www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

N O M I N A C E
Krajské nominace 2016
   - Jihočeský kraj
   - Jihomoravský kraj
   - Karlovarský kraj
   - Královéhradecký kraj
   - Liberecký kraj
   - Moravskoslezský kraj
   - Olomoucký kraj
   - Pardubický kraj
   - Plzeňský kraj
   - region hl.m. Prahy
   - Středočeský kraj
   - Ústecký kraj
   - kraj Vysočina
   - Zlínský kraj

Celostátní nominace 2016
Městské nominace 2016
 

K R A J S K É   N O M I N A C E / JIHOČESKÝ   KRAJ -  CENA   Ď   2016


Domov pro seniory Máj, České Budějovice nominuje:

Bc. Jitka Chánová - Za podporu a pomoc při organizování práce dobrovolníků v našem zařízení.

Ing. Zdena Chmelová - Za podporu a pomoc při organizování práce dobrovolníků v našem zařízení.
Nadace pro transplantace kostní dřeně nominuje:

Dagmar Paterová a Ing. Zdeněk Švehla - Charitativní jarmark Strakonice - Dlouholetí dobrovolní spolupracovníci nadace. Pořádají již 11. ročník charitativního předvánočního jarmarku ve Strakonicích. Výtěžek se každoročně pohybuje v rámci desetitisíců. V roce 2015 přesáhl 72.000,-Kč. Velmi si vážíme jejich práce a obětavosti zejména v předvánočním shonu, kdy zapojí své známé a rodinu a pustí se do práce. Paní Paterová je dárkyně kostní dřeně pro neznámého pacienta a pan ing. Švehla je roky po úspěšné transplantaci kostní dřeně.
Centrum sociální pomoci Vodňany nominuje:

Ing. Lucie Topková a Radka Pencová - Naše milé mecenášky pravidelně již několikátým rokem organizují Dětskou burzu ve Vodňanech. Veškerý výtěžek darují potřebným. Nemalou část věnují vždy našim uživatelům v CSP Vodňany - Dámy nám již v loňském roce poskytly částku, za kterou jsme mohli uživatelům zpříjemnit jejich čas trávený v našem zařízení. Zakoupili jsme materiál na společné tvoření seniorů a dětí z mateřské školky, které za seniory pravidelně jednou za měsíc docházejí. Společně tvoří a užívají si vzácné chvíle, předávají si „TO“ co nelze slovy popsat. Čas, vzájemnou blízkost a plné prožívání přítomného okamžiku, který nemalou měrou ovlivní jejich okamžiky budoucí. Díky daru našich milých mecenášek v letošním roce jsme mohli zakoupit několik kusů evakuační podložky pro imobilní uživatele. Ti se mohou cítit bezpečněji, protože v případě jakéhokoliv nebezpečí mohou být přemístěni, aniž by to mělo zásadní vliv na jejich komfort. Dámy, i když mají své rodiny a starosti nezůstávají nečinně sedět. Dokáží se podělit o svůj čas. Věnovat se činnosti, za kterou nemají žádnou materiální odměnu. Obětují své pohodlí, čas a schopnosti pro nezištnou pomoc a podporu pro ně neznámým lidem. Ale vědí, že i tito neznámí lidé nám zde na světě zanechali kus sami sebe, že hlavně díky nim se máme tak dobře, jak se máme. Na to dámy nezapomínají a projevují dík v pravý čas.
Táborské soukromé gymnázium nominuje:

Diakonie ČCE – středisko Rolnička - Umožňuje lidem s postižením hodnotně žít, snaží se i vlastní tvorbou vytvářet finanční prostředky. Pro děti a dospělé s mentálním a kombinovaným postižením. Bohatá činnost - kulturní, umělecká dílna a čajovna v Soběslavi.

Klíček – denní a týdenní stacionář Tábor, Záluží, České Budějovice - Cílevědomá pomoc dětem s postižením, pomoc fyzická i psychická Poskytování sociální služby uživatelům s mentálním a kombinovaným postižením - 36 klientů ve věku 5 – 64 let. Bohatá činnost zájmová a kulturní.

Centrum Kaňka – Centrum Kaňka zajišťuje jedinečný model sociálních služeb, vzdělávání a volnočasových aktivit pro děti a mládež s postižením v rodinném prostředí s vysoce odborným personálem, moderním vybavením, osobním přístupem, širokým rozsahem metod a terapií a ochotou pomáhat. Propojit odborné terapie se systémem sociálních služeb a povinnou školní docházkou byla vize, ke které Kaňka směřovala od samého počátku svého fungování v roce 2002. Během téměř 15ti let naší činnosti počet klientů dosáhl současných 90ti.

Pečovatelská služba G - Centrum Tábor - Poskytování přiměřené míry pomoci a podpory v úkonech, které klient sám nezvládá z důvodů snížené soběstačnosti.
Státní zámek Třeboň nominuje:

MUDr. Petr Benda - věnuje sponzorské finanční dary pro potřeby Státního zámku Třeboň již po několik let. Díky jeho příspěvkům jsme mohli například do expozice zámku zakoupit lustr a historicky velmi cenné obrazy, kterými by bez jeho finanční pomoci nebylo možno velmi významně obohatit prohlídkovou trasu třeboňského zámku a obohatit obrazovou galerii rodu Schwarzenbergů a dokreslit tak životní příběh jednoho z jejich členů, pro současnost i mnoho dalších generací.
MěÚSS – Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem Strakonice nominuje:

Darina Hradecká - dochází do našeho zařízení každým dnem. Pod vedením volnočasových pracovnic si vytvořila velmi kladný vztah ke klientům. Klientům se věnuje respektem. Je nápomocna při veškerých volnočasových aktivitách klientů. Účastní se denně arteterapie ve společenském sále, kde je k dispozici pro klienty, kteří potřebují pomoci s činností při svém koníčku – pletení, stříhání, lepení, háčkování, atd. Dochází i na pokoje za klienty – roznáší poštu, noviny, zajišťuje odvoz klientů, pozvání na aktivity akce. Zapojí se i při pořádání např. maškarního reje, mikulášské nadílky, kavárniček. Společně s klienty peče.

  nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                                       pořadatel: +420/608 702 768                                       cena-d@centrum.cz                                       www.cena-d.cz