www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

N O M I N A C E
Krajské nominace 2016
   - Jihočeský kraj
   - Jihomoravský kraj
   - Karlovarský kraj
   - Královéhradecký kraj
   - Liberecký kraj
   - Moravskoslezský kraj
   - Olomoucký kraj
   - Pardubický kraj
   - Plzeňský kraj
   - region hl.m. Prahy
   - Středočeský kraj
   - Ústecký kraj
   - kraj Vysočina
   - Zlínský kraj

Celostátní nominace 2016
Městské nominace 2016
 

K R A J S K É   N O M I N A C E / OLOMOUCKÝ   KRAJ -  CENA   Ď   2016


Dětský domov a Školní jídelna, Hranice nominuje:

Martin Kučera a Vojta Paukner - Milý Ježíšku - Pánové Kučera a Paukner se zasloužili, že naše děti k vánocům dostali krásné dárky, dle jejich přání. Organizování této akce bylo velmi jednoduché a funkční, promyšleno do nejmenších detailů! MOC DĚKUJEME!!!
Domov Větrný mlýn Skalička nominuje:

Lékárna U Zlatého Lva, Hranice - Tato lékárna je dodavatelem léků pro naše zařízení Domov Větrný mlýn Skalička, p. o. (domov pro osoby se zdravotním postižením) Podporuje naše aktivity již několik let. Poslední velkou akcí byly oslavy 90 let trvání Domova (založen 1925), v roce 2015. Díky jejímu přispění jsme mohli zorganizovat čtyři velká setkání. Jedním z nich bylo i uspořádání přehlídek teatroterapie ze zařízení Olomouckého kraje u nás ve Skaličce. Další akce byly uspořádány pro veřejnost a rodiče našich klientek, pro zakladatelky domova, sestry cyrilometodějského řádu a také v neposlední řadě setkání s představiteli kraje. Lékárna nás podporuje dlouhou dobu. Její každoroční sponzorský dar je pro nás přínosem. Pomocí něho můžeme přilepšit i klientkám dětského věku, které jinak nemají žádný příjem. Díky přispění jim mohou být poskytnuty i věci nad rámec povinností stanovených zákonem, na které by jinak neměly nárok. Např. rekreace nebo ozdravný pobyt, který by si jinak neuhradily.
Dětské centrum Ostrůvek, Olomouc nominuje:

Mgr. Zdeněk Vilímek - Realizace a finanční podpora projektu Muzikoterapie pro děti umístěné v Dětském centru Ostrůvek - Projekt Muzikoterapie u dětí se sociálně zdravotním rizikem započal v roce 2013. Cílem je rozvíjet podpůrné formy umělecké terapie u dětí v ústavním zařízení jak formou individuální, tak skupinovou. Práce s hudbou a rytmem vede k lepšímu vnímání, citovému sebevyjádření a snížení vnitřního napětí dítěte. Mgr. Vilímek je obětavým, vstřícným a empatickým nositelem tohoto projektu. Každoročně pořádá festival „Didgeridoo v jeskyni“, jehož výtěžek je určen právě na financování našeho společného projektu. Více: www.didgeridoovjeskyni.cz
Spolek Trend vozíčkářů Olomouc nominuje:

K+H čerpací technika s.r.o. - Asistenční služba pro klienty – vozíčkáře - Nezištná a dlouhodobá pomoc, nestrojený zájem o problémy postižených a snaha kdykoli podat pomocnou ruku. . Skromní na slova uznání, pomohou i v době méně ekonomicky úspěšné. Podporují nás od vzniku Trendu vozíčkářů. Věrní přátelé v nouzi.

Mgr. Milan Langer - Stará se o odstraňování bariér města Olomouc, aktivní člen Trendu vozíčkářů Olomouc - Narodil se 19. 7. 1959 v Prostějově. Od dětství je na invalidním vozíku s diagnostikovanou progresivní svalovou distrofií-myopatií. Základní školu absolvoval v Brně v Ústavu pro tělesně postižené. V letech 1974 – 1978 studoval na Gymnáziu pre telesně postihnutých v Bratislavě. Filozofickou fakultu J.E.Purkyně v Brně, obor nepedagogické studium němčina-italština, zakončil v roce 1983 závěrečnou zkouškou.
Od roku 1984 pracoval jako překladatel pro Konferenční servis Brno. V roce 1990 začal pracovat jako soukromá osoba – soudní překladatel, tlumočník, domácí učitel jazyků. V letech 1999 až 2003 se účastnil modulu 2 Česko – Britského projektu reformy sociálních služeb. V roce 1997 se stává předsedou NNO Trend vozíčkářů Olomouc, od roku 1999 je předsedou krajské rady zdravotně postižených – sdružení organizací zdravotně postižených. Aktivně se zapojuje do projektu „Bezbariérová Olomouc“. Dále se věnuje překladům a článkům do různých periodik zabývajících se problematikou zdravotně postižených. Zabývá se soudními překlady z německého a italského jazyka. Spolupracoval s MPSV ČR na publikaci „Průvodce standardy kvality sociálních služeb“.
Přestože je od mládí na invalidním vozíku, na život nerezignoval a žije plnohodnotný život. Vozík pro něho není překážkou při seberealizaci v osobním i pracovním životě. Od roku 1997 žije v Olomouci, bydlí v bezbariérovém bytě s manželkou Martinou. Aktivně se zapojuje do prosazování a obhajovaní práv osob se zdravotním postižením. Je nápomocen při odstraňování architektonických, ale i psychických barier mezi lidmi vzhledem k osobám se zdravotním postřižením. Dlouhodobě aktivně spolupracuje v organizacích pro zdravotně postižené (Svaz invalidů, Asociace muskulárních dystrofiků, Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, Národní rada osob se ZP ČR). Snaží se být co nejvíce nápomocen radou a podporou lidem se zdravotním postižením při návratu zpět do běžného života a ne jen jim, ale také lidem kolem nich.
Rovněž ve Spolku Trend vozíčkářů Olomouc nezahálí a vymyslel a zrealizoval projekt s názvem Štafeta na vozíku. Tento projekt má za úkol, aby si široká veřejnost vyzkoušela, jaké je sedět na invalidním vozíku a ujet si pár set metrů, pochopit jak se handicapovaný cítí a odbourávat tímto komunikační bariéry a ostych. V roce 2015 tuto akci navštívilo téměř 600 lidí a podařila se splnit myšlenka čtyřiadvacetihodinové jízdy.
Nebojí se citlivých a závažných témat, které mnohdy zasahují do nitra soukromí.
Má rád lidi, rád cestuje a poznává nové země, miluje přírodu, rád čte, navštěvuje divadlo.
Jeho postoj k životu by se dál vyjádřit citátem Friedricha Nietzscheho: „Co mě nezabije to mě posílí“, takže samozřejmě už plánuje dál. Je vždy připraven podat pomocnou ruku, každému kdo ji potřebuje a umí naslouchat.

RWE Energie, s.r.o. - Asistenční služba vozíčkářům - Stabilní partner, dlouhodobě a ve velmi významné částce poskytující finanční podporu, od doby navázání spolupráce nás pravidelně podporuje a paní Mgr.Ešková nás pravidelně navštěvuje, velmi se zajímá o dění u nás.Společnost podporuje velké množství projektů a na rozdíl od řady firem, podporujících výhradně úspěšné, nezapomíná na ty, kteří pomoc skutečně potřebují.

Antonín Joch - Asistenční služba pro klienty – vozíčkáře - Pana Jocha jsem potkal na akci pro veřejnost v roce 2015, kde náš spolek měl prezentaci. Zapsal si číslo s větou, že by nám rád pomohl. Čekal jsem, že se neozve a vyšumí to. Opak byl pravdou a pan Joch od této doby naší organizaci finančně významně pomáhá i přes to, že není z Olomouce.

Wanzl, spol s.r.o. - Asistenční služba pro vozíčkáře - Společnost podporuje řadu neziskových organizací a společenskou odpovědnost bere velmi vážně. Zajímá se o problémy neziskových organizací v místě svého působení a podle svých možností pomáhá i mimo rámec Olomouckého kraje. Paní Urbášková je dáma, která vždy potěší svým úsměvem a zajímá se o to, jak se našim nejen vozíčkářům daří.
Nadace Malý Noe, Olomouc nominuje:

Hroší stavby Morava a.s. - Podpora projektu Nadace Malý Noe „Bydlení“ – budování startovacích bytů, vybavení pokojů dětí v dětských domovech. Podpora projektu „Zdraví“ – podpora zdravotně znevýhodněných dětí ze sociálně slabého prostředí nebo z náhradní péče - Nominovaný pomáhá již třetím rokem penězi, zaměstnanci firmy pomáhají Nadaci při jejích akcích. Nominovaný podporuje benefiční koncert Nadace, na kterém může Nadace představit svou činnost široké veřejnosti a získat tak další mecenáše. Díky podpoře nominovaného mohl být dokončen startovací byt při dětském domově v Přerově.

M.L.S. Holice, spol. s r.o. - Podpora projektu Nadace Malý Noe „Zdraví“ – podpora zdravotně znevýhodněných dětí ze sociálně slabého prostředí nebo z náhradní péče - Nominovaný pomáhá již třetím rokem penězi, organizuje mezi svými zaměstnanci sbírku a sám přidává své peníze. Aktivně se zajímá o podpořené děti. Dlouhodobě podporuje jednoho chlapce v náhradní péči a dalším dětem díky jeho pomoci může nadace darovat zdravotnické nebo výukové prostředky.

MUDr. Dagmar Malotová - Podpora zahraničního projektu Nadace Malý Noe –„Domov Malého Noe, Zambie.“ Podpora nákladů na vzdělání dětí v dětském domově Little Noah Children’s home, Zambie – Paní Malotová mnoho let aktivně spolupracuje s nadací na organizací adopcí na dálku pro děti v Domově Malého Noe. Sama je rodičem na dálku a získává další rodiče na dálku. Aktivně pracuje na rozvoji domova z hlediska vzdělávání dětí, z hlediska péče o zdraví dětí a z hlediska výuky k ekologickému chování dětí. Pro nadaci je velkým přínosem svými radami.

Ing. Jan Filipenský - Podpora projektu Nadace Malý Noe „Bydlení“ – budování startovacích bytů, vybavení pokojů dětí v dětských domovech. Podpora projektu „Zdraví“ – podpora zdravotně znevýhodněných dětí ze sociálně slabého prostředí nebo z náhradní péče - Nominovaný pomáhá již devátým rokem penězi, ale i radami. Díky podpoře nominovaného mohl být dokončen startovací byt při dětském domově v Olomouci, zrekonstruovány pokojíčky dětí v dětských domovech v Přerově, Prostějově, v Jeseníku. Nominovaný také přispěl svým darem k vybavení prvního Klokánku v Olomouckém kraji – v Dlouhé loučce. Nominovaný dlouhodobě podporuje benefiční koncert Nadace Malý Noe.

Kolektiv oddělení alergologie a imunologie Fakultní nemocnice Olomouc - Podpora zahraničního projektu Nadace Malý Noe –„Domov Malého Noe, Zambie.“ Podpora nákladů na vzdělání dětí v dětském domově Little Noah Children’s home, Zambie - Kolektiv sester a lékařů v průběhu roku odkládá peníze ze svých výplat a jednou za rok je předává Nadaci Malý Noe. Díky tomuto úžasnému kolektivu lidí s dobrým srdcem tak může navštěvovat základní školu několik dětí z dětského domova. Mimo tuto sbírku se kolektiv zúčastňuje akcí nadace a i takto nadaci podporuje.
SŠ, ZŠ, MŠ a DD Zábřeh, odloučené pracoviště Štíty nominuje:

Tango Havlíčkův Brod v.o.s. - Daruj hračku - Manažeři na vozíčku a pan Pavel Klempíř se již pátým rokem snaží vytrvale plnit vánoční přání dětem nejen z našeho, ale z desítek dalších dětských domovů. Ráda bych svojí nominací na Cenu Ď 2016 vyjádřila velké díky všem těmto lidem, kteří se snaží pomáhat a dělat radost druhým, přestože oni sami, jako vozíčkáři, by si zasloužili pomoc od nás všech a od celé naší společnosti. „Snažme se i my plnit handicapovaným jejich přání“
Hospic na Svatém Kopečku, Olomouc nominuje:

Bc. Jitka Dobrovítovská - Paní Dobrovítovská podporuje Hospic na Svatém Kopečku od počátku jeho vzniku. V minulosti aktivně působila jako dobrovolník docházející k těžce nemocným klientům. Provázela je jejich nemocí, sdílela s nimi těžké chvíle a pomáhala jim dojít smíření a odpuštění. V posledních chvílích jejich života sedávala u lůžka nemocných, aby nebyli opuštěni a necítili se osamoceni. Náročným tématům jako je odpuštění, smíření s konečností života a odchodem ze života se věnuje i ve dvou básnických sbírkách - Střepiny ostrůvků života a Radost a žal. Obě vydala vlastním nákladem ve spolupráci s paní PhDr. Ludmilou Nováčkovou. Verše mají za cíl napomoci smíření a zároveň mají i dodat naděje těm, kteří ztratili někoho blízkého. Již mnoho let zajišťuje paní Dobrovítovská kulturní program na pravidelných Setkáních spojených se vzpomínkou na zemřelé, které Hospic na Svatém Kopečku pořádá. Zde za hudebního doprovodu recituje své verše a věnuje se přítomným pozůstalým. Zkušenosti a zážitky, které získala z působení v hospicové péči, zužitkovala v knize příběhů s názvem Duhou proměny, jejíž druhé vydání nyní připravuje. Paní Dobrovítovská je člověk s velkým srdcem a aktivní a hmatatelnou potřebou pomáhat bližním na úkor svého volného času, což je v dnešní době spíše ojedinělé.
Dobré místo pro život, Olomouc nominuje:

HI Software a.s. - Tomáš Hoplíček – sám o sobě na svém blogu IDnes píše:Jsem manžel, táta, podnikatel a člověk, který má oči otevřené. To mohu potvrdit. Před několika lety vyhledal Dobré místo pro život, domluvil si schůzku a nabídl nám pomoc se slovy: Vždy jsme podporoval Unicef, Člověk v tísni a podobné projekty. Jendou jsme narazil na Dobré místo a líbí se mi, že podporujete olomoucké sociálně znevýhodněné skupiny a protože podnikám v Olomouci, rád bych vás podporoval. Od té doby, každý rok podpoří konkrétní pomoc, za což si velice vážíme. Raná péče, psychologická i odborná pomoc pro děti se zrakovým postižením v Olomouckém kraji mám nové auto, aby mohla jezdit do rodin. Pan Hoplíček přispěl na několik vozíků pro handicapované, pravidelně platí desetitisíce dětem s mozkovou obrnou na lázně, které nehradí stát. Pomohl nám vybavit chráněné bydlení pro mentálně postižené, nové pokojíčky do dětského domova. Zároveň pomůže i dovybavením. Například v loňském roce jsme mohli koupit do dětského domova nové pračky. Tomáš Hoplíček je velmi skromný člověk, nikdy nechce nikde vystupovat a nic předávat. Zároveň se mi na něm líbí, že na všechny naše akce chodí, aby věděl, co podporuje.

Miloš Machů – zástupce Ultras 1919 - SK Sigma Olomouc je dlouhodobým podporovatelem Dobrého místa pro život. Fotbalisté se zúčastní moha našich akcí, fotili s námi i kalendář s handicapovanými kamarády, pro které je to zážitek na celý život. A protože energie se má vracet, chodíme jim fandit na stadion. Tam jsme se seznámili s mladými fanoušky - klubem Ultras 1919 - Vždy za Sigmou, kteří vždy skandují v tom rebelujícím sektoru. Napadlo mne, že bych jim mohla dát šanci udělat pro někoho něco pěkného a oni s nadšením přijali. Tehdy se jim podařilo pro prvňáčka Vildu ze Základní školy Credo pro děti s handicapem vybrat na celostadionové sbírce desítky tisíc. Vilda od nich dostal nový joystick, sami mu jej přišli do školy předat. Nejvíc si mne získali tím, že se oholili, nastrojili do košilí a sami byli velmi dojatí Vildou a školou samotnou. Vím, že až budou mít děti, vždy si na tuto situaci vzpomenou. Od té doby vždy na prvním jarním a posledním podzimní zápase uspořádají podobnou sbírku ve prospěch nějakého dítěte. Například v sobotu 16.dubna vybírali na nemocnou Emičku, která bojuje s rakovinou. Nominuji kluky proto, že jsou mladí a bude pro ně toto ocenění velmi motivující pro jejich další aktivity i život.

  nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                                       pořadatel: +420/608 702 768                                       cena-d@centrum.cz                                       www.cena-d.cz