www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

N O M I N A C E
Krajské nominace 2016
   - Jihočeský kraj
   - Jihomoravský kraj
   - Karlovarský kraj
   - Královéhradecký kraj
   - Liberecký kraj
   - Moravskoslezský kraj
   - Olomoucký kraj
   - Pardubický kraj
   - Plzeňský kraj
   - region hl.m. Prahy
   - Středočeský kraj
   - Ústecký kraj
   - kraj Vysočina
   - Zlínský kraj

Celostátní nominace 2016
Městské nominace 2016
 

K R A J S K É   N O M I N A C E / KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ - CENA Ď 2016


Nadace pro transplantace kostní dřeně nominuje:

Jitka Košínová - Pořádala druhý ročník Pochodu na Sněžku – akce na podporu pacientů po transplantaci kostní dřeně. Probíhá nejen veřejná sbírka na podporu nadace, ale je to i místo k setkání lidí po transplantaci. Účastníci pochodu při letošním pochodu podpořili nadaci částkou 45.360Kč.
Jitka Košínová si sama nemocí prošla a je po úspěšné transplantaci kostní dřeně. Rozhodla se pomáhat dalším pacientům, kteří si nemocí prochází. V současné době se natáčí dokumentární film, který Jitka Košínová iniciovala - Leukémie, transplantace a já. Snímku se ujal režisér Ondřej Trojan.
Domov U Biřičky, Hradec Králové nominuje:

Lenka Strobachová - Paní Strobachová provádí u nás v Domově u Biřičky canisterapii se svojí fenkou Amálkou (Kavalír King Charles Španěl). Bez nároku na finanční ohodnocení k nám dochází 1x týdně na celé dopoledne, snaží se rozdávat radost klientům, kteří jsou upoutání na lůžko, ale i mobilním klientům. Všichni klienti, které p. Strobachová s Amálkou navštěvuje, jsou vděčni za každý kontakt se zvířetem. Canisterapie je součástí zooterapie, klienti jsou v přímém kontaktu se zvířetem, které na ně má pozitivní vliv a pomáhá jejich fyzické i psychické stránce.
Oblastní charita Hradec Králové nominuje:

Veronika Müllerová - „S čím je třeba pomoci, přijdu!“ věta, která charakterizuje Veroniku Müllerovou. Mladou osmnáctiletou dívku, která do Oblastní charity Hradec Králové přišla před třemi lety. Objevila se s partou ještě dalších dvou pohihňávajích se slečen, se slovy, že by chtěla pomáhat. Nikdo netušil, ani netipoval, že z této trojice nakonec vznikne stabilní tým, který nebude chybět téměř na žádné akci pro dobrovolníky. Nejvýraznější z děvčat je však Veronika. Za dobu, co pomáhá v Oblastní charitě, se Veronika objevila snad na všech akcích, na které jsou pro dobrovolníky připravené. Na Štědrý podávala lidem bez domova polévku na vlakovém nádraží, pravidelně peče perníky pro seniory a nemocné, nepropásne jedinou brigádu v Neratově, kde pomáhá lidem s lehkým mentálním postižením, jezdí s pomocí do Dětského domova v Nechanicích. Nechybí ani při společných úklidech kostela v Hradci Králové. Veronika si nevybírá, komu pomůže, ve svém mladém věku má srdce otevřené pro kohokoliv, kdo pomoc potřebuje. Pekla také domácí buchty pro lidi bez domova, pomáhala s hlídáním dětí z azylového domu, pomohla s organizací krásné vzpomínkové akce na zemřelé v rámci Poradny pro lidi v tísni, pomáhala s úklidem po malování ve zařízení pro ranou péči o rodiny s dětmi s postižením, myla okna v Domě sociálních služeb v bytech seniorů, hlídala děti s postižením v rámci setkávání rodin, účastnila se benefiční akce pro seniory s názvem Play fair, mýtila zahradní prostory pro potřeby lidí bez domova v rámci Sociální rehabilitace... Při Národní potravinové sbírce se ihned po zveřejněné výzvě přihlásila a i dále sháněla další dobrovolníky, kteří by také pomohli. Již tradičně pomáhá i s organizací kamínkové benefiční akce pro děti s postižením a tradičně je také velkou oporou při Eliščině sbírce a Tříkrálové sbírce v Hradci Králové.
Do „dobrovolničení“ zapojila i své rodiče.
Veronika dojíždí do města vlakem, pro někoho handicap, pro ni žádný problém. Studuje střední školu, chodí na brigády a ještě k tomu pomáhá v Oblastní charitě Hradec Králové. Veronika je veselá, milá slečna, má srdce na pravém místě a může být pro mnohé velkým příkladem lidské sounáležitosti a altruismu. Je příkladem mladého ochotného a hodného člověka s laskavým a otevřeným srdcem lidem, kteří pomoc potřebují.

Bohdana Kašparová - Dobrodinec, dobrovolník, mecenáš, úžasná žena s velkým laskavým srdcem, i díky které se maminky a děti z azylového domu – Domova pro maminky s dětmi, mohou více radovat a usmívat se a těšit se z naděje, že jim život ukáže tu vlídnější tvář. Bohdana již sedm let dopřává ze všech svých sil maminkám to nejkrásnější, radost z radosti svých dětí. „Když mohu pomoci, tak musím!“ říká Bohdana. „I když moje pomoc bude jen jednou kapkou v moři, stojí určitě za to mít oči otevřené a udělat krok ke skutečné pomoci.“
Bohdana Kašparová je spoluzakladatelkou a velkou podporovatelkou již tradičního předvánočního Stromečku splněných přání. Díky této akce již sedm let najdou každoročně všechny děti z azylového domu pod stromečkem dárky, po kterých toužily a které si moc přály. Splní se jim přání, jako všem ostatním dětem, radují se z dárků od „Ježíška“ a prožijí s maminkou krásné radostné chvíle jako jejich spolužáci a kamarádi mimo azylový dům. Nejen bezpečí azylového domu, ale také jeho vlídnost a šance pro maminky i děti žít normálně dělá z azylového domu domov opravdový. S radostmi, láskou a vlídností, a to i díky Bohdaně. Iniciativa oslovit místní firmy a sehnat finance na výlety pro maminky s dětmi směřovala také od Bohdany. Díky ní se před čtyřmi lety podařilo zajistit peníze na celodenní lyžování dětí i maminek v Krkonoších a vloni na celodenní výlet do Světlé nad Sázavou.
Děkovné dopisy maminek, byly dostatečným důkazem důležitosti a potřeby podobných akcí. Díky Bohdaně zažívaly maminky i jejich děti vzácné a pro mnohé i nerealizovatelné chvíle, které většina z nás vnímá jako běžné či samozřejmé.
Kromě azylového domu při oblastní charitě Hradec Králové spolupracuje Bohdana již více než rok s neziskovou organizací Amalthea o.s. Intenzivně dochází do sociálně slabé rodiny s malými děvčátky. Pomáhá s péčí o ně, dohlíží na přípravu do školy, je velkou oporou i rodičům.
V roce 2014 se stala Lektorkou roku v oboru interpersonálních a marketingových komunikací. Každoročně žije v azylovém domě průměrně 80 žen a 120 dětí, vynásobeno sedmi lety je to již obrovská skupina lidí, kterým Bohdana pomáhala a pro které žila. Nominace Bohdany Kašparové na Cenu Ď Královéhradeckého kraje je projevem naší úcty a obdivu za její dlouholetou finanční a morální podporu. Poděkováním za nasazení a zájem pomáhat řešit problematiku matek s dětmi bez domova. Nominace je ale také poděkováním za všechny maminky i děti, které díky Bohdaně prožily hezké chvíle v radosti, se svými dětmi. Děkujeme.
Hospic Anežky České, Červený Kostelec nominuje:

Studenti Jiráskova gymnázia - Naše nominace se na předním místě týká studentů Jiráskova gymnázia v Náchodě, kteří Hospic Anežky České, zařízení pro těžce nemocné, již od roku 2009 různými způsoby podporují. Chtěli bychom veřejně vyzdvihnout a ocenit dobré skutky těchto mladých lidí a jejich vlastní iniciativu pomáhat, protože to není v dnešní době běžné. Posuďte sami: Uskupení TT Band Rock (Tomáš Kubíček, Hynek Pacák, Jakub Regner, Jan Hejzlar) a skupina Jam Defect (Kateřina Havlíková, Vojtěch Mrověc, Marián Linhart, Michal Vančák, Štěpán Knapp, Eda Paseka) – jazzovo-rockové kapely složené převážně ze studentů Jiráskova gymnázia zorganizovaly 18. prosince 2015 v Aule Jiráskova gymnázia Gymfest. Vstupné z této celodenní akce věnovali Hospici Anežky České. Zpěvák a kytarista Tomáš Kubíček pro TV Doutnák řekl: „Jelikož jsme se všichni shodli, že hrajeme pro radost a ne pro peníze, tak jsme se dohodli, že výdělek věnujeme na dobrou věc a to konkrétně červenokosteleckému hospici.“
Komediální dvojice složená ze studentů septimy JG Adam Budař a František Šedivý pro nás každoročně pořádají divadelní představení „S Mr. Beanem pro charitu“ a jejich výtěžek vždy zanesou do HAČ. Nutno dodat, že oba protagonisté jsou velice milí, skromní, nezištní a nesmírně aktivní. Provozují mimo jiné na JG i školní televizní kanál Doutnák. Divadelní soubor FFAKK, složený ze studentů JG, jehož stěžejními členy jsou opět Adam Budař a František Šedivý hraje Čapkovy hry, jejichž výtěžek opět putuje do pokladny hospice.
Pěvecký sbor Jiráskova gymnázia zvaný „Sboreček“ pro nemocné v hospici věnoval výtěžek svého celovečerního koncertu v Divadle J. K. Tyla v Červeném Kostelci. Dále vystupoval na vernisáži výstavy Šikovné ruce pro hospic. Sbor sdružuje přibližně 40 současných studentů, do kterého se velmi rádi vracejí i studenti bývalí. V loňském roce oslavil krásných 30 let svého působení.
Studenti JG jsou výjimeční, s velkým sociálním cítěním. Jednotlivé třídy se zapojují do Adopce na dálku. Pokud některá třída své působení na gymnáziu končí a jejich adoptivní kolega z Indie ještě studuje, přebírá si ho některá z nižších tříd. Finance na Adopci na dálku vydělávají tak, že sami doma napečou a o přestávce své výrobky prodávají druhým ke svačině. Víme také, že přebytky ze svých maturitních plesů/večírků zasílají na jiné charitativní akce např. Papežská misijní díla apod.

Věra Kožnarová - Paní Věra Kožnarová se stala dobrovolnicí v hospici 2 roky po jeho založení, je tedy dobrovolnicí už 18 let. Nejdříve pomáhala s péčí o květiny, chodila zalévat, přesazovat pokojové květiny a po 3 letech této služby převzala na sebe péči o květinovou výzdobu hospicové kaple. Stará se, aby v kapli byla vždy nějaká živá květina ve váze. Květiny dodává ze své zahrádky. Když skončí sezona na zahrádce, kupuje je na své náklady v květinářství. Je tedy i hospicovým sponzorem. Se svým manželem každý rok vyrobí krásný adventní věnec a na Vánoce půjčí do kaple svůj vyřezávaný betlém. To vše paní Kožnarová dělala týden co týden, i když se několik let celodenně starala o svoji nemocnou maminku a pomáhala svým třem dětem s péčí o vnoučata. V té době nemohla být paní Kožnarová navržena na některou z dobrovolnických cen, i když by si to zasloužila, protože by se nemohla z časových důvodů předávání osobně zúčastnit. Paní Kožnarové patří velký dík.

Galerie Gema s.r.o. s paní ředitelkou Mgr. Lindou Kůrkovou - Galerie Gema se od samého počátku snaží pomáhat všude tam, kde je třeba, a to nejen v oblasti kultury, ale i zdraví a sportu. V roce 1997 pracovníci Galerie pořádali jednu z vůbec prvních dobročinných aukcí na pomoc záplavami poničené Moravě, která se konala v klášteře sv. Anežky České v Praze a setkala se s velkým ohlasem.
Od roku 2013 pomáhá Galerie Gema pravidelnými měsíčními částkami nemocným a umírajícím v Hospici Anežky České. Ředitelka galerie paní Mgr. Linda Kůrková Sedláková podporuje naše benefice svými nápady a osobně s manželem a přáteli navštěvuje charitní ples, jehož peněžní výtěžek je věnován hospici vždy na nějaký účel. Vloni byl z výtěžku plesu zakoupen nový mandl do prádelny hospice. Paní ředitelka je empatická a otevřená našim potřebám, i když je sama velmi pracovně vytížena. V loňském roce nám věnovala z nakladatelství Gema Art krásné hodnotné knihy do tomboly plesu. Vždy se můžeme bez obav přihlásit, když potřebujeme náhlou finanční pomoc. Kromě podpory Hospice Anežky České pomáhá Galerie Gema i jiným občanským sdružením a nadacím. Letos oslaví Galerie Gema 25 let vzniku. Velkým přínosem pro Hospic Anežky České je nejen pravidelná finanční podpora, ale i vědomí, že se o činnost hospice až někde v Podkrkonoší, zajímá úspěšná pražská galerie. Velmi děkujeme! V dubnu letošního roku slavila Galerie Gema a Gema Art Group 25 let vzniku, při té příležitosti se zástupci společnosti paní Mgr. Linda Kůrková a Ing. Kamil Bahbouh rozhodli uspořádat dobročinnou aukci uměleckých děl a výtěžek věnovat našemu hospici. Výtěžek této aukce činil 162 000 Kč. Hospic Anežky České dostal opravdu štědrý dar.
Domov sv. Josefa, Žireč nominuje:

Mgr. Marie Paclíková - Oblastní charita Červený Kostelec, středisko Domov sv. Josefa nominuje na Cenu Ď 2016 paní Mgr. Marušku Paclíkovou – za organizaci všech možných ročníků Tříkrálových sbírek v Jaroměři a okolí, jejichž výtěžky pomáhají tomuto jedinému zařízení v ČR pro nemocné roztroušenou sklerózou mozkomíšní.
A tak jsme díky příspěvkům z Tříkrálové sbírky mohli nakoupit pěknou řádku věcí. Např. zástěny na pokojích, odvětrání na vodoléčbě, rehabilitační zařízení včetně motomedu a vyšetřovacího lehátka, povlečení, koupací oleje. V roce 2012 byla Tříkrálová sbírka součástí příspěvku na nákup auta pro vozíčkáře, dva ročníky další byla TKS součástí sumy na pořízení nového výtahu, loni jsme mohli pořídit novou průmyslovou pračku do prádelny a výtěžek té letošní půjde na zařízení nové keramické dílny včetně pece.
M. P. je profesí učitelka, pracuje na pozici účetní sociálního podniku Pro-charitu-s.r.o. – dalšího střediska Oblastní charity Červený Kostelec, dříve Chráněných dílem u sv. Anny. Tříkrálovou sbírku začala organizovat ještě před otevřením tehdy 1. oddělení Domova sv. Josefa při svém vzniku v r. 2001. A od té doby stále…..Letos byl 16. ročník! Kdo se jako organizátor této největší dobrovolnické akce České katolické charity v ČR nezúčastnil, netuší, o jakou mravenčí práci náročnou na čas, ale i trpělivost při narušení soukromí celé rodiny se jedná. A to v předvánočním čase a s malými dětmi! Nebo v pracovním procesu účetní, kdy mají ke konci roku přímo „žně“. Kolikrát se seznam koledníků do realizace sbírky změní! Kolik lidí třeba onemocní….Nebo zavolá: „ Sežeň mi krále!“ Maruška se zde při organizování projevila jako výborný koordinátor. Musela k tomu nastudovat všechny ulice v Jaroměři, aby si králové navzájem „nelezli do zelí“ a poznat okolní vesničky a vybudovat si s lidmi v nich dobré vztahy. Se všemi je třeba být v kontaktu a operativně předávat důležité instrukce. K tomu je potřeba zajistit spousta rekvizit koledníkům pro „fasování“, azyl a občerstvení pro koledníky…Po koledě všechny informovat o obsahu kasičky a hlavně úúúplně všem poděkovat, aby měli do příštího ročníku zase chuť jít. Do letošní sbírky se jen pro představu zapojilo 59 trojic a to v součtu s vedoucími představuje téměř 240 lidí. Neuvěřitelné je také sledovat výtěžky a počet koledujících trojic a jejich vedoucích. Začínalo se s výtěžkem 20 tis. Kč a letos? Posunuta desetinná čárka + něco navíc. Přesně 245.798,- Kč!:-)
Marušce patří velký dík za její nasazení, a hlavně vytrvalost.
Za nominaci poděkovala slovy: "Pohladilo mě to po duši. Děkuji. „..a tekly mi slzy, když jsem nominaci četla.....“
Dětský domov a školní jídelna, Nechanice nominuje:

Tango Havlíčkův Brod, v. o. s. - Daruj hračku - Již mnoho let tým handicapovaných lidí pomáhá dělat radost ostatním v rozsahu, jaký nemá obdoby.
Dětský domov, základní škola a školní jídelna Dolní Lánov nominuje:

Tango Havlíčkův Brod, v. o. s. - Daruj hračku - „Daruj hračku“ znamená pro děti z dětských domovů možnost dostat pod stromeček vytoužený vánoční dárek. Každé dítě má své přání a my jsme rádi, že prostřednictvím Tanga mohou být dětská přání splněna. Děkujeme všem, kteří tuto akci podpořili.

  nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                                       pořadatel: +420/608 702 768                                       cena-d@centrum.cz                                       www.cena-d.cz