www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

N O M I N A C E
Krajské nominace 2016
   - Jihočeský kraj
   - Jihomoravský kraj
   - Karlovarský kraj
   - Královéhradecký kraj
   - Liberecký kraj
   - Moravskoslezský kraj
   - Olomoucký kraj
   - Pardubický kraj
   - Plzeňský kraj
   - region hl.m. Prahy
   - Středočeský kraj
   - Ústecký kraj
   - kraj Vysočina
   - Zlínský kraj

Celostátní nominace 2016
Městské nominace 2016
 

K R A J S K É   N O M I N A C E / P A R D U B I C K Ý   K R A J - C E N A Ď 2016


Markéta Hronová nominuje:

Hospic Chrudim z.ú. - Ráda bych se vyjádřila pro nominaci zařízení Hospic Chrudim z.ú. Jeho vzniku předcházela činnost občanského sdružení Smíření. Uvedení tohoto hospice do provozu určitě nebylo jednoduché. Sice neznám zakladatelku (a současnou ředitelku) MUDr. Blažkovou nějak blízce, ale díky ní má mnoho lidí v bezvýchodné zdravotní situaci skutečně špičkovou péči. Spolu s hospicem vznikla volná pracovní místa pro absolventy zdravotních škol.

Správa CHKO Železné hory - od roku 1991 se starají nejen o samotnou chráněnou krajinou oblast o rozloze 284 km2. Na vytyčeném území dále o 1 národní přírodní rezervaci, 15 přírodních rezervací a 10 přírodních památek. Mimo vytyčené území pak o přírodní rezervaci Bohdanečský rybník a národní přírodní památku Semínský přesyp.

Vodní zdroje Chrudim, spol. s r. o. - RNDr. Daniel Smutek – ředitel a jednatel firmy Vodní zdroje Chrudim spol. s r.o., který má mimo svou profesi obrovské zásluhy v edukaci ve svém oboru napříč všemi generacemi. Z profesních zásluh nelze opomenout množství vydaných publikací, organizovaných výstav, uskutečněných přednášek, exkurzí a zpřístupněných sbírek.
Domov u fontány, Přelouč nominuje:

DUO KP, spol. s r.o. - S cukrárnou DUO v Přelouči spolupracujeme již od roku 2012. Pan Kravařík i paní Prokešová nám vždy ochotně připraví ke každým kulatým narozeninám našich klientů výborný dort, a to zcela zdarma. S ohledem na to, že má náš Domov kapacitu 185 klientů, je zřejmé, že oslav kulatých narozenin nemáme v průběhu roku vůbec málo. Našim klientům dorty velice chutnají a vždy se na ně moc těší.

Miloslav Vitera - Rádi bychom panu Viterovi vyjádřili touto nominací poděkování za věcné dary v podobě čerstvého ovoce a zeleniny, které již několik let daruje Domovu na různé významné akce pro klienty.

Řeznictví a uzenářství Francouz, s.r.o. - Pan Francouz daruje našemu Domovu maso a uzeniny na významné akce, které pořádáme pro naše klienty. V minulém roce byl navíc ochotný věnovat kuřecí a vepřové steaky pro 150 našich zaměstnanců, kterým jsme touto formou mohli poděkovat za jejich vysoké pracovní nasazení a kvalitně poskytované služby našim klientům.
Oblastní charita Pardubice nominuje:

Mgr. Marie Pavlosková - Paní Pavlosková se od roku 2014 věnuje doučování sociálně znevýhodněných dětí. Velmi oceňujeme její profesionální přístup, laskavost a připravenost pomáhat potřebným. Kromě doučování pomáhá paní Pavlosková Charitě v průběhu roku s organizací různých dobročinných akcí. V posledních dvou letech se například aktivně zapojila do Tříkrálové sbírky.
Dětský domov Dolní Čermná nominuje:

Místní skupina ČČK Jablonné nad Orlicí - Místní skupina ČČK Jablonné nad Orlicí dlouhodobě spolupracuje s DD Dolní Čermná. Jedná se o dlouhou tradici, trvá již 25 let. Ženy z ČČK připravují pro děti balíčky na Velikonoce, Vánoce, 1x ročně pro ně také připraví program, kdy děti pozvou na nějakou zajímavou akci nebo uspořádají dětský den. Vždy dětem připraví pohoštění. Děti se na tyto akce již dopředu těší. Na oplátku děti tetám předají drobné dárky a přáníčka. Tety z červeného kříže se již staly součástí dětského domova a my jim za jejich vytrvalou přízeň děkujeme.

VVS Verměřovice, s. r. o. - Společnost VVS je firma, která dlouhodobě podporuje DD Dolní Čermná. Spolupráce trvá více než 7 let. Společnost pro děti svých zaměstnanců pravidelně pořádá dětský den a Mikulášskou besídku. Na tyto akce zve každoročně i naše děti (našich dětí je trvale více, než dětí zaměstnanců). Pro děti je připraven pestrý program, bohaté občerstvení i dárky. Děti jsou z těchto akcí vždy nadšené. Společnost VVS podporuje DD také finančně. VVS Verměřovice je firma, kde pracují obětaví a dobrosrdeční lidé a my jsme jim za jejich přízeň vděčni.

Dejme dětem šanci o.p.s. - Společnost DDŠ dlouhodobě svými projekty podporuje děti v našem DD. Jedná se o konkrétní podporu jednotlivých dětí i o podporu celého domova. Jejich aktivity se rozrůstají a my jsme jim velice vděčni. Na konci roku již několik let pořádá společnost Strom splněných přání, během roku běží programy – Podporuj mě – Najdi si mě – Přál bych si – Pomoz mi do života a další. Děti, které odcházejí do života, dostávají krásnou výbavu a některé měly díky projektu i našetřené peníze. Společnosti DDŠ moc děkujeme, jejich činnost nám opravdu významně pomáhá.
Rotary klub Pardubice nominuje:

Ak. sochař pan Olbram Zoubek - XII. benefiční večer pro SKP-CENTRUM, o.p.s. - Pan Olbram Zoubek nám vloni věnoval svůj reliéf s krásným názvem „Andělíček 1“. Ten se na naší benefiční aukci na Zámku Pardubice vydražil za celých 23 000 Kč. Pan Zoubek tímto způsobem významně přispěl na zakoupení herních prvků na zahradu Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež – Free klub, kam směřoval výtěžek loňské dražby. Nutno říci, že to nebyla zdaleka jeho první podpora naší neziskové organizaci. Své vybrané dílo nám do naší benefiční dražby věnuje pravidelně, za což jsme mu nevýslovně vděčni. Rádi bychom mu prostřednictvím této nominace na Cenu Ď vyjádřili náš vděk.

Zdeněk Izer - Benefiční večery pro SKP-CENTRUM, o.p.s. - Pan Zdeněk Izer moderoval již první benefiční večer naší organizace, který se odehrál v roce 2004. Výtěžek z prodeje uměleckých děl a jiných předmětů vždy putuje ve prospěch SKP-CENTRUM, o.p.s. Od té doby se benefičních večerů zhošťuje jakožto jejich moderátor. Svým uvolněným přístupem k jinak slavnostně pojímanému večeru přispívá nemalou měrou k tomu, že naprostá většina nabízených děl najde svého majitele. Vloni se podařilo zpeněžit dokonce všechny položky. Jedním z kupujících je tradičně právě i pan Izer, který si vždy něco vybere, a někdy se přitom jedná o věc, která by jinak zůstala bez zájemce. A malá perlička na závěr: V roce 2007 dokonce koupil dort s vyvolávací cenou jeden tisíc korun za neuvěřitelných 25 000 Kč!

  nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                                       pořadatel: +420/608 702 768                                       cena-d@centrum.cz                                       www.cena-d.cz