www.cena-d.cz
úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

N O M I N A C E
Krajské nominace 2016
   - Jihočeský kraj
   - Jihomoravský kraj
   - Karlovarský kraj
   - Královéhradecký kraj
   - Liberecký kraj
   - Moravskoslezský kraj
   - Olomoucký kraj
   - Pardubický kraj
   - Plzeňský kraj
   - region hl.m. Prahy
   - Středočeský kraj
   - Ústecký kraj
   - kraj Vysočina
   - Zlínský kraj

Celostátní nominace 2016
Městské nominace 2016
 

K R A J S K É   N O M I N A C E / Ú S T E C K Ý   K R A J -   C E N A   Ď   2016


Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova nominuje:

TANGO Havlíčkův Brod, v. o. s. - Daruj hračku - Tento projekt již toho mnoho udělal pro naše děti z DD Lipová. Je obdivuhodné jak akční dovedou být handicapované lidičky. Mnozí „zdraví“ jedinci by si mohli brát příklad. Z dárků mělo radost tisíce dětí z mnoha dětských domovů. V tomto duchu držíme palce panu Pavlovi Klempířovi, jeho manažerům na vozíčcích, prostě všem lidem, kteří mají s tímto projektem co do činění. Před Vámi všemi smekáme a alespoň tímto způsobem Vám chceme vyřknout velké DÍKY !!! Jsme přesvědčeni, že si nominaci na 100 a více % zasloužíte.

Hanka Kynychová - Občanské sdružení Nadační fond Hanky Kynychové loni již po deváté organizovalo projekt Hejbejte se a zpívejte s Hankou Kynychovou. Do tohoto projektuje zapojuje kvanta dětí z mnoha dětských domovů. Děti jsou vždy velice nadšené. I náš dětský domov se tohoto projektu již mnoho let účastní a proto víme jak náročnou organizaci si příprava žádá. Je nám jasné, že i nemalé finanční prostředky jsou potřeba. Proto bychom chtěli alespoň touto cestou poděkovat a tento projekt nominovat.

Martin Kučera a Vojta Paukner - Milý Ježíšku - Projekt Milý Ježíšku mne zaujal především tou skutečností, kdo za ním stojí?! Dva „bezejmenní“ kluci, ve věku adolescentním. Ve věku krystalizace postojů a názorů, hledání a vymezování vlastního společenského postavení. U mne osobně měl tento proces ještě dlouhého trvání, možná trvá dodnes ;-), u Martina s Vojtou, zdá se mi, dosáhl již vrcholu. Není třeba na jejich adresu vzletných slov z mých úst, v klidu postačí odcitovat jejich vlastní: Před dvěma lety nastala v našich životech velká změna. Uvědomili jsme si, že ne každý má takové štěstí jako my, že mnoho dětí nemá tu možnost trávit nejhezčí svátky roku se svou rodinou. Rozhodli jsme se proto těmto dětem nějak pomoci. Ale jak? Úsměvem! S úsměvem jde přeci všechno líp! A tak vznikl projekt Milý Ježíšku… Projekt, který nezachraňuje svět, ale spolu s Vámi rozdává radost. :) Když k těmto slovům přidám jejich vlastní snahu, píli, čas, který tomu věnují, rozsah a zaměření projektu, rozzářené oči dětí, které neměly tolik štěstí trávit čas sváteční v kruhu rodinném a kterým tento projekt splnil jejich přání, je nasnadě, že jsem se rozhodl, za Dětský domov Lipová, nominovat tyto „dospěláky“ na Cenu Ď.
Dětský domov Ústí nad Labem nominuje:

Martin Kučera a Vojta Paukner - Milý Ježíšku - Ráda bych nominovala na Cenu Ď Vojtěcha Pauknera a Tomáše Kučeru, kteří již několikátým rokem pořádají akci pro děti z dětských domovů s názvem Milý Ježíšku. Pro zajištění tak velkého množství dárků určitě nestačí založit stránky. Je zde vidět i osobní aktivita těchto dvou, možná i více, mladých lidí. Systém se každým rokem vylepšuje. Díky všem součinnostem se podaří zajistit velké množství dárků. Cenu Ď si pánové zaslouží.
Dětský domov Hora Svaté Kateřiny nominuje:

Martin Kučera a Vojta Paukner - Milý Ježíšku - Projekt pro dětské domovy, který vytvořili dva studenti, dokázali ho rozjet a pokračovat v něm už třetí rok nemá dle mého názoru chybu. Přání dětí jsou plněna lidmi, kteří nejenom dárek zakoupí, zabalí, ale pošlou i osobní vzkaz a přání, což je pro dítě mnohdy více, než dárek samotný. Moc se nám tento projekt líbí, oslovil širokou veřejnost bez rozdílu věku, místa bydliště, postavení. Velkým pozitivem je i fakt, že někteří dárci jsou v písemném kontaktu s obdarovaným dítětem i po ukončení projektu.
Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves nominují:

Tango Havlíčkův Brod,v.o.s. - Daruj hračku - Akce jsme se s našimi klienty zúčastnili druhý rok. Obdivujeme nasazení, vůli a chuť pomáhat u všech zúčastněných. Zajišťovat dárky pro tolik dětí, klientů z mnoha zařízení. Pro všechny naše klienty, kteří obdrželi dárek, je to sen, který se splnil podle obrázku, který si samu nakreslili, a nezáleží na věku ani postižení. Pro nás je odměnou jejich úsměv, Vám musíme poděkovat touto nominací, protože ty nádherné úsměvy a štěstí nevidíte.

AKTIPO o.s. - Sbírej – Toner.cz - Po mnohaleté spolupráci v tomto projektu máme pocit, že si všichni zaslouží poděkování. Jedná se o sbírání tonerů, kterého se účastníme již 9 let. Moc to pomáhá, hlavně ležícím plně imobilním klientům k hrazení canisterapie. Dále peníze s projektu pomáhají našim klientům v uplatnění se v běžném životě, mají možnost se seberealizovat. Ještě se při tom šetří naše už tak zdevastovaná příroda. Tento projekt má smysl.

AGC Flat Glass czech a.s. - Hájský Kohout - Tato velká firma neváhá a pomáhá nám finančně se zabezpečením akce, na které mentálně postižení klienti sociálních služeb, hlavně ze zařízení v Ústeckém kraji mohou ukázat své dovednosti v kulturní oblasti a seberealizovat se. Děkujeme za podporu a myslíme, že si nominaci zasloužíte.
Krušnohorské centrum pro rodinu, z. s., Most nominuje:

Mgr. Leo Steiner - Mateřské centrum Barborka - Za pravidelné finanční dary a symbolické nájemné herny pro MC Barborka. Bez těchto darů bychom těžko zvládali uhradit náklady na každoroční provoz.

Petr Knorr - Krušnohorské centrum pro rodinu, z. s. - Za poskytnutí web hostingu pro naše stránky zdarma po dobu 10 let.

Martin Babák - Krušnohorské centrum pro rodinu, z. s. - Za dlouholetou a nezištnou podporu a pomoc s výpočetní technikou a za rady, když nevíme, co dělat s počítačem.

Václav Purchart - Mateřské centrum Barborka - Za nezištné zveřejňování upoutávek na naše centrum na obrazovkách v městské hromadné dopravě v Mostě.

Kočárky Beruška, Martina Kaplanová - Mateřské centrum Barborka - Za několikaleté každoroční příspěvky na výtvarné potřeby pro děti našeho centra.
Atletický klub Chemopetrol Litvínov nominuje:

Jaroslav Neubert - Pan Jaroslav Neubert pracuje dlouhodobě jako trenér atletické mládeže v Atletickém klubu Litvínov. Ve svém více jak čtyřicetiletém působení se podílel a podílí na sportovní přípravě českých reprezentantů, ale také na přípravě atletických začátečníků. Trenérské, organizátorské, rozhodcovské činnosti se věnuje neúnavně s mimořádným zápalem a obdivuhodnou odbornou erudicí a to bez ohledu na skutečnost, že v minulém roce oslavil 75. narozeniny. Jeho svěřenci sklízeli úspěchy na mistrovstvích Evropy, reprezentovali Litvínov v mnoha zemích a získali tituly přeborníka České republiky. Charakteristickými vlastnostmi jmenovaného je nezištnost a skromnost. Je celostátně uznávanou atletickou autoritou.
Sdružení pro obnovu kostela sv. Jakuba v Bedřichově Světci nominuje:

Dr.Ing. Ernst Löchtermann - Obnova románsko-gotického kostela sv. Jakuba v Bedřichově Světci, nejstarší stavební památky v okr. Most - Nominovaný dlouhodobě podporuje finančně i osobní spoluprací projekt. Velkým přínosem jsou jeho znalosti a zkušenosti s opravami památek, terénními úpravami a ošetřováním dřevin. Velmi ceněný je jeho odborný přístup a důslednost ke všem činnostem, tyto kvality získal v minulosti jako výzkumný pracovník. V našem regionu podporuje další neziskovou organizaci, Spolek přátel kláštera Osek, kde spolupracuje na revitalizaci klášterních zahrad. Dlouhodobě propaguje české kulturní památky v sousedním Sasku.
Zoologická zahrada Ústí nad Labem nominuje:

Hana a Milada Laukovy - Adopce zvířat a nezištná pomoc - Paní Milada a Hana Laukovy (dcera a maminka) finančně podporují zoo formou adopce zvířat cca od roku 2004. V současné době mají uzavřené dvě adopce (pony shettlandský a sova pálená), za které jim náleží 13 volných vstupenek. Paní Milada a Hana je poslaly zpět s dopisem, ve kterém stálo, že volné vstupenky bohužel ze zdravotních důvodů nevyužijí, ale že je máme použít pro děti při soutěžích pořádaných naší zoo. Volné vstupenky jsme nabídli paní ředitelce Azylového domu pro matky s dětmi v Ústí nad Labem, která je nadšeně přijala se slovy: “Máme tak něco, čím můžeme odměnit zodpovědné maminky, např. za dobrou spolupráci se sociálními pracovníky, za aktivní hledání bydlení, za dobrou péči o domácnost, za příkladnou péči o děti apod.“.

Zoologický klub, o. s. - Dobrovolníci v zoologické zahradě - Zoologický klub byl založen již v roce 1973, původně jako sdružení milovníků přírody. Od roku 2010 pracuje v těsné součinnosti s aktivitami Zoo Ústí nad Labem, zejména v oblasti dobrovolnické činnosti. Někteří členové (cca 15 osob, dospělých i dětí) pomáhají při realizaci různých akcích pro návštěvníky zoo, většinou jako dozor na stanovištích soutěží či u informačních stánků, vždy bez nároku na odměnu.

rodina Gottfriedových - Příznivci zoo a horliví účastníci aktivit - Gottfriedovi (rodiče a dcera Viktorka) jsou milovníci zvířat tělem i duší. V areálu je můžete potkat za každého počasí nejméně jednou týdně. Vždy s úsměvem a fotoaparátem v ruce. Účastní se také akcí pro veřejnost a různých soutěží.
Porozumění Litvínov, z. s. nominuje:

Městský úřad Litvínov - Mateřské centrum pro děti a mládež s postižením Klubíčko - Díky finanční a morální podpoře Města Litvínov, může naše centrum existovat a nabízet volnočasové aktivity pro rodiny pečující o malé a handicapované děti již 12 let. Handicapované děti tak mají možnost být integrovány mezi své zdravé vrstevníky již od nejútlejšího věku. Rodiny se necítí sociálně izolováni. Více se o nás dozvíte z přiložené prezentace a letáku.

Euro Support Manufacturing Czechia, s.r.o. - Mateřské centrum pro děti a mládež s postižením Klubíčko - Díky finanční podpoře Euro Supportu může naše centrum existovat a nabízet volnočasové aktivity pro rodiny pečují o malé a handicapované děti. Tato firma si nás sama vybrala ke sponzorské podpoře a každým rokem nás podporuje výraznou finanční částkou: 150 000,- Kč. Zaměstnanci firmy navíc každým rokem mezi sebou pro nás pořádají finanční sbírku. Za svoji podporu od nás nechtějí naprosto žádnou reklamu. Majitelé firmy to berou tak, že podpora neziskových organizací by měla patřit k dobrým mravům každého podnikatele. Toho si velice vážíme!
město Děčín nominuje:

Aleš Černohous - celý život fotograf, grafik, lektor počítačových kurzů. Ženatý, má tři dcery. Je členem týmu koordinační skupiny osob se zdravotním postižením komunitního plánování v Děčíně, kde se zaměřuje na odstraňování architektonických bariér v Děčíně a okolí. Podílel se na tvorbě metodiky mapování přístupnosti pro handicapované v rámci ČR. Je autorem brožury České Švýcarsko bezbariérové, kterou v roce 2012 vydala organizace České Švýcarsko o.p.s. Spolupracuje s neziskovou organizací Slunečnice v Děčíně a s Centrem Paraple v Praze.
HOSPIC v Mostě nominuje:

Magistrát města Mostu - Dlouhodobá finanční podpora provozních nákladů hospicové péče. Bez této podpory bychom nemohli poskytovat péči všem, kteří ji neodkladně potřebují. Nevyléčitelně nemocní lidé, kteří trpí onkologickým onemocněním potřebují šetrnou ošetřovací péči a léčbu bolestí. Za pomoc patří našemu městu velký dík.

  nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                                       pořadatel: +420/608 702 768                                       cena-d@centrum.cz                                       www.cena-d.cz