služebně nejstarší členka Covidové jedenáctky vrchní sestra 2. interní kliniky Ivana Witová dodává: „Covid nám na chvilku něco vzal, ale hlavně nám hodně dal. Nové zkušenosti, pocit sounáležitosti a vědomí, že v těžké době nejsme nikdy sami. Jsme národem dobrosrdečných lidí, kteří nám neskutečně pomáhali. Šli jsme cestou neprošlapanou, ale s hlavou vztyčenou a v případě potřeby jsme tady zas a znovu.“
MUDr. Václav Šimánek, Ph.D., ředitel FN Plzeň

Bc. Červinka Aleš, vrchní sestra Kliniky pneumologie a ftizeologie - Služebně nejmladší vrchní sestra nemocnice, muž, který je svému týmu vzorem a oporou, smíšek, stratég, kamarád.

Mgr. Galušková Soňa, vrchní sestra 1. interní kliniky - Křehká blondýnka se zkušeností v intenzivní péči, nebojácná opora všech nelékařů, která je velmi akční a pracovitá.

Bc. Hodanová Yvona, vrchní sestra Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny - Ač je na pozici vrchní sestry největší kliniky FN Plzeň teprve od ledna, prokázala schopnost vedení týmu v době nejtěžší a vyhlásila tichý boj Covidu 19 v rámci Urgentního příjmu FN Plzeň.

Mgr. Hurtová Jitka, vrchní sestra Dermatovenerologické kliniky - Organizačně schopná, lidská, zkušená, postavila za 3 dny neohrožené týmy sester pro boj v první linii.

Mgr. Kašparová Jitka, vrchní sestra Anesteziologicko-resuscitačního oddělení - Zkušená vrchní sestra, která mávnutím proutku přeměnila jedno z pracovišť JIP na dočasný azyl pacientů s Koronavirem, nacházejících se v těžkém stavu. Přátelská a lidská zároveň.

Mgr. et Mgr. Kožíšková Zlata, vrchní sestra Urologické kliniky - Skromná a tichá vrchní sestra, která obětuje práci veškerý volný čas, utěšuje, podporuje, léčí a po čas pandemie vedla triážové sestry do nelítostného boje s Koronavirem.

Mgr. Bc. Mařík Karel, vrchní radiologický asistent Kliniky zobrazovacích metod - Vášnivý rybář, rozhodný radiologický asistent, který ani na chvilku nevypadl z role vůdce.

Mgr. Pinkasová Dagmar, vrchní sestra Kardiochirurgického oddělení - Nenápadná žena vedla velmi zkušeně tým sester nejvyššího typu na pracovišti intenzivní a resuscitační péče, pečující o pacienty s diagnózou Covid 19.

Bc. Prayerová Marcela, vrchní sestra Kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny - Nepsaný vůdce boje s Koronavirem v rámci FN Plzeň, malá a drobná žena vyhlásila jménem Infekční kliniky boj zákeřnému onemocnění a s úsměvem na rtech jej vyhrála.

Mgr. Vávrová Simlerová Petra, vrchní sestra Kliniky ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí - Tvořila po čas pandemie oporu a zálohu pro případ potřeby uvolnění dalších, zkušených sester. Žena, která vyhledává výzvy a je nám oporou.

Bc. Witová Ivana, vrchní sestra 2. interní kliniky - Zkušená, vrchní sestra, bok po boku svých kolegyň sestavila tým zkušených ambulantních sester, které se popraly s nečekanou výzvou se ctí. Máma týmu, učitelka, lektor i kamarádka.

Foto: Jaroslava Raunerová, jajina-foto@centrum.cz


  nahoru   |   domů
             produkce: +420/774 419 696                                       pořadatel: +420/608 702 768                                       cena-d@centrum.cz                                       www.cena-d.cz