www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

N O M I N A C E
Krajské nominace 2016
   - Jihočeský kraj
   - Jihomoravský kraj
   - Karlovarský kraj
   - Královéhradecký kraj
   - Liberecký kraj
   - Moravskoslezský kraj
   - Olomoucký kraj
   - Pardubický kraj
   - Plzeňský kraj
   - region hl.m. Prahy
   - Středočeský kraj
   - Ústecký kraj
   - kraj Vysočina
   - Zlínský kraj

Celostátní nominace 2016
Městské nominace 2016
 

K R A J S K É   N O M I N A C E / JIHOMORAVSKÝ   KRAJ -  CENA   Ď   2016


Zoo Hodonín nominuje:

Hotel Beatrice Prušánky-Nechory - Dream Night 2015 - Uvedený partner se zapojil do akce „Dream night“, který naše instituce každoročně pořádá pro hendikepované spoluobčany a přispěla nemalou částkou na celé občerstvení, propagaci a zabezpečení této významné akce.
Nikola Demelová, Prštice nominuje:

Útulek Tibet, nezisková organizace - Ráda bych nominovala Alžbětu Humlíčkovou a její útulek Tibet, který funguje především díky její usilovné práci, lásce ke zvířatům a financím, které se jí podaří zajistit – jedná se o soukromý útulek, který není podporován dotacemi, obcí apod. Útulek Tibet mi zpočátku doporučovali různí veterináři, pokud jsem našla kočku nebo psa, kteří potřebovali další zdravotní péči a nemohla si je ponechat. Útulek je velice pozitivně zapsán mezi veterináři a dalšími neziskovkami na pomoc zvířatům v JM kraji. Měla jsem možnost s Alžbětou několikrát komunikovat osobně nebo telefonicky. Vždy ochotná pomoci, případně poradit. Rovněž útulek jsem párkrát navštívila osobně. Zvířátka mají úžasné domácí zázemí, volnost, hodně kontaktu, prvotřídní nejen zdravotní péči.. Její útulek se stará o zvířátka, která jsou nemocná, zraněná, stará apod. a hrozí jim tedy utracení (kočky cca 80, psi cca 10 a i pár hospodářských zvířat). Vše zajišťují převážně vlastními silami, věnují tomu veškerý svůj čas a činí tak bez nároku na honorář. Rovněž spolupracují například s LOZ (Liga na ochranu zvířat) a berou si i týraná zvířátka, se kterými je hodně práce, než se je podaří umístit – pokud vůbec – pak v útulku zpravila zůstávají jako „stálí obyvatelé“. Chci tímto poděkovat celé organizaci a především Alžbětě, těší mě a dojímá, že jsou mezi námi ještě lidé, kteří by se pro pomoc ostatním – především zvířatům – rozdali (a to doslova). Je vidět, že to pro Alžbětu není jen práce, ale poslání. Takže DĚKUJI.
Dětský domov Znojmo nominuje:

Přátelé dětí Dětského domova - Pan Josef Ráček, paní Lenka Valterová a paní Hana Toiflová jsou členy občanského sdružení Přátelé dětí Dětského domova ve Znojmě a dlouhodobě s námi spolupracují. Organizují především zájmovou činnost, která je zaměřená na pobyt v přírodě, výchovu ke zdravému životnímu stylu a komplexní rozvoj dětí. Z velkého množství akcí uvádíme např. turistický výlet s cestou do pohádek, soutěže a hry spojené s pobytem na vranovské chatě nebo na táboře v Bojanovicích a Holštejně, setkání s Policií České republiky a každoroční mikulášskou nadílku. Jedná se o pestré programy, které jsou organizovány v úzké součinnosti s Rotary klubem ve Znojmě a dalšími. Přitom je třeba zdůraznit, že všichni zainteresovaní vykonávají tuto činnost ve svém volném čase zcela nezištně a zapojují do ní nejen své rodiny, ale i rodiny svých blízkých přátel. Tyto akce se stávají výrazným zpestřením našich víkendů a všechny děti se na ně velmi těší a PDDD tím pomáhají k začlenění a socializaci našich dětí. U všech aktérů oceňujeme nadšení, obětavost a laskavý přístup k dětem. Vedení Dětského domova ve Znojmě a jeho pracovníci se domnívají, že pan Josef Ráček, paní Lenka Valterová a paní Hana Toiflová si ocenění D 2016 opravdu zaslouží a mají pro jeho získání naše doporučení.
Rodinné centrum Maceška, Znojmo nominuje:

Radim Mikulenka - Pan Mikulenka svým darem 50 000,- podpořil činnost Rodinného centra Maceška. Část daru nám věnoval na začátku roku, kdy jsme měli problémy s financováním naší činnosti. A druhou část daru nám věnoval ke konci roku, kdy jsme potřebovali dofinancovat vlastními prostředky dotaci od Jihomoravského kraje. Činnost rodinného centra podpořil proto, že si váží našich aktivit, které v regionu Znojmo děláme v oblasti prorodinné politiky. Dar nám věnoval, i když sám bydlí v Kroměříži. Rodinné centrum poznal při účasti na semináři, který jsme pořádali.
Markéta Kalinová Dis., Znojmo nominuje:

Divadelní studio Martiny Valíkové Výhodové - Martina Výhodová vystudovala hudebně - dramatický obor na Konzervatoři v Brně a již za dob studií hostovala v Satirickém divadle Večerní Brno, kde později získala stálé angažmá a spolupracovala např. s Miroslavem Horníčkem, Ivanem Vyskočilem, Pavlem Dostálem a dalšími. Získala mnoho cenných zkušeností při práci v Pragokoncertu v Praze. 18 let vede herecký obor na ZUŠ Znojmo, během těchto let jí pod rukou prošla desítka žáků, kteří dnes studují umělecké školy, někteří už jsou na profi prknech např. Petr Florián a další. Aktuálně působí jako režisérka v Dobšickém národním divadle (od 2006) a jako režisérka a umělecká vedoucí Divadelního studia Martiny Výhodové (od 2013). Prvotním projektem bylo nastudování hry pánů Voskovce a Wericha - Balada z hadrů, načež následovalo Nebe na Zemi. Nesmírně obdivuji tyto divadelní hry. Za tímto poděkovaním stojí velký zážitek, takový, který si divák z divadla může odnést. Nečekaný, překvapivý, nezapomenutelný. Werichiada zdaleka nekončí protože právě divadelní studio zkouší hru Těžká Barbora. Po premiérách přišly reprízy a vedle Znojemského divadla si studio zahrálo také v Rychnově nad kněžnou a dokonce je čeká koncem měsíce března 2016 se představí i v pražském Semaforu. Když jsem viděla co se této skvělé partě podařilo skrze tu nádhernou komunikaci jménem divadlo, neměla jsem vůbec slov. Ale přece jen si troufnu vyjádřit tu skvělou atmosféru slovy - divadlo ožilo a s ním i Werich! Nadčasový scénář, Ježkova hudba, tance a hlavně neotřelé režijní zpracování, bralo dech. Dvacetdva amatérských umělců předvádějící profesionální výkony bez nároku na honorář s neskutečným zapálením, nasazením a touhou hrát divadlo mě naplnilo pocity skutečně nádhernými. Mé poděkování paní režisérce je díky za poselství, které ve své práci předává dál! Je to poděkování za založení sdružení, které spojuje lidi! Které je přístupné všem dobrým lidem, kteří mají trochu talentu a touhu hrát divadlo a skrze představení přináší radost široké veřejnosti! Nám. Těším se s radostí na vše dobré co nás diváky a Vás - celé divadelní studio MV ještě v divadle čeká! Skládám poklonu a velké ĎEKUJI.
Nadace pro transplantace kostní dřeně nominuje:

Iveta Hlobilová - Maminka chlapečka, který podstoupil transplantaci kostní dřeně, se rozhodla podpořit nadaci a ČNRDD. Významný projekt – Znojemsko na dřeň - www.znojemskonadren.cz
Další projekty – Dárkování, Kabelko…mánie…
Plná síly a nadšení ovládla celé Znojemsko. Její snaha je upozornit na problematiku a zaměřila se i na nábor dobrovolných potenciálních dárců kostní dřeně.
Leona Jelínková, Znojmo nominuje:

Ing. Dagmar Entlerová - Za organizaci kulturních, společenských a vzdělávacích akcí a za vedení Rodinného centra Maceška - Před 15 lety Dáša společně s dalšími maminkami založily Rodinné centrum Maceška. Od té doby je jeho duší a organizátorkou činnosti centra. Velké poděkování Dáši patří zejména za to, jak se v Macešce podařilo propojit programy pro děti s programy pro dospělé. Maceška se tak stala integrujícím prvkem generací akcentujícím zdravý životní styl a všestranný osobnostní rozvoj. Svoje aktivity však brzy rozšířila i mimo zdi Macešky. Díky ní ve Znojmě vystoupilo mnoho osobností z oblasti kultury. Velký dík a obdiv Dáši patří za to, jak se jí podařilo propojit osobnosti i skupiny různého věku, vzdělání a společenského postavení, nemocné se zdravými, většinovou populaci se společensky vyloučenými…

Pavlína Veselá - Za organizaci kulturních, společenských a vzdělávacích akcí a za podporu dětí ze speciální školy - Pavlína je velmi energická a společenská žena. Je přímo magnetem, který umí přitáhnout lidi a spojit je tak, že uskuteční spoustu zajímavých a užitečných věcí. Její schopnost „přesvědčit“ je motorem mnoha kulturních akcí a seminářů, na jejichž organizaci se nadšeně podílí. K tomuto poděkování by se velmi spontánně a s radostí připojili děti ze znojemské speciální školy. Děti si zejména užívají taneční projev ve skupině Mighty Shake, kde se podařilo propojit běžnou dětskou populaci a děti z dětského domova a speciální školy. Velké Ď si Pavlína zaslouží i za tzv. guerilla garden, která je otevřená všem obyvatelům i návštěvníkům Znojma.
Nemocnice Znojmo, p.o., hematologicko-transfuzní oddělení nominuje:

Iveta Hlobilová - Znojemsko na dřeň - Paní Iveta Hlobilová je ženou se silným příběhem. Její syn Adam onemocněl leukémií a jedinou možností vyléčení byla transplantace kostní dřeně. Začalo velmi komplikované hledání v národním registru, poté v registru v Německu a bylo velkým štěstím, že právě v Německu se shodný dárce našel. V prosinci 2014 podstoupil Adam transplantaci kostní dřeně a po více jak roce se zdá, že je na nejlepší cestě k úplnému uzdravení. Tato zkušenost vedla paní Ivetu k myšlence podpořit dárcovství kostní dřeně i v našem regionu formou různých akcí a ve spolupráci s Českým národním registrem dárců kostní dřeně. Založila web www.znojemskonadren.cz, který projekt podpory dárcovství představuje a dále ve spolupráci s hematologicko-transfuzním oddělením prezentovala hlavní myšlenky v České televizi, dále v rámci akcí znojemského adventu Dárkování a Ježíškův Garage Design. Na této akci bylo možné již přímo do registru vstoupit, tedy absolvovat odběr krve a vyplnit dotazník. Vše proběhlo ve spolupráci s lékaři a vrchní sestrou hematologie Bc. Eleny Voznicové. Během této dvoudenní akce se registr rozrostl o více jak 100 dárců. V únoru 2016 proběhla další akce ve spolupráci se znojemskými fotbalisty ve součinnosti s výzvou „ Kopeme za Denise “, jako opětovná podpora dárcovství dřeně a souběžně vyzvala ke spolupráci i znojemský hokejový tým. Všechny tyto aktivity velmi pomohly v osvětě stran dárcovství kostní dřeně a pevně věříme, že náš region bude ve velmi brzké době nejsilnějším stran počtu potenciálních dárců v rámci celé České republiky. Velmi děkujeme Paní Ivetě Hlobilové za spolupráci a velmi si ceníme, že jsou lidé, kteří dovedou přetavit svůj příběh v konkrétní pomoc bližnímu.
Spolek KONIPASKA, Znojmo nominuje:

MUDr. Milan Podlipný - Vybavení Domácí hospicové péče - Pan doktor Podlipný se nám sám nabídl, že má zájem finančně podpořit naší činnost a jak by mohl pomoci... Naše akutní potřeba v době jednání o podpoře, byla potřeba nákupu jednoho kusu elektrického polohovacího lůžka, včetně antidekubitní matrace. Pan doktor Podlipný po tomto našem jednání, se sám rozhodl nás finančně podpořit tak, že nám daroval finance na nákup tří kusů těchto polohovacích postelí.
Dětské centrum Znojmo nominuje:

Romana Čurdová - Nákup vánočních dárků pro děti společně se svými přáteli - Paní Romana Čurdová, již několik let oslovuje své přátele a známé a pořádá sbírku vánočních dárků pro děti Dětského centra. Paní Čurdová sama dárečky pro děti balí a dopraví dětem pod vánoční stromeček. Paní Romana plní dětské sny a přání.

DEK stavebniny - Organizace sbírky vánočních dárků pro děti - DEK stavebniny navázali v loňském roce na mnohaletou tradici, kdy zaměstnanci pořádali mezi sebou sbírku a kupovali dětem dárky na vánoce. V loňském roce DEK stavebniny do této sbírky zapojili i své zákazníky. Každý zákazník si vybral namalované dětské přání a po té donesl dárek pod vánoční strom, který byl po celou dobu adventní v DEK stavebninách. Těsně před vánocemi byly dárky předány dětem.

PEGAS NONWOVENS s.r.o. - Dlouholetá finanční podpora dětí Dětského centra zaměřená především na zážitky pro děti - Firma Pegas je naším dlouholetým a věrným sponzorem. Naše spolupráce začala sponzorováním rekonstrukce oddělení v 1. patře našeho zařízení. V dalších letech se firma zaměřuje hlavně na zážitky pro děti a díky penězům, které firma našemu zařízení poskytuje mohou opuštěné a ohrožené děti trávit příjemné chvilky na ozdravných pobytech cca 2-3 x do roka. Můžeme dětem dopřát více výletů , návštěvu solné jeskyně, bazénu a v neposlední řadě hipoterapii, která je potřebná pro naše děti s handicapem. Nejsou to jen finance ,ale firma sama pro naše děti tradičně organizuje Mikulášskou nadílku. Také nám pomáhají při organizování ozdravných pobytů a díky této pomoci se můžeme více věnovat dětem.
Romana Houšková, Brno nominuje:

Nadace Klapeto - Mám 9-letou dcerku Lucinku, která ještě před 3 roky byla zdravá a šikovná. Šla na banální vyšetření do nemocnice, kde ji nechaliudusit. Nyní je Lucinka težce postižená, nechodí, špatně mluví, má bolestivé křeče. Trpí kvadruspasticitou a dystonií. Lucinka si moc přála tříkolku, aby mohla trénovat i venku a dostala se do kolektivu dětí. V tom nám pomohla nadace Klapeto, která nám velice ochotně a rychle lehotříkolku zakoupila. Lucinka má velkou radost a ježdění venku je pro ní velkou motivací. Doufám, že se její zdravotní stav posune dále a zo to děkuji i nadaci Klapeto v zastoupení ThDr.Kateřiny Klasnové a Jaroslava Petráše.

Dobrý Anděl - dlouhodobá finanční pomoc - Ráda bych poděkovala nadaci za měsíční finanční pomoc, díky které mohu pořídit pro Lucinku rehabilitační pomůcky, léčebné pobyty nebo léky, které nehradí pojišťovna. Velice nám to usnadňuje život. Moc děkuji.
Centrum Kociánka, Brno nominuje:

Milan Lehotský - Pan Milan Lehotský je obyčejný pán, který udělal neobyčejný skutek. Ve svých 80 letech daroval Centru Kociánka částku 100 000 Kč. Peníze nakonec putovaly na hipoterapii, která je finančně nákladná, přitom dětmi i jejich rodiči oblíbená terapie, která jim velmi pomáhá. Pan Lehotský neměl konkrétní představu, jak peníze použít, jeho jediným přáním bylo, aby se naši uživatelé měli dobře a peníze jim pomohly zpříjemnit a zlepšit život. Laskavých lidí s tak prostým a přitom důležitým a krásným přáním, které se snaží naplnit, je málo, proto bychom rádi nominovali pana Lehotského a ještě jednou mu chtěli poděkovat.
Domov Matky Rosy, domov pro seniory, Rajhrad nominuje:

Kongregace sester Těšitelek Božského Srdce Ježíšova - Bez pravidelné finanční podpory Kongregace sester Těšitelek BSJ by nemohl být realizován projekt domova pro seniory. Sestry Těšitelky navíc umožnily zřízení Domova v prostorách kláštera, který je jejich vlastním domovem a jsou ochotny respektovat fungování Domova, i když je tím narušeno jejich vlastní soukromí.

Benediktinské opatství Rajhrad - Benediktinské opatství Rajhrad podporuje finančně velmi výrazně Domov Matky Rosy. Z peněz, které takto získáme navíc, je možné dovybavit zařízení Domova. V loňském roce darovaná částka přispěla k možnosti zakoupení nové hygienické židle Calypso v celkové hodnotě 170 tisíc Kč.

DHL Supply Chain, s.r.o. Pohořelice - Zaměstnanci firmy opakovaně podpořili Domov finanční částkou, která byla získána z dobročinného bazaru zorganizovaného právě zaměstnanci DHL Pohořelice. Z jejich finančního daru byly mimo jiné pořízeny nové stoly a židle pro venkovní posezení klientů. Dále v letech 2014 a 2015 skupina cca 10 zaměstnanců přijela zdarma odpracovat v Domově 1 pracovní den. Tímto velmi výrazně pomohli s úklidem vnitřních i vnějších prostor Domova a při přípravě rekonstrukce dalších prostor.

Dana Saňková - Paní Saňková vytvořila a zdarma věnovala pro uživatele služeb Domova Matky Rosy nádhernou mozaiku orientace v čase a v červenci 2016 povede třídenní školu mozaiky.

Patchworkový klub Brno - Členky patchworkového klubu Brno vytvořily a zdarma věnovaly Domovu Matky Rosy quilty (patchworkové obrazy) ke zkrášlení chodeb a jídelny Domova. Před Vánocemi 2015 pomohly v rámci předvánočního tvoření klientům Domova vytvořit patchworkové ozdoby a drobné dárky.
Městský úřad Kyjov nominuje:

Občanské sdružení OMEGA plus - Obvazy pro malomocné v Africe a Indii - OMEGA plus je tým třinácti seniorek a seniorů, kteří veškerý svůj volný čas věnují humanitární činnosti. Například koordinují ruční pletení obvazů pro malomocné lidi v rozvojových zemích. Pro tuto záslužnou činnost získali po celé zemi více než osm set dobrovolných pletařek, kterým dodávají přízi. Jen vloni sdružení odeslalo do čtyř desítek leprosárií skoro 34 tisíc obvazů. Děkovné dopisy z Afriky a Indie dokazují, že jejich úsilí zachraňuje životy. o.s. OMEGA plus je aktivní i v dalších oblastech. Celoročně provozuje sběrné a výdejní středisko použitých věcí osobní potřeby (především oděvy, ale taky lůžkoviny, hračky, apod.), kterými zásobuje sociálně a zdravotně handicapované lidi nejen v kyjovském regionu. Do rodin půjčuje vozíky, chodítka a další rehabilitační pomůcky, sedmnáctým rokem spolupracuje s Nadací pro transplantace kostní dřeně v Plzni. Prostřednictvím finančních sbírek na účet Nadace odeslalo skoro 400 tisíc korun. V roce 2015 v rámci projektu "Kola pro Afriku" do Gabonu putovalo celkem 162 bicyklů. Aktivita těchto třinácti kyjovských seniorů je skutečně bohatá, díky své srdečnosti mohou být morálním vzorem pro ostatní. Takže velké "Ď", Omego plus!
Nadační fond Kociánka, Brno nominuje:

Michael Svoboda - Projekt Brno a jižní Morava bez hranic, Projekt Otevřená Kociánka – integrační program, Dobrovolník Centra Kociánka - Michael Svoboda pracuje osm let jako dobrovolník v Centru Kociánka. Dále 15let aktivně pracuje v integračním programu Brno a jižní Morava bez hranic. V letošním roce od ledna 2016 založil nový integrační projekt Otevřená Kociánka. Michael se ve svém volném času i ve svých projektech věnuje v maximální míře dětem, zvláště postiženým, pomáhá jim v cestě životem a s přípravou pro život. Založil hudební skupinu, která už měla hodně vystoupení v JM kraji, věnuje se sportovním aktivitám, založil taneční kroužek, který vedou romské děti z diagnostických ústavů. Pomocí projektu Brno a jižní Morava bez hranic umožňuje setkání zdravých dětí ze škol a školek z celého JM kraje s postiženými dětmi a dětmi z diagnostických ústavů a dětských domovů ( za r. 2015-16 se tohoto programu účastnilo 6072 dětí), Bez jeho iniciativy a ochoty, kolegiality a nezištnosti by zmizelo hodně krásného ze života dětí. Takových lidí je na světě jako šafránu.

  nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                                       pořadatel: +420/608 702 768                                       cena-d@centrum.cz                                       www.cena-d.cz