www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

N O M I N A C E
Krajské nominace 2016
   - Jihočeský kraj
   - Jihomoravský kraj
   - Karlovarský kraj
   - Královéhradecký kraj
   - Liberecký kraj
   - Moravskoslezský kraj
   - Olomoucký kraj
   - Pardubický kraj
   - Plzeňský kraj
   - region hl.m. Prahy
   - Středočeský kraj
   - Ústecký kraj
   - kraj Vysočina
   - Zlínský kraj

Celostátní nominace 2016
Městské nominace 2016
 

K R A J S K É   N O M I N A C E / P L Z E Ň S K Ý   K R A J -  CENA   Ď   2016


Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Robinson, Klenčí pod Čerchovem nominuje:

Martin Kučera a Vojta Paukner - Milý Ježíšku - Bez těchto kluků, by byly naše děti na vánoce moc smutní, jelikož díky nim se podařilo, že každé dítě dostalo dárek, jaký si od ježíška přálo. Díky tomuto projektu se rozzářili očička nejednomu dítěti. Touto cestou bychom rádi poděkovali nejenom klukům, co tento projekt vymysleli, ale i lidem kteří dárky pro děti zasílali.

Obecní úřad Česká Kubice - Bez podpory této obce by děti z našeho zařízení nejezdily na tábory, výlety, lyžařské výcviky ani jiné zájmové akce, jelikož naše zařízení nemá dostatečné finance na zabezpečení těchto aktivit. Také díky nim mají děti nové přikrývky, polštáře a povlečení. Dále nás podporují v oblasti zabezpečení chodu domácnosti – pračky, sušičky, vysavače a další různé elektrospotřebiče denní potřeby. Kdykoliv se objeví nějaká důležitá věc, kterou nejsme schopni sami zabezpečit, bez okolků nám pomohou. Děkujeme moc za podporu našeho zařízení.
Nadace pro transplantace kostní dřeně nominuje:

Jana Marie Kateřina Korbelová - Pořádání koncertů ve prospěch nadace - Plně se věnuje sólové dráze a pedagogické činnosti. Vede mimo jiné i dva dětské pěvecké sbory Baby Andílci, MiniAndílci, Andílci. S těmito sbory se účastní různých benefičních a kulturních akcí. Mezi nejvýznamnější projekty podporující Nadaci patří: Pod křídly andělů – zpívání na plzeňském náměstí v době adventu, kde se konala veřejná sbírka na podporu programu nadace. Mezi plánované akce patří vystoupení na Benefičním večeru nadace. Snaha pohladit hudbou duši a zároveň propagovat dobrou věc se jí stalo vlastní.

Eliška Šebková - Dlouhodobá spolupráce s nadací - Paní Eliška Šebková se pravidelně účastní akcí nadace. Jako dobrovolník rozdává časopisy a letáky. V rámci Rokycanska se snaží i mediálně zviditelnit práci nadace a ČNRDD. Mimo osvětovou činnost umisťuje a spravuje kasičky, které jsou součástí nadační sbírky.

Ivan Korec, Zálužský sbor - Pravidelná podpora akcí nadace – tradiční vánoční zpívání - Jedná se o tradiční benefiční večer ve prospěch Nadace pro transplantaci kostní dřeně. Paní Korcová - zdravotní sestra pečující o pacienty Onkologické kliniky FN v Plzni - během své předvánoční dovolené peče desítky vánoček, které prodává během benefičního večera a koncertu na statku Gigant a výtěžek věnuje na práci a podporu Nadace pro transplantace kostní dřeně. Pan Korec a paní starostka Povolná mají hlavní podíl na přípravě benefičního večera, kterého se účastní stovky návštěvníků, organizují přípravu, hudební vystoupení, kde účinkují hvězdy folku a české country. Význam celé adventní akce a díla manželů Korcových s dalším zaměřením na záchranu historických památek dokládá a i podpora a dík celému dílu ze strany biskupa Františka Radkovského.

Ing. Hynek Sladký - Dlouhodobá pravidelná podpora nadace a propagace dárcovství - Pan Sladký se velmi angažuje ve prospěch nadace. Pan Sladký dále zprostředkoval spolupráci nadace s Českým svazem házené, která úspěšně trvá již 4 roky. Dále zapojil do podpory nadace celou svou rodinu a vzhledem k tomu, že syn pana Sladkého pořádá různé akce jako je např. Pivní festival, má nadace šanci se na takových akcích prezentovat a získávat podporu. Pan Sladký kromě toho, že je starostou obce Kyšice a je po úspěšné transplantaci kostní dřeně, je také výborný fotograf a na všech akcích, kterých se jako fotograf účastní, propaguje činnost nadace. Pan Sladký by si za svoji obětavou činnost ocenění určitě zasloužil.

Marie Helmová - Zakladatelka Sluníčkových sbírek - Sluníčková sbírka přináší kromě získání finančních prostředků významný osvětový a výchovný efekt. Aktivní zapojení učí děti a mládež pomáhat slabším, pomoci jeden druhému. Dává jim možnost dozvědět se o problematice těžkých nemocí i příležitost hovořit o nich dál, cvičí je ve způsobu komunikace na veřejnosti i sdělovat, že je v silách každého z nás vykonat dobré věci – nyní i v budoucnu. Díky paní Helmové jsme vybrali v loňském roce více než 280.000,- Kč. Za finanční příspěvek získá každý ještě malý dáreček – sluníčko vyrobené studenty. Je to doslova geniální nápad a my moc děkujeme!
Dětský domov Čtyřlístek, Planá nominuje:

Tango Havlíčkův Brod, v.o.s. - Daruj hračku - Jedná se o tým lidí, kteří se navzdory svému handicapu (úrazy páteře, DMO, svalová dystrofie, apod.) starají o to, aby děti, které jsou v dětských domovech, prožily skvělé vánoce. Nejedná se o jednorázovou aktivitu, ale skoro již o několikaletou tradici. Více informací je na stránkách“ http://www.daruj-hracku.cz/
Dětský domov, Staňkov nominuje:

Stauner palet s.r.o. - Pan Dipl. Ing. Josef Stauner, majitel firmy stauner palet s.r.o., podporuje nemalými finančními prostředky vzdělávání dětí a motivačními bonusy podporuje jejich dobré školní výsledky, jazykové vzdělávání, studium na středních školách a VOŠ, dále volnočasové aktivity dětí a také pomáhá při vylepšování prostředí dětského domova např. v roce 2015 kompletní výměna podlahových krytin. Pomoc je pro nás nesmírně důležitá, pro děti znamená nadhodnotu, kterou jim plně z finančních důvodů nemůžeme uhradit, navíc je pan Stauner nesmírně přátelský a rád mezi děti zavítá a informuje se o jejich životě v DD.
Dětský domov DOMINO, Plzeň nominuje:

DEJME DĚTEM ŠANCI o.p.s. - DDŠ pomáhá svými projekty a nebýt jich a jejich podporovatelů, neúčastnily by se děti táborů, pobytových aktivit, nenavštěvovaly by posilovny, kurzy plavání, ale neměly by třeba ani kvalitní brýle, rovnátka nebo i řidičský průkaz. Velkou pomocí je pro naše děti možnost být ve Stipendijním programu v rámci projektu “Pomoz mi do života..“, ze kterého je jim hrazeno nájemné, cestovné, školní pomůcky, prospěchové a motivační stipendium. Velké oblibě se ze strany dětí těší víkendové studijní pobyty, konané pravidelně v rámci projektu. Nezanedbatelný je pro náš dětský domov i materiální přínos formou „Startovacích balíčků“ při odchodu dětí do samostatného života. Díky projektu „Strom splněných přání“, mají naše děti krásné a štědré Vánoce a každý dárek, ať už malý či velký, měkký či tvrdý, s pomocí štědrého srdce dárců, vykouzlí nejen jednomu dítěti nádherný úsměv na tváři. Velmi si vážíme spolupráce a děkujeme, že pomáháte pomáhat. Děkujeme!

Projekt Coca-Cola dětské domovy, Coca –Cola HBC ČR - Projektem Coca-Cola dětské domovy je zaměřen na podporu našeho dětského domova a dalších devíti DD z celé ČR. Dlouhodobá spolupráce se týká finančního příspěvku na každé dítě v DD 3.700,- Kč. Z této celkové částky je 15% možné vyčerpat pouze na nápoje nabízené společností a zbylá částka 85% čerpání na úhradu volnočasových aktivit, vzdělávání dětí a sportovních potřeb atd.. Každoročně nám Coca – Cola přispívá i svým sponzorským darem - náboje v hodnotě 3000,- Kč na pořádání turnaje v sálové kopané pro děti z DD. Děkujeme!
Dětský domov Kašperské Hory nominuje:

Lukáš Alexa - Lukáš Alexa se prostřednictvím neziskové organizace Dejme dětem šanci seznámil s 1 chlapcem z našeho DD, kterého si postupně bral na víkendy, prázdninové pobyty apod. Z tohoto přátelství se vyvinula hostitelská péče a p. Alexa byl nakonec ustanoven soudem poručníkem chlapce v úředních záležitostech.

Jan Voves - Pan Voves se seznámil prostřednictvím projektu Patron s 1 chlapcem z našeho DD. Stal se pro něj starším kamarádem a rádcem. Vzájemně se navštěvují, tráví spolu část volného času. Pan Voves byl ustanoven soudem poručníkem tohoto chlapce.

Naďa Dittmannová MBA - Asistent pro děti do 3 let - Nezisková organizace Spolu dětem o. p. s. poskytla našemu dětskému domovu finanční prostředky na asistenta pro děti do 3 let, které ještě nenavštěvují mateřskou školu (jedná s o nejmladší sourozence z velkých sourozeneckých skupin a v jednom případě o roční dítě studentky středního odborného učiliště).
Mgr. Marcela Durasová nominuje:

Irena Vítovcová, sdružení ProCit - Nezištně s velkou energií pomáhá autistickým dětem a především jejím rodinám. Organizuje charitativní akce. Jednou z nich je i běh Run for ProCit - vybrané peníze jdou na edukativní pobyt rodičů autistických dětí.
Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře nominuje:

Tesco Stores ČR a.s. - Hypermarket Tesco Tachov - Dlouhodobá spolupráce s Domovem pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvková organizace, podpora formou hmotných darů - výtvarné potřeby pro aktivizační a výchovné činnosti, finanční podpora při nákupu interaktivní tabule, Projekt Pomáháme s Vámi - Díky společnosti Tesco jsme získali v letošním roce podporu pro zakoupení interaktivní tabule, která nám umožní zatraktivnit pro naše klienty výchovné a aktivizační činnosti vedoucí k rozvoji a udržení myšlení a paměti. Projekt Pomáháme s Vámi pomohl rozhýbat společnost k většímu zájmu o pomoc pro neziskové a příspěvkové organizace.

Chodovar spol. s r.o. - Podpora realizace Přehlídky tvořivosti a schopností Prostor pro duši - Pivovar Chodovar podporuje Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře při realizaci Přehlídky tvořivosti a schopností Prostor pro duši- Přehlídka Prostor pro duši je ojedinělým projektem, který poskytuje zdravotně postiženým prostor pro předvedení dovedností a schopností získaných při činnostních aktivitách pohybových, hudebních, dramatických nebo výtvarných a ukazuje veřejnosti, co dovedou, zároveň jim umožňuje rozvíjet se a podporuje růst jejich tvořivosti a pomáhá jim integrovat se do společnosti, protože se setkávají a spolupracují s dětmi zdravými. Přehlídka se koná již tradičně v Kině Mže Tachov na počátku června a s ohledem k potřebám všech účinkujících, kterých je více než 200, jsme velmi rádi za podporu Chodovaru. Velmi si ceníme přístupu prezidenta společnosti pana Plevky, který má obrovské osobní kouzlo a je nositelem životní moudrosti.

Kristína Götzová - Zisk části finančních prostředků pro zakoupení keramické pece - Díky aktivitě paní Kristíny Götzové získal Domov Milíře část finančních prostředků k zakoupení keramické pece pro aktivizační činnosti klientů Domova Milíře. Paní Kristína oslovila sponzory a přesvědčila je pro finanční podporu zařízení na zakoupení pece, celkem získala 40 500 Kč. Její podpora se přenesla i do jiných oblastí než finančních - pomohla zorganizovat divadelní vystoupení spolku Divoch Stříbro v našem Domově nebo koncert pro klienty, jimž jejich stav neumožňuje opustit naše zařízení.

  nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                                       pořadatel: +420/608 702 768                                       cena-d@centrum.cz                                       www.cena-d.cz