www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

N O M I N A C E
Krajské nominace 2016
   - Jihočeský kraj
   - Jihomoravský kraj
   - Karlovarský kraj
   - Královéhradecký kraj
   - Liberecký kraj
   - Moravskoslezský kraj
   - Olomoucký kraj
   - Pardubický kraj
   - Plzeňský kraj
   - region hl.m. Prahy
   - Středočeský kraj
   - Ústecký kraj
   - kraj Vysočina
   - Zlínský kraj

Celostátní nominace 2016
Městské nominace 2016
 

K R A J S K É   N O M I N A C E / LIBERECKÝ   KRAJ -  CENA   Ď   2016


Dětský domov, Semily nominuje:

Martin Kučera a Vojta Paukner - Milý Ježíšku - Pomáhají dětem v dětských domovech uskutečnit svá vánoční přání tím, že pro ně shánějí dárce, dělají to jednoduchým a přehledným způsobem, dělají to už několik let a dá se na ně spolehnout.
Naivní divadlo Liberec nominuje:

MSV SYSTEMS CZ s.r.o. - mezinárodní festival profesionálních loutkových divadel Mateřinka, divadelní činnost Naivního divadla Liberec - Je partnerem festivalu a svým příspěvkem, který poskytuje Naivnímu divadlu na činnost i v letech, kdy se festival nekoná (bienále) se výrazně vymyká podporovatelům z privátní sféry, jejíž podíl bývá spíše jednorázový a zdaleka ne tak výrazný.

NADACE PRECIOSA - mezinárodní festival profesionálních loutkových divadel Mateřinka, divadelní činnost Naivního divadla Liberec - NADACE PRECIOSA je pravidelným podporovatelem Naivního divadla Liberec i jeho festivalu Mateřinka. Široká podpora jejích kulturních aktivit na území libereckého kraje ji řadí mezi nejvýznamnější podporovatele z privátní sféry.

oaza net spol. s r.o. - mezinárodní festival profesionálních loutkových divadel Mateřinka, divadelní činnost Naivního divadla Liberec - Firma oaza net je partnerem festivalu již řadu let a svým příspěvkem, který pravidelně poskytuje na ceny festivalu pro nejlepší umělce, pomáhá zvyšovat festivalovou prestiž. Jejich vytrvalost a chuť k podpoře je potěšitelnou zprávou, že v privátní sféře, která se ráda podílí spíše na jednorázový akcích, lze nalézat i dlouhodobě spolupracující partnery.
Jedličkův ústav, p.o., Liberec nominuje:

DIRECT ALPINE s.r.o. - Česká firma už pátým rokem daruje outdoorové oblečení uživatelům Jedličkova ústavu v Liberci. Díky těmto darům mají uživatelé krásné funkční oblečení, které využívají v rámci svých volnočasových aktivit.

EURYTMIE, zapsaný spolek - Zapsaný spolek Eurytmie ve spolupráci s žáky ZŠ a ZUŠ Jabloňová v Liberci pořádali v listopadu 2015 koncert ke Dni studenstva. Výtěžek z akce byl darován ve prospěch skupiny Rachot Band. Rachot Band je multižánrové hudební seskupení uživatelů, pracovníků a dobrovolníků Jedličkova ústavu v Liberci. Finanční částky byla využita na nákup aparatury, mikrofonů do zkušebny skupiny.

Magna Exteriors & Interiors (Bohemia) s.r.o. - Firma dlouhodobě podporuje uživatele a Jedličkův ústav, příspěvkovou organizaci. Například:
• v rámci firemních oslav pořádají zaměstnanecké sbírky s konkrétním účelem využití, např.: finanční podpora projektu „Uvařit si!“ (projekt je zaměřen na nácvik dovedností a samostatnosti uživatelů, součástí je sbírka na ergoterapeutickou bezbariérovou kuchyňskou linku)
• zdvojnásobování utržené částky za prodej výrobků uživatelů Jedličkova ústavu v Liberci. Získaná finanční částka je následně využita na nákup výtvarného materiálu do Centra denních služeb (ambulantní služba pro osoby s tělesným a kombinovaným postižením).
Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou nominuje:

Jana Hnyková - Poslankyně Jana Hnyková našemu domovu velice pomáhá, nejen nabídkou vzdělávání pro naše pracovníky, spoluprací, ale především podporou všech pracovníků v sociální oblasti v celé ČR .Zasloužila se o zviditelnění jejich obtížné práce , ale především již po druhé o navýšení platů v celé ČR pro sociální oblast.
Dále věnovala symbol domovu, který se stal symbolem našeho domova a přispěla finanční částku na aktivizační činnosti pro naše klienty.

Město Rokytnice nad Jizerou - Příspěvek na akci:Putování s Krakonošem po rodných místech našich klientů…rodáků z Krkonoš a přilehlých obcí Putování bylo založeno na pohybové aktivitě spojené s reminiscenčními prvky. Dali jsme možnost klientům se podívat na místa svého rodiště, dětství, mládí, či místa, kde žili, vychovali děti, pracovali a prožili veliký kus života A tím oživily vzpomínky na místa, ke kterým mají klienti vztah. S možností potkat známé tváře...vrstevníky, či těch, které znali jako děti sousedů, známých….přátel. Umožnili jsme klientům se podívat na rodný dům, či dům, který je spojen s jejich životem Po létech měli klienti možnost rozsvítit svíčku na hrobě rodičů, příbuzných a blízkých. Klienti se podívali na panoramata hor s podhorskými vesničkami, prožili pocit výletu se svačinou v baťůžku, s posezením u kiosku s pivem v kelímku a párkem na tácku. Navštívili jsme místa Harrachov, Paseky, Vysoké nad Jizerou Rezek a Rokytnici nad Jizerou .
Dále MÚ přispěl na tisk jubilejního kalendáře k oslavám 70. výročí od založení domova a tím nejen udělal službu nejen domovu, čímž ho zviditelnil a zároveň zajistil informovanost o našem domově, práci našich pracovníků, ale i radost klientům i pracovníkům, kteří ho dostali jako vánoční dárek.

Renáta Podzimková a MŠ Zámecká Jilemnice - Vánoční dárky pro klienty Domova důchodců Rokytnice nad Jizerou - Již druhým rokem paní R. Podzimková věnovala všem klientům vánoční dárek. Dárek od paní Podzimkové klienti dostali pod stromeček po štědrovečerní večeři, bylo to pro ně veliké překvapení , jejich oči se rozzářily, neboť jim to připomnělo vánoce doma, ale někteří měly slzy v očích a to ti, kteří nikoho nemají a dárek byl pro ně velikánským pohlazením na duši. Dárky byly opatřeny krásnými přáníčky, které pro babičky a dědečky namalovaly děti z MŠ v Jilemnici.
Město Nový Bor nominuje:

Rodina v centru - Město Nový Bor navrhuje v roce 2016 na ocenění neziskovou organizaci Rodina v centru, která ve městě a okolí působí již jedenáctým rokem. Za tuto dobu prošla organizace vývojem a řadou proměn, vybudovala Komunitní centrum, kam je možno přijít pro pomoc, radu i informaci, vytvořila tým lidí, jejichž společným cílem je pomoc potřebným. Trvalou a neměnnou hodnotou tak zůstává poslání, s nímž organizace vznikala a po celou dobu působení rozvíjela aktivity k jeho naplňování – podporovat rodiny v péči o děti a poskytovat jim pomoc v situacích, v nichž to potřebují, snaha dát všem dětem šanci vyrůstat ve spokojené a bezpečné rodině. Prostřednictvím volnočasových, vzdělávacích, poradenských a pečovatelských služeb pomáhá tým zaměstnanců a dobrovolníků Rodiny v centru ke stabilizaci ohroženým rodinám, u dětí a mládeže ohrožených sociálním vyloučením zvyšuje šanci na vzdělání a lepší start k zapojení do společnosti. Vedle rodin sociálně znevýhodněných zde formou nabízených služeb poskytují pomyslnou pomocnou ruku i rodinám pěstounským a rodinám fungujícím, třeba rozmanitou nabídkou péče o děti. Město Nový Bor chce touto cestou veřejně poděkovat všem, kteří se na chodu organizace podílejí, ať už poskytováním služeb samotných či získáváním finančních prostředků pro zajištění činnosti této organizace. Poděkovat nejen za sebe, ale za všechny, kteří zde nalezli podporu a pomoc. Působení Rodiny v centru je pro město velkým přínosem v oblasti práce s rodinou a se skupinami obyvatel ohroženými sociálním vyloučením. Rodina v centru poskytuje sociální služby významně doplňující služby poskytované městem, rozšiřuje celkovou nabídku volnočasových aktivit, zejména pro celé rodiny, působí v prevenci vzniku negativních jevů v rodinách, napomáhá jejich harmonizaci, pomáhá při slaďování rodinného a profesního života. Pro město je stejně důležitý i fakt, že lidé, kteří se ztotožňují s posláním organizace, u ní našli zaměstnání. Za přínos pro město a jeho obyvatele patří Rodině v centru velký dík.
Vítězslav Březina, Jablonec nad Nisou nominuje:

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s., klub Liberec - Důvodem nominování této asociace je ocenit dlouholetou činnost, odhodlání, nasazení a úsilí členů této asociace, kteří - jako dobrovolníci - aktivně pomáhají zdravotně znevýhodněným dětem a mladým lidem. Díky aktivitám ve formě zájmových kroužků, workshopů, táborů, rehabilitačních pobytů či poznávacích výletů je dětem s různými druhy postižení umožněno se společně s ostatními zdokonalovat v různých dovednostech a činnostech, začlenit se do skupiny/společnosti, vytvořit si nové přátele, lépe se připravovat pro každodenní život a získat s „přáteli“ mnoho různých zážitků a zkušeností. Vzhledem k tomu, že členové asociace do těchto aktivit vkládají svůj volný čas, energii, dovednosti, a často i prostředky, a to bez nároku na honorář, myslím, že jejich činnost stojí k povšimnutí…
Kultura Nový Bor s.r.o. - Městské divadlo Nový Bor nominuje:

Zdeněk Rejna - 35 let se stará o technický rozvoj Městského divadla v Novém Boru a pomohl ho tak zařadit mezi špičku v ČR, umělci se tak k nám velice rádi vracejí a šíří věhlas našeho divadla po celé republice.
taneční skupina TAKT Liberec, z.s. nominuje:

PRECIOSA, a.s. - Činnost taneční skupiny TAKT Liberec - Náš mnoholetý, velmi vážený a hlavní sponzor, který nám přispívá již od roku 2000, kdy jsme jen díky jeho daru mohli odjet reprezentovat Liberec na Mistrovství světa. Díky Nadaci PRECIOSA může naše taneční skupina vyplnit volný čas smysluplným způsobem cca 400 dětem a mládeži i při velmi nízkých členských poplatcích, jelikož finanční dary používáme zejména na „běžný chod skupiny“ (úhrada nájemného, dopravného na soutěže, šití nákladných kostýmů, reprezentace na mezinárodních soutěžích apod.), ale i na organizování rozličných akcí pro děti a mládež (příměstské tábory, letní taneční školy, workshopy, dětské dny atd.).
ZOO Liberec nominuje:

ARTEFAKTUM.CZ, z.s. - ETNOŘEZ-ETNOART v ZOO Liberec, TVOŘÍME DUŠÍ - Cena modrého slona - Artefaktum.CZ podporuje ZOO Liberec již déle než 15 let. V areálu ZOO nezištně organizuje setkání profesionálních i amatérských umělců mnoha žánrů v rámci dialogu mezi návštěvníky zoo, profesionálními i amatérskými umělci a umělci s různým tělesným a duševním postižením. ETNOŘEZ-ETNOART - v roce 2016 proběhne již dvanáctý ročník setkání sochařů, kteří opět před zraky návštěvníků vytvoří sérii soch, které obohatí prostor areálu zoo. http://www.artefaktum-info.cz/news/i-rocniketnoartu/
CENA MODRÉHO SLONA - Tvoříme duší - v červnu 2016 proběhne již 11. ročník celostátní přehlídky umělecké a zájmové tvorby handicapovaných umělců. http://www.artefaktum-info.cz/pozvani/
Ilona Bažíková, Nový Bor nominuje:

Mgr.Ludmila Váňová - učitelka 1.stupně ZŠ náměstí Míru Nový Bor, která svým žákům předává léta nejen znalosti, ale hlavně chuť se učit, pochopení principu učení, ne biflování, mezilidským vztahům bez nezdravé soutěživosti, ale naopak se zdravým zájmem získat vědomosti. Na otázku jaká je paní učitlka, odpovídají děti jako první-spravedlivá, pak přidávají hodná, umí nám učivo vysvětlit atd. - Paní učitelka Váňová vstoupila poprvé do naší rodiny když první syn nastoupil do 1.třídy před 10 lety. Celých 5 let jsme nejen já, ale i syn vnímali jak vede svou třídu k principům učení a ne biflování, k porozumění látky tak, aby si jí pamatovali po léta, k tomu, aby naučené vědomosti uměli použít a vzájemně prolínat do jiných předmětů, k oceňování toho co žáci dokázali a ne odsuzování toho co nezvládli. Celý první stupěň byla synova radost chodit do školy a mé oceňování paní učitelky, když syn často onemocněl a její domácí úlohy se odvíjely od toho, jak mu je, jejího spravedlivého hodnocení dětských výkonů a zájmu proč známka nebyla jakou by si obě strany představovaly a poté navrácení a vysvětlení nepochopeného. Nevypracovávali jsme stohy úloh v teplotách, kdykoliv byla nápomocna mu vše dovysvětlit ve chvíli kdy se cítil dobře. Celý druhý stupeň a první rok střední školy vidím, jaký úžasný vztah a zodpovědnost mu jemně vtiskla k vzdělávání. Nemusím říkat učíš se pro sebe, on to ví, díky paní učitelce Váňové. V letošním roce v její třídě ukončí první stupeň můj druhý syn. I po letech je její výuka ve stejném duchu. Je obdivuhodné, že po tolika letech paní Váňová nevyhořela, mluví s nadšením o tom co jí přináší zájem dětí jako zpětnou vazbu její výuky. Bez nadsázky oceňuji, že paní Váňová je výjimečná dáma, paní Učitelka s velkým U, pedagog, který ve své skromnosti ovlivnil úžasně celé generace dětí. Považuji ji za to nejlepší co moje syny mohlo na prvním stupni ZŠ potkat. Považuji ji za nejlepší co mohlo potkat i mě jako rodiče, když se ohlížím léty zpět a vnímám díky paní Váňové školu jako báječná léta. Děkuji paní Váňová.
Rotary Club Liberec - Jablonec nominuje:

Ivana Leksová - Dobrovolnická práce v projektu HoSt Home-Start ČR, pobočka Liberec. Paní Iva dlouhodobě spolupracuje s organizací HoSt Home-Start ČR,která poskytuje dobrovolnické služby s pověřením k sociálně právní ochraně rodinám s dětmi do 6 let. Hlavním cílem HoStu je ,aby rodiče zvládali běžnou péči a výchovu dítěte a zajistili tak dětem šanci na zdravý a zdárný vývoj .Organizace se zaměřuje na prevenci situací, kdy hrozí dětem odebrání z původní rodiny a podporu rodičů v těch oblastech péče a výchovy dítěte, které k těmto situacím vedou .Iva je dobrovolnicí ,která dochází do rodin, s maminkami si povídá a díky této psychické podpoře jim pomáhá najít "pevnou půdu pod nohama". Pomáhá zlepšit komunikaci mezi členy rodiny a poradí, jak fungovat s dětmi v co nejlepším souladu. Rodina tak získává svoji poradkyni a "profesionální" kamarádku zároveň. Společně mohou vyřešit problémové situace, ale také si spolu užijí příjemné chvíle a legraci.
Divadlo F.X.Šaldy, Liberec nominuje:

Nadace Preciosa - úhrada nákladů spojených s výrobu dobových kostýmů, zhotovení scény – pro přípravu premiéry - Mecenáši od roku 1996 – pravidelně. Díky těmto financím se na scéně objevují nejen pestré kostýmy, ale i kvalitní provedení scény.

Krajská nemocnice Liberec - cateringová společnost - Zajišťuje občerstvení (zdarma) na každou premiéru v Šaldově divadle - Díky těmto sponzorům je každá premiéra společenskou událostí s malým pohoštěním pro účinkující a VIP hosty.

Pro flor – Rostislav Prevužňák - Od roku 2012 dodává, bezplatně, 10 až 25 vázaných květin na každou I. I II. premiéru v roce - Moc nám to pomůže a každá děkovačka po premiéře je Noblesní, herci jsou potěšeni a divadlu to ušetří finanční náklady.
Občanské sdružení D.R.A.K., Liberec nominuje:

Nadace EURONISA/b> - Nadace Euronisa o.s. D.R.A.K. podporuje od roku 2003. Je to jeden z prvních donátorů, který nám umožnil pracovat s rodinami, se seniory a osobami se zdravotním postižením. Díky finančním příspěvkům jsme realizovali psychorehabilitační pobyty rodin s dětmi v Lázních Libverda, dále jsme mohli rozvíjet Centrum ucelené rehabilitace pro osoby s tělesným postižením, pro rok 2015 nám Nadace Euronisa pomohla v rozjezdu Dobrovolnického centra D.R.A.K., které má již 10 dobrovolníků, kteří s D.R.A.Kem spolupracují.

Květa Pěčková - Vánoční strom přání - Paní Květoslava Pěčková a její syn Lubomír Pěček, spolupracují již třetím rokem s naší organizací. V rámci vytipování velmi chudých rodin s dětmi - našich klientů, tito dva lidé, nikdy na děti z terénních sociálních služeb nezapomínají. Paní Květoslava a její syn Lubomír, tuto akci pořádají pro dětské domovy v celé ČR již 18 let. V loňském roce 2015, balili na 500 dárků doma a pro 50 dětí z naší organizace, které rozvážely osobně sociální pracovnice domů dětem pod stromečky. Jen bychom chtěli připomenout, že paní Pěčková dříve pracovala jako sociální pracovnice a nyní dlouhodobě pečuje o svou imobilní maminku, která je vždy účastna balení dárků.

  nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                                       pořadatel: +420/608 702 768                                       cena-d@centrum.cz                                       www.cena-d.cz