www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

N O M I N A C E
Krajské nominace 2016
   - Jihočeský kraj
   - Jihomoravský kraj
   - Karlovarský kraj
   - Královéhradecký kraj
   - Liberecký kraj
   - Moravskoslezský kraj
   - Olomoucký kraj
   - Pardubický kraj
   - Plzeňský kraj
   - region hl.m. Prahy
   - Středočeský kraj
   - Ústecký kraj
   - kraj Vysočina
   - Zlínský kraj

Celostátní nominace 2016
Městské nominace 2016
 

K R A J S K É   N O M I N A C E / K R A J   V Y S O Č I N A -   C E N A   Ď   2016


Dětský domov se školou, středisko výchovné péče a základní škola, Jihlava nominuje:

Miroslav Klejna - V červnu 2015 naše dvě kolegyně vezly děti z Jihlavy do Kroměříže. Po cestě zpět se jim porouchala devítimístná dodávka v zúžení na dálnici před Vyškovem. Nešlo řazení. Auto zůstalo stát uprostřed zúžení a v něm ve 30ti stupňovém vedru obě naše bezradné kolegyně. Po nějakém čase u auta zastavil muž (pan Klejna), který odstavil svoje vlastní auto, vlezl pod naši dodávku a závadu na řazení zcela nezištně provizorně opravil. Následně ještě z Vyškova až do Jihlavy (cíl cesty našich kolegyň) auto doprovodil pro případ, že by se závada opakovala. Jeho velmi lidský přístup bez ohledu na vlastní čas a pohodlí (umazání se,…) naše kolegyně, a po převyprávění celého příběhu i nás všechny ostatní, velmi potěšil. Dobří lidé jsou stále mezi námi. Ač se nejedná o finanční podporu našeho domova, myslíme si, že takovýto lidský přístup stojí za poděkování ve Vaší akci. Proto jsme se rozhodli pana Klejna nominovat na tuto cenu.
Dětský domov Senožaty nominuje:

Martin Kučera a Vojta Paukner - Milý Ježíšku - V projektu všechny děti z dětského domova v Senožatech dostaly od jednotlivých dárců dárek k vánocům, který si přály. Projekt přinesl dětem nejen materiální hodnotu, ale i pocit, že na ně někdo ve „světě“ myslí, že ho zajímají jeho potřeby. Děti měly jako poděkování zaslat pohlednici, konkrétnímu dárci, což je jednak projev plné transparentnosti projektu, ale obsahuje i výchovný aspekt. Ač jsou tvůrci projektu studenti, dokázali bez velkého finančního základu pomoci dětem z dětských domovů.
Dětský domov Jemnice nominuje:

DELIKOMAT s.r.o. - Pro nás je firma Delikomat a zvláště zaměstnanci, kteří tam pracují vyloženě srdeční záležitostí. S naším dětským domovem spolupracují a snaží se pomáhat velice dlouho a celoročně. Zajištění mikulášských balíčků a vánočních dárků pro všechny naše děti, zajištění Dne dětí (skákacího hradu) včetně dárkových balíčků, zajištění limonád a sladkostí pro naše akce pořádané pro ostatní dětské domovy nebo děti z rodin, zajištění čaje pro všechny děti a mnoho dalších věcí.., finanční sponzorský dar ve výši 50 000,-

Nadační fond Albert - S NF Albert spolupracujeme velice dlouho, podporuje naše děti zvláště vzdělávání, zájmové činnosti a celkovou integraci i rozvoj sociálně znevýhodněných dětí. Také jejich činnost je zaměřena na správnou životosprávu a zdraví životní styl. Pro DD nákup materiálu do keramické dílny – hlína, formy na výrobky, barvy. Zajištění zájmových kroužků a prázdninových pobytů pro naše děti- dětské letní tábory.

Dejme dětem šanci o.p.s. - Poskytuje komplexní pomoc dětem a mladým lidem z dětských domovů zejména v posledních letech pobytu dětí v dětském domově, při jeho opouštění a v začátcích jejich samostatného života. Pro náš dětský domov a zvláště děti jsou velikým přínosem. Zajištění vánočních dárků pro všechny naše děti. Projekt „Přál(a) bych si..“ - Cílem projektu je umožnit dětem vyrůstajícím v dětských domovech věnovat se svým zálibám a trávit smysluplně svůj volný čas. Podpořit tyto děti na cestě za jejich snem, pomoci jim zvýšit šanci na uplatnění ve vybraném oboru a na jejich úspěšné začlenění do společnosti.

ALTREVA spol. s r.o. - Firma ALTREVA spol. s.r.o. s naším dětským domovem spolupracuje od roku 2004. Každoročně nám poskytuje sponzorský finanční dar pro potřeby našich dětí.

Nadání a dovednosti o.p.s. - Pomáhají našim dětem s rozvojem jejich nadání a dovedností, se správným výběrem studia, s přípravou na profesní život a se vstupem na trh práce, aby po odchodu z domova plynule navázali na běžný život. Pomoc je realizována formou: kariérní poradenství, workshopy (psaní CV, komunikace, příprava na pracovní pohovor), exkurze do firem a organizací, stínování vybrané profese, reálné simulace pracovních pohovorů a mnoho dalšího
Radek Tulis, Jihlava nominuje:

AlternativaPro, občanské sdružení - „Přijďte na koncert, pomůžete“ - Projekt „Přijďte na koncert, pomůžete“ si v roce 2016 připíše patnáctý rok své existence. 15. ročník se odehraje již tradičně první zářijovou sobotu v areálu letního amfiteátru v samotném centru Jihlavy.
Akce si od svého počátku klade za cíl formou dvanáctihodinového koncertu jihlavských hudebních skupin podpořit některý z veřejně prospěšných subjektů, působících v našem regionu. Dosavadní ročníky byly zaměřeny vždy na podporu organizací, působících v oblasti sociální, sociálně zdravotní a či organizace působící v oblasti výchovy, nebo prevence. Zároveň se projekt snaží přispět k rozvoji hudební kultury v Jihlavě a umožnit i mladým umělcům veřejnou prezentaci své umělecké činnosti.
Akce se v průběhu let stala nejen tradičním benefičním koncertem, ale vyrostla z ní oblíbená kulturní, hudební a společenská akce pro všechny věkové skupiny. Prostřednictvím dramaturgie a doprovodných programů je akce zacílená především na mládež a rodiče s dětmi, ale navštěvují ji v hojném počtu i střední generace a řada seniorů. Vzhledem k tomu, že se akce setkala s velkým zájmem rodičů s dětmi, součástí koncertu se v posledních letech stal doprovodný program pro děti na dětském hřišti v areálu amfiteátru.
Finanční efekt pro podpořenou organizaci, tedy výtěžek akce představuje vždy 100% vybraného vstupného, které si organizace v průběhu koncertu sama vybírá. Všechny náklady na akci hradí partneři a sponzoři koncertu, které zajišťuje organizátor AlternativaPro. Všichni účinkující hudebních skupin vystupují na koncertě bez nároku na honorář. Od samého počátku je jedním z podporovatelů akce i město Jihlava, ale i řada dalších místních podporovatelů.
Dětský domov Kamenice nad Lipou nominuje:

Tango Havlíčkův Brod, v. o. s. - Daruj hračku - Pomoc při splněných vánočních přání v centru.
Dětský domov Hrotovice nominuje:

TANGO Havlíčkův Brod, v. o. s. - Daruj hračku - Jedná se o každoroční akci (sbírku) vánočních dárků pro děti z dětských domovů. Díky této sbírce mohou děti zažít krásnou vánoční atmosféru díky splněným dárkům.

Milan Krčál - Dlouholetý sponzor, který každoročně přispívá našemu domovu finanční částku a také kupuje dětem vánoční dárky. Velice si jej vážíme za jeho přízeň a hlavně za to, že myslí na ty, kteří nemají v životě takové štěstí.

Světýlko o.p.s. - Světýlko dětem z dětských domovů - financování letního koňského tábora - Občanská společnost, která myslí i na děti z dětských domovů, zpříjemnit jim letní prázdniny na bezva koňském táboře, který organizuje společně se stájí Karolína, která je uvedená jako další nominace. Tato společnost uhradí všechny náklady spojené s táborem.

Stáj Karolína - Jedná se o obětavé lidi, kteří věnují svůj volný čas dětem z dětských domovů a připraví jim tábor plný skvělých a nezapomenutelných zážitků včetně možnosti vyzkoušet si péče o koně. Na tento tábor se naše děti každoročně moc těší.

Manželé Čejkovi - Dětem z našeho domova poskytují bezplatně k rekreaci svůj penzion a po celý rok nám pro děti posílají sladkosti.
STŘED, z. ú., Třebíč nominuje:

MANN+HUMMEL Service s.r.o. - Na cenu Ď jsme se rozhodli nominovat společnost MANN+HUMMEL, která již 3. rokem podporuje naše aktivity. Jsme nestátní nezisková organizace, která na území Třebíčska a Moravskobudějovicka poskytuje sociální a školské služby. Finanční podpora společnosti MANN+HUMMEL je velmi důležitá pro realizaci našich programů, které pomáhají a podporují rodiny. A to především rodiny pěstounské, neúplné, rodiny v krizi, rodiny se zdravotně postiženými členy, rodiny s dětmi s výchovnými problémy a další.
Dětský domov, Náměšť nad Oslavou nominuje:

Martin Kučera a Vojta Paukner - Milý Ježíšku - Studentský projekt Vojtěcha Pauknera a Martina Kučery s názvem Milý Ježíšku pomáhá již třetím rokem dětem z DD Náměšť nad Oslavou plnit vánoční přání. Díky tomuto projektu si lidé (ježíšci) vyberou konkrétní dítě s konkrétním přáním a dárek zašlou přímo do DD. Díky tomuto projektu jsou všechna přání našich dětí vyslyšena a splněna. Samozřejmě je to zásluha také kupujících, ale pokud by Vojta s Martinem tento projekt nevymysleli a nezrealizovali, těžko by dětské domovy ze svých omezených provozních prostředků nakoupily dětem jejich vysněné dárky. Finanční částka za veškeré dárky pro děti v rámci tohoto projektu pro náš DD je nevyčíslitelná, ale určitě se pohybuje v desítkách tisíc. Za tuto pomoc a skvělý projekt si kluci rozhodně zaslouží nominovat na cenu Ď.
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR , z.s. Klub „Úsměv“, Žďár nad Sázavou nominuje:

Manželé Jarmila a Vlastimil Fraiovi - Paní Jarmila Fraiová již od roku 1998 připravuje pro naše rodiny se zdravotně postiženými dětmi mnoho krásných akcí, na které zároveň prostřednictvím psaní projektů zajišťuje finanční dotaci, aby byly dostupné pro všechny členy. Vzhledem k různorodosti členské základny jsou i činnosti velmi různorodé. Od sportovních, kulturních aktivit, plavání, hippoterapie, canisterapie, pobytových akcí (každý rok týdenní letní pobyt, víkendové pobyty) apod. Vše jsou to aktivity, které rodinám s dětmi se zdravotním postižením přinášejí do jejich životů hodně radosti. V loňském roce tyto aktivity zaštiťoval projekt „Rok drobných radostí“ a dokázal vykouzlit úsměv na tvářích mnoha dětí a jejich rodičů. Díky své profesi speciálního pedagoga dokáže i odborně poradit. Má dar pro svoji věc získávat stále nové lidi ze svého okolí. Do své činnosti zapojila i svého manžela, který ji v jejích aktivitách vydatně pomáhá. Jeho kytara je na pobytech nepostradatelným společníkem a má v našem klubu i svůj hudební fan club. V loňském roce, díky této své dobrovolnické činnosti, získal od svého zaměstnavatele také finanční dotaci na činnost našeho klubu. Velký Ď manželům Fraiovým a těšíme se na spoustu krásných společných zážitků v letošním projektu „Jaro, léto, podzim, zima s Úsměvem je to vždy príma.“

Ing. Dominika Paulová - Nezištné vedení účetnictví klubu „Úsměv“, vyúčtování projektů - Pokud někdo píše projekty, ví, jak důležité je jejich správné vyúčtování. Tuto činnost pro náš klub již dlouhou dobu zajišťuje Dominika Paulová. A i díky její schopnosti správně finančně vypořádat projekty se našemu klubu daří získávat každoročně nemalé finanční prostředky na svoji činnost. Za toto jí určitě patří velký Ď.

Mgr. Marcela Rýpalová - Již 4 roky s naším klubem spolupracuje paní Marcela Rýpalová, která dvakrát ročně před Velikonocemi a Vánocemi připravuje tvořivou dílnu. Účastníci si pod jejím vedením vyrábí překrásné dekorace na velikonoční a vánoční stůl. Při této aktivitě se naše děti se zdravotním postižením přirozeným způsobem začleňují mezi dětské čtenáře, kteří se zase naopak velmi rádi zapojují do připravených tvořivých činností. Za její podporu našemu klubu při realizaci tvořivých dílen velký Ď.
Zoologická zahrada Jihlava nominuje:

Rodina Čírtkova - Symbolická adopce zvířat v Zoo Jihlava - Rodina Čírtkova podporuje nepřetržitě již od roku 2008 projekt „Symbolická adopce zvířat v Zoo Jihlava“. Do tohoto projektu se mohou zapojit fyzické i právnické osoby a dle svých možností si vybrat zvíře, které ročně podpoří určitou finanční částkou. Navrhovaná rodina během 8 let přispěla do tohoto projektu částkou 293 tis. Kč a přispěla tak na chov levhartů perských, kosmanů stříbřitých a běločelých a kočkodany. Ceníme si u nich zvláště toho, že přispívají zcela nezištně. Nežádají žádné ocenění ani výhody. Jejich přístup je ojedinělý a pro zoo velmi významný. Právě dlouhodobá aktivní účast v tomto projektu má hluboký smysl, a to nejen díky finanční pomoci, ale zároveň vztahu, který vzniká mezi zoologickou zahradou a každým, kdo ji takovýmto způsobem podporuje. V konečném důsledku je tento vztah přínosem celospolečenského rozměru.
Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou nominuje:

Janis Voudouragkakis - Jak to začalo? Vůbec jsme se neznali. Byl tu jen obdiv k jeho práci a zběsilý nápad. Odešel impulsivní mail s důležitou otázkou. "Nedaroval byste nám den svého života?" Souhlasil. Na fotce vypadal jak král Herodes - majestátní, hrdý, přísný, nesmlouvavý. Panika. To nebude fungovat, klienti se ho budou bát. První usměvavá fotka ho prozradila. Bylo tam a rozehnalo všechny obavy. Srdce větší než on sám. Právě se narodil náš dobrovolnický projekt Den života. Záhy se ukázalo, že ze dne jsou dny. Naplněné a smysluplné. Díky. Janis nám nafotil kompletní fotosérii pro prezentaci našeho zařízení. A fotí dál. Už to není jen pán, co nám zadarmo udělá fotky. Stal se blízkým kamarádem mnoha zaměstnanců i klientů. O tom, jak zapadl do Domova bez zámku svědčí i to, že má svůj vlastní znak ve znakovacím jazyku Makaton, který používáme pro podporu komunikace klientů s mentálním postižením.

Vendula Smékalová - Vendy nám jako dobrovolnice pomohla zefektivnit provoz kavárny Pohodička, poradila nám s obsahem nového menu a zejména nás naučila péct ty nejlepší cheesecaky v ČR. Vyhrála cenu nejlepší cheesecake a její kavárna je v žebříčku pěti nejlepších kaváren v ČR. Celý týden pracovala v naší kavárně, aby pochopila její atmosféru, zákazníky i naše klienty. Posunula naše zaměstnance a klienty profesně, ale i lidsky. Vždy je u nás vítána! Děkujeme.

Michaela Dorazilová - Míša je naše dlouholetá dobrovolnice. Poslední rok vede skupinu Sebeobhájců – mentálně postižení se v malé skupině učí stát si za svým názorem, projevit přání a znát vlastní hodnotu. Míša krom toho, že je sama skvělou a moudrou dobrovolnicí, dokáže o dobrovolnictví velmi poutavě vyprávět a mnohé už posunula směrem k pomoci ostatním. Dobrovolnictví nechápe jako oběť, ale jako cestu osobního rozvoje a sebepoznání. Naši organizaci poskytla mnohé nedocenitelné pohledy na dobrovolnictví z pozice osvíceného dobrovolníka. Učí nás, jak s fenoménem dobrovolnictví v organizaci správně pracovat. Máme se od ní ještě mnoho co učit.

Nadace ČEZ a Jana Štefánková - Nadace ČEZ je naším dlouhodobým podpůrcem. V loňském roce nám díky projektu EPP přispěli nemalou částkou na dofinancování schodišťové plošiny v dvoupodlažním domě v Hrotovicích. Díky jejich akci Oranžová kola jsme dovybavili pojízdnou kavárnu, ve které pracují mentálně postižení a i její stálou základnu kavárnu Pohodička. Nadaci ČEZ a elektrárnu Dukovany reprezentuje vždy vstřícná, usměvavá a nesmírně srdečná Jana Štefánková. Děkujeme!
Dětský domov, Humpolec nominuje:

Tango Havlíčkův Brod, v. o. s. - Daruj hračku - Posíláme veliký dík manažerům Tanga HB a všem jejich spolupracovníkům, kteří se již několik let tomuto projektu věnují. Díky jejich obětavé práci a samozřejmě nemalého zájmu lidí, kteří jsou ochotni pomoci, se plní nejen našim dětem přání pod stromečkem. Velice si pomoci všech vážíme a děkujeme.

Nadační fond Hanky Kynychové - Hejbejte se a zpívejte s Hankou Kynychovou - Děkujeme tímto Hance a celému jejímu realizačnímu týmu za 9. letou spolupráci a „ hejbací projekt“. I letos ji nominujeme, protože si opravdu její práce pro naše děti zaslouží velký obdiv a obrovské poděkování. Za ty roky je na dětech vidět opravdu obrovský pokrok. Není to však pouze o pohybu a velké soutěži, ale o přátelství, poznávání mnoha nového a velkých emocích, které každé setkání provázejí. Děkujeme.

ACO Industries k.s. - Volnočasové aktivity - Zaměstnanci firmy s naším domovem již několik let spolupracují. Mezi nejaktivnější členy patří Bc. Hanka Ondráčková a Irena Apltová. Organizují pro děti pestré programy, které vykonávají ve svém volném čase a zcela nezištně. Pro nás jsou jejich návštěvy vítaným zpestřením a děti se na ně opravdu vždy těší. Mimo to zaměstnanci firmy každým rokem pořádají finanční sbírku a plní dětem osobní vánoční přání. Oceňujeme nadšení, obětavost a laskavý přístup k dětem, kterým si je získali. Děkujeme.

  nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                                       pořadatel: +420/608 702 768                                       cena-d@centrum.cz                                       www.cena-d.cz