www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

N O M I N A C E
Krajské nominace 2016
   - Jihočeský kraj
   - Jihomoravský kraj
   - Karlovarský kraj
   - Královéhradecký kraj
   - Liberecký kraj
   - Moravskoslezský kraj
   - Olomoucký kraj
   - Pardubický kraj
   - Plzeňský kraj
   - region hl.m. Prahy
   - Středočeský kraj
   - Ústecký kraj
   - kraj Vysočina
   - Zlínský kraj

Celostátní nominace 2016
Městské nominace 2016
 

K R A J S K É   N O M I N A C E / Z L Í N S K Ý   K R A J -   C E N A   Ď   2016


Dětský domov a Základní škola Vizovice nominuje:

Martin Kučera a Vojta Paukner - Milý Ježíšku - Kluci (Paukner a Kučera) se s tím moc nepárají. Dělají dobrou věc, moc o tom nemluví. Spolupráce je jednoduchá, přitom adresná. 100 procent dárků jde přímo dítěti, projekt nelze zneužít.
Dětský domov Kroměříž nominuje:

HANÁK-NÁBYTEK a.s. - Náš domov byl vybaven nábytkem před dvaceti lety a staří a opotřebovanost si vyžaduje obnovu. S tímto nám pomáhá firma Hanák. Letos jsme se společně zaměřili na obnovu kuchyněk a vybavení úklidové šatny a opravu válend. Snažíme se dětem zútulnit prostředí, které jim nahrazuje rodinu. Vždy tato firma podá pomocnou ruku. V okrese je spousta firem, ale toto je pro nás velkou finanční pomocí s ojedinělý přístupem. Vždy se setkávám s pochopením a ráda bych za tento přístup jim poděkovala aspoň touto formou.

Martin Kučera a Vojta Paukner - Milý Ježíšku - je projekt těchto dvou skvělých mladých mužů, který plní vánoční přání dětem z dětských domovů. Děti napíší dopis Ježíškovi se svým přáním a přes internet si hodní lidé vyberou, kterému dítěti splní přání. Po Novém roce, pak děti napíší dárcům děkovné dopisy. Děti si přejí různé věci – oblečení, boty, tablety, mobily, MP4, čtečky knih, dárkové poukazy a potřeby pro zájmovou činnost. Podpora těchto dvou mladých mužů je pro nás obrovská. V dnešní době máme nízký rozpočet a bez tohoto projektu bychom dětem nemohli splnit většinu jejich vánočních přání. Vidět jejich rozzářené oči, když dostanou vytoužený dárek, je tak nádherné, že nás to pokaždé dojme. Vždyť o tom jsou Vánoce. A navíc naše děti to nemají v životě jednoduché, a tak aspoň o vánocích jsou dokonale šťastné a zapomenou na svá trápení. Je až neuvěřitelné, co tito dva mladí muži dokázali. Splnit jen o Vánocích 2015 - 3339 přání dětem z dětských domovů, to už je úctyhodné číslo. To je radosti :-)
Domov pro osoby se zdravotním postižením, Medlovice nominuje:

Staroměští šohajíci, spolek - Spolek „Staroměští šohajíci“ je dlouholetým pořadatelem akce „Slovácké léto“, která se každoročně koná v Uherském Hradišti. V rámci akce probíhají různé sportovní a kulturní aktivity. Pořadatelé akce naše zařízení oslovili již v prvním ročníku, tedy v roce 2009, s tím že chtějí uspořádat sbírku a výtěžek věnovat našim uživatelům. Sbírka je však hodně specifická, jejím mottem je „I malý plyšák může udělat velkou radost“. Organizátoři vytvořili sběrná místa, kde kdokoliv může předat plyšové hračky, tyto hračky se pak za cenu určenou kupujícím tedy dárcem, prodávají v rámci, teď už ne jen Slováckého léta, ale i dalších akcí které v průběhu roku probíhají. Výtěžek je pak předán zařízením, která se starají o děti se zdravotním postižením (od roku 2013) rovným dílem mezi náš domov a Diakonii v Uherském Hradišti. Význam celého projektu není jen v tom, že takto získané finanční částky pomáhají zajistit rehabilitační pomůcky a rekreace dětí. S přibývajícími akcemi se nám dostalo také nabídky, účasti při prodeji plyšáků. Někteří naši uživatelé se tak s podporou pracovníků zapojují do prodeje, rozšiřují se tak jejich schopnosti, možnost běžných sociálních kontaktů, kde nefigurují jako ten, komu je třeba pomáhat, ale jako ten kdo se na pomoci podílí. Naše poděkování, tak patří všem, kteří organizaci akce zajišťují, které ani osobně neznáme. A z našeho pohledu si cenu Ď zaslouží, nejen za finanční podporu, ale za originální nápady jak lze k pomáhání přistupovat.
Diakonie ČCE – hospic CITADELA, Valašské Meziříčí nominuje:

Jacobs Douwe Egberts CZ OPS s.r.o. - Společnost, jejíž historie sahá až do r. 1905, kdy ji jako pražírnu a balírnu kávy založil Arnošt Dadák, o necelých sto let později, v r. 2002 začala podporovat hospic Citadela ve Valašském Meziříčí. Nejdřív jeho výstavbu. O několik let později začala přispívat a dosud finančně přispívá na jeho vybavení a výsadbu zahrady.
Na jaře a na podzim přicházejí pracovníci společnosti vyzbrojeni především dobrou náladou, ale i hráběmi, motykami a dalšími nástroji potřebnými ke zdolání plevele, úpravě cestiček a záhonů, vyřezání a úklidu větví a vyhrabání trávníku. Neodejdou, dokud není hotovo.
Dvakrát ročně se celé odpoledne věnují klientům. Přinesou kávu a sladkosti a u voňavých šálků si společně povídají, hrají hry a soutěží a dychtivě naslouchají, co jim ti o něco dříve narození vyprávějí. Nebo se společně vypraví do města do kavárny, na jarmark, k Bečvě,…
Ochotně a s radostí sdílejí naše každodenní radosti a starosti. Potřebujeme hrníčky? Ručníky? Knížky? Pokojové květiny? Udělají v práci sbírku a během pár dní to máme v hospici. Účastní se akcí, které připravujeme pro sponzory i pro laickou veřejnost. Někteří z nich v rámci dobrovolnictví přicházejí pravidelně každý týden, aby se intenzívně věnovali několika konkrétním klientům.
Sponzoring tak přerostl v hluboké přátelství. Děkujeme.

Brose CZ spol. s r. o. - Podporuje už pátý rok naše zařízení významným finančním darem. Obyčejné poděkování za darované peníze se rychle změnilo ve výměnu pozdravů a přání, následoval zájem o naše služby, o naše klienty i zaměstnance. Představitelé společnosti se přijeli do našeho zařízení podívat, aby se setkali s těmi, které podporují. A tak se zrodilo přátelství.
Zástupci společnosti přijímají naše pozvání na benefiční akce, na akce, které pořádáme pro laickou veřejnost i pro sponzory. Přicházejí s nejrůznějšími dárky. Kromě symbolického darovacího šeku to jsou třeba obrázky, které pro klienty hospice namalovaly děti zaměstnanců ve firemní školce. Z osobních setkání máme vždycky velkou radost.
Velikým zážitkem byla návštěva dětí ze školky a z jesliček z Kids Clubu Brose. Děti přijely firemním autobusem v doprovodu učitelů a tet i zástupců vedení společnosti. Naši klienti je čekali připraveni u stolů, na kterých byly kromě občerstvení připraveny společenské hry. Po svačince děti tančily a zpívaly a došlo i na společné stavění kostek a hraní „člověče“ a především na povídání. Atmosféra byla jedinečná. Jako kdybychom se velcí i malí z Brose, naši klienti domova – paní a pánové ve věku osmdesát a více let, sestřičky mladé i starší, znali celá léta. Takto radostně prožité společné dopoledne nebylo poslední. Na jaře jsou naši klienti v doprovodu personálu očekáváni v Kopřivnici ve společnosti Brose a Kids Club už teď pro ně připravuje bohatý a zajímavý program. Děkujeme.
Sociální služby Uherské Hradiště - DZP Kunovice nominuje:

KOVOKON Popovice, s.r.o. - pořízení venkovního bazénu, pořízení pomůcek a vybavení pro alternativní komunikaci, projekt „Dorozumíme se“, materiál a vybavení pro terapie - Navržená společnost nás již řadu let podporuje významným způsobem po finanční stránce (viz podpořené aktivity či projekty) ale také materiálně – ceny při různých sportovních či společenských akcích pořádaných Domovem, vánoční balíčky pro všechna klienty aj. Sám majitel společnosti pan Koníček st. se pravidelně i se svou paní účastní našich akcí (předvánoční posezení, výstavy, koncerty), živě se zajímá o naše problémy a pomáhá nám je řešit (možná podpora při zajišťování Chráněného bydlení pro naše klienty).

EVEKTOR, spol. s r. o. - podpora a rozvoj terapeutických aktivit klientů, vydání almanachu při příležitosti 20 let Domova, pravidelné vydávání kalendáře s kresbami klientů Domova - Po dobu naší mnoholeté spolupráce se setkáváme u vedení společnosti i dalších zaměstnanců s neobyčejnou vstřícností, zájmem o dění v našem Domově a snahou nám pomáhat. Pomoc se odehrává jak v rovině finanční (pořízení pomůcek, kancelářských potřeb, podpora canisterapie), tak také v propagaci zařízení a podpoře terapeutických činností a aktivit našich klientů. Zde bych zmínil třeba pomoc s technickou přípravou a vlastní vydání almanachu k 20. výročí založení Domova či každoroční prezentaci tvorby našich klientů v kalendáři, který společnost vydává. I přes současné významné změny, které ve společnosti probíhají, nejsme nikdy odmítnuti a vždy se nám dostane podpory i rady.
Diakonie ČCE – středisko CESTA, Uherské Hradiště nominuje:

Staroměští šohajíci, spolek - Výtěžek benefičních aktivit Slováckého léta se rozděluje mezi naši organizaci (Diakonie ČCE – středisko CESTA) a Domov pro osoby se zdravotním postižením Medlovice. Třeba v loňském roce tak naše organizace získala 50 000 Kč - Spolek Staroměští šohajíci každoročně pořádá akci s názvem Slovácké léto (SL). Kromě zapojení široké veřejnosti do volnočasových aktivit si SL klade za cíl také získání finančních prostředků pro dobročinné účely řadou benefičních aktivit. Jednou z nich je například benefiční akce s názvem “I malý plyšák může vykouzlit velký úsměv“. Jedná se o bezplatný sběr a následný prodej plyšových hraček za symbolickou hodnotu. Stánkový prodej plyšových hraček byl v roce 2013 podpořen zakoupením benefičního jeřábku, který je umístěn v uherskohradišťském aquaparku a generuje tak peníze celoročně.
Další benefiční aktivity: “Skákej pro dobrou věc“ - výběr symbolického poplatku za využití trampolín "Pozvěte své přátele na facebookovou událost a přispějte tak na dobrou věc" - za každého potvrzeného účastníka daruje SL jednu korunu na dobročinné účely.
Nadace pro transplantace kostní dřeně nominuje:

Zdenka Wasserbauerová - Nejaktivnější spolupracovník nadace. Aktivně shání finanční podporu nejen u soukromých firem ale i ve státním sektoru. Získala pravidelné podporovatele, jako jsou firmy Barum či Podravka, Zlínský kraj či město Otrokovice. Kromě finanční podpory získává aktivně dárce do ČNRDD, pořádá náborové akce, přednášky. Získala již přes 6 tisíc potencionálních dárců! Paní Wasserbauerová Vás nakazí svým elánem a nezištnou vůlí pomáhat. Před paní Wasserbauerovou nezbývá než pomyslně smeknout. Děkujeme!
Je také aktivní spolupracovnicí o.s. Šance Olomouc při Dětské klinice FN Olomouc www.sancecz.org/o-nas
Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Bystřice pod Hostýnem nominuje:

Tango Havlíčkův Brod, v. o. s. - Daruj hračku - Vánoční sbírka dárků pro děti z dětských domovů – radost dětí z dárků.
Sociální služby Uherské Hradiště, p.o., Domov pro osoby se zdravotním postižením Uherský Brod, nominuje:

Dalibor HROMČÍK – medovina ELISA - rekreačně ozdravné pobyty (zejména zahraniční), dlouhodobé partnerství - Dlouholetý podporovatel našeho zařízení. Bez jeho podpory bychom nemohli našim klientům nabídnout některé z aktivit, které jsou pro ně velmi důležité. Rovněž dochází do DZP a udržuje přátelský vztah nejen s klienty, ale i s personálem. Jsme hrdí, že je náš mecenáš!

Ing. Josef Jančář + občané obce Šumice a okolí - rekreačně ozdravné pobyty, dlouhodobé partnerství - Díky výtěžku z každoročního benefičního koncertu bude moci zúčastnit několik klientů zájezdu k moři, který má významný vliv na jejich zdravotní stav, zejména pak psychický. Poděkování patří rovněž všem návštěvníkům koncertu a jeho sponzorům. Děkujeme!

Česká Zbrojovka, a.s. - dlouhodobé partnerství - Děkujeme zejména za spolupráci a partnerství, které nám firma nabízí. Děkujeme za pravidelnou sponzorskou podporu. Jsme šťastní, že nás svojí empatií a spoluprací podporují.
Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov nominuje:

AUSTIN DETONATOR s.r.o. - 17-tiletá finanční podpora Charitní pečovatelské služby v hornatém pohraničním regionu Valašska, Podpora naší vize „Jak neztratit domov ani ve stáří“ - Již po třetí se ucházím o cenu „Ď“ pro firmu AUSTIN DETONATOR s.r.o. Jedná se o firmu, s kterou jsem se potkala hned na počátku svého nástupu do organizace a bylo pro mne tehdy velmi důležité, že je někdo v pozadí, kdo chce pomoci v nelehkých začátcích. Pak pomoci přibývalo a před třemi lety jsme od této firmy získali automobil SUZUKI SX4 pro službu pečovatelek do našich hornatých terénů Valašska a letos opět příspěvek na sociální automobil pro Dům pokojného stáří rodinného typu (16 klientů, nemalou částkou. V letošním roce při jedné společenské akci mi pan ředitel s úsměvem přislíbil další spolupráci a těšil se také na některou z našich akcí. Byl u nás v září na konferenci k sociálním službám a na Adventní koncert v prosinci jsme pak pozvali mimo pana ředitele i další zaměstnance Austinu. Ještě něco na závěr. Nejsme totiž jediní příjemci darů od firmy Austin. Každý rok některá z neziskovek regionu dostává velký dar, ostatní menší a výtěžek z tomboly plesu organizace (který je moc mimochodem moc pěkný), doplněný do 50 000,-Kč, směřuje na postižené. Austin opravdu patří mezi výjimečné firmy. Nezdá se Vám?? Děkuji
Národní památkový ústav, zámek Vizovice nominuje:

Manželé Poláškovi, VITAR s.r.o. - Restaurování cenných obrazů ze sbírkového fondu zámku Vizovice, záchrana mimořádných barokních děl, nacházejících se v havarijním stavu - Každoročně je hrazeno restaurování 1-2 obrazů z velmi cenné kolekce ve sbírkách NPÚ, zámek Vizovice. Cenu Ď navrhuji pro manžele Poláškovy už několik let opakovaně, protože dotování památek u nás není příliš běžné. Díky přísně nastaveným pravidlům z hlediska památkové péče má donátor jen minimální, nebo žádnou, šanci se díky svému daru zviditelnit. Manželé Poláškovi tímto způsobem zcela nezištně pomáhají vizovickému zámku už 10 let!
Kojenecké a dětské centrum, ZDVOP,p.o. Valašské Meziříčí nominuje:

Žáci 4.ročníku ZŚ Vidče s paní učitelkou Mgr. Dagmar Hladkou, ZŠ Vidče - Tak jako klepou vánoce na dveře, tak zvoní každoročně paní učitelka ZŠ Vidče Mgr. Dagmar Hladká s dotazem jestli můžou žáci přinést peníze pro naše děti. Penízky jsou za vlastnoruční výrobky, které prodávali na školním jarmarku.

Jiří Schönweitz - Pan Schönweitz se stal naším každoročním dobrodincem, zasílá vždy stejnou finanční částku pro děti a nechá na zvážení vedení zařízení co je potřeba zakoupit dětem.

CS Cabot, spol. s.r.o. - Jedna z mála firem ve Valašském Meziříčí, která nám zůstala věrna, vždy když ji požádáme o finanční příspěvek tak je nám vyhověno, patří jim za to dík.

Sdružení člověk člověku - Ve sdružení člověk člověku je skupina lidí co pomáhá bud dětem bez rodičů nebo dětem se zdravotním postižením, Peníze, které musí sehnat za pomocí projektů, od firem a od jednotlivých lidí , nám umožnily uskutečnit výlet do ZOO Lešná a nakoupit zdravotní pomůcky pro postiženou holčičku.

Nadační fond Tesco, Firemní prodejna Valašské Meziříčí - Program Tesco – Pomáháme s Vámi ve svém regionu - V loňském roce se rozjel program Tesca, který zapojil do programu všechny lidi v republice, ať už napsání projektu zaměstnanců našeho zařízení tak předání žetonu v prodejně Valašské Meziříčí od lidí na podporu projektu KaDC, ZDVOP Valašské Meziříčí. Hlavní dík patří pracovnici, která za region Valašské Meziříčí to měla vše na starost.

Marcel Hort - Pan Hort zasílá opakovaně každý měsíc na účet našeho zařízení symbolickou finanční částku na potřeby dětí.
Slovácké divadlo Uherské Hradiště nominuje:

Irena Černíčková - Paní Irena, člověk s velkým srdcem, se rozhodla uspořádat Dobročinný bazar ve Slováckém divadle, z jehož výtěžku by mohla podpořit dobrou věc. Její idea byla uspořádat bazar z pěkných věcí, které každému doma leží, jsou k užitku i potěše oka, ale dotyčnému už se doma nehodí. Bazar se konal před Vánocemi ve foyer Slováckého divadla za účasti herců SD a dalších umělců, které ke spolupráci přizvala právě Irena. Večer po bazaru se na jevišti SD konal i dobročinný koncert za účasti mnoha regionálních umělců. Celou akci si paní Irena, toho času žijící v Praze, zorganizovala úplně sama, bez nároku na jakoukoli kompenzaci. Za vybraný finanční obnos pak pro Charitu UH koupila polohovací lůžko a zbytek peněz rovným dílem rozdělila mezi 3 rodiny z Uherskohradišťska, které potkal nemilý osud v podobě rakoviny jejich dětí. Dobročinný bazar se ve Slováckém divadle letos konal již podruhé, v loňském roce se z výtěžku zaplatil přístroj na zakoupení monitorů sledujících životní funkce u hemato-onkologicky nemocných dětí ve Fakultní nemocnici Olomouc.

  nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                                       pořadatel: +420/608 702 768                                       cena-d@centrum.cz                                       www.cena-d.cz