www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Realizovaná krajská kola:
cena Ď v Jihočeském kraji
cena Ď v Jihomoravském kraji
cena Ď v Karlovarském kraji
cena Ď v Královéhradeckém kraji
cena Ď v Libereckém kraji
cena Ď v Moravskoslezském kraji
cena Ď v Pardubickém kraji
cena Ď v regionu hl. m. Prahy
cena Ď v Plzeňském kraji
cena Ď v Olomouckém kraji
cena Ď ve Středočeském kraji
cena Ď v Ústeckém kraji
cena Ď v kraji Vysočina
cena Ď ve Zlínském kraji


Krajské nominace 2016
Krajská Kolegia 2016
Krajská kola další ročníky
 

C E N A   Ď   V  K A R L O V A R S K É M   K R A J I   2 0 1 6


cena Ď „JUPÍÍÍ NA POČEST VÍTĚZE“ - aneb cena Ď v Karlovarském kraji má vítěze, ale nemá poražených! Pár vteřin videa z atmosféry setkání mecenášů a dobrodinců si přehrajete ZDE!

cena Ď

28. dubna 2016 opanovala myšlenka ceny Ď nádherně rekonstruovaný Zámek Ostrov, kde sídlí MÚ Ostrov a kde se konala „cena Ď v Karlovarském kraji 2016“.

cena Ď

Setkání mecenášů a dobrodinců se uskutečnilo v noblesním a přesto střídmém prostředí zámku, na nějž jsou – stejně jako na řadu citlivě rekonstruovaných památek v Ostrově – místní pyšní. Kolik měst má sídlo svého úřadu v takových reprezentativních a současně historií dýchajících prostorech? Mluvíme o městu Ostrov, které se stalo generálním partnerem „ceny Ď v Karlovarském kraji 2016“ a touto formou akci s vazbou na finále v Praze zásadně podpořilo. Křišťálovou cenu Ď vyrobila a nezištně dodala sklárna Artcristal Bohemia (Velký Osek). Mediálně akci podpořil Český rozhlas Karlovy Vary.

cena Ď

Jako vždy na udílení ceny Ď zveme pouze ty osobnosti, kterých se projekt týká, či které mají k cenám Ď filozofickou vazbu. Žádná „celebrita“ coby „ozdoba“ akce se nekoná. Co host, to buď ten, který nominoval, byl nominován, či je člen Kolegia, partner ceny Ď nebo její upřímný morální dlouhodobý podporovatel. Tedy co host, to naše „ryzí celebrita ze světa mecenášství a dobrodiní“. To vysvětluje onu krásnou neopakovatelnou atmosféru akcí ceny Ď. V případě ceny Ď v Karlovarském kraji jsme ještě na akci pozvali aktéry „městské ceny Ď Ostrova“ (podívejte se ZDE) a protože dárkem pro všechny byla projekce dokumentu České televize o rekonstrukci zámku, jako čestné hosty jsme přivítali produkčního z ČT pana Hrubého, historika pana Zemana, architekta pana Juricu.

cena Ď

cena Ď

V Karlovarském kraji bylo v roce 2016 přihlášeno celkem 41 nominací na regionální cenu Ď (po uzávěrce regionálního kola jsou další přihlášené nominace přímo postoupené do kola celostátního). Krásný Karlovarský kraj patří mezi kraje nejmenší, ale v našem projektu to neplatí. Děkovat zde chtějí ve velkém! Proto velké prostory a zajímavý doplňující program. Nominovaných bylo skutečno mnoho a tak, když došlo na jejich stručné představování, jmenovitě jsme uvedli jen ty, kteří dopředu potvrdili účast. Seznam všech nominovaných, včetně textů nominací ale najdete trvale na našem webu ZDE. (potažmo v archivu Národní knihovny). Častokrát zazněl na zaskleném nádvoří Zámku Ostrov potleskl, když každý o sobě řekl pár vět – proč byl a kým nominován. V jeden okamžik došlo i na překvapení. Každoročně tuto akci navštěvuje maminka pořadatele – Olga Langerová – žijící nedaleko od Ostrova v Březové u Sokolova, kde 21 let nezištně vede dětské ochotnické divadlo Lupínek.

cena Ď
Vlevo se usmívá radní města Ostrov pan Milan Matějka a to ve chvíli, kdy za Divadlo Lupínek Březová u Sokolova promlouvá pan Tomáš Večerka, od něhož se dovíme, že nominoval paní Olgu Langerovou, ale nominace nebyla „vyslyšena“. Jako syn nominované a současně pořadatel ceny Ď (Richard Langer – s mikrofonem), vysvětluji důvody „diskvalifikace“ své maminky, která je oporou ceny Ď, takže si ji vlastně sama sobě nemůže dát. Maminka o ničem dopředu nevěděla – usmívá se a kroutí hlavou, že byla panem Večerkou nominovaná (žena uprostřed se zavěšenými brýlemi na hrudi).

Píše hry, režíruje a vůbec se stará o děti, aby si z dětství do dospělosti odnesly něco pozitivního navíc. Dnes ale bylo sděleno, že tímto divadlem, byla za svou nezištnost nominována na cenu Ď. Jako pořadatel jsem vysvětlil, že díky tomu, že náš projekt má maminka 16 let podporuje, došlo by ke střetu zájmu a tudíž jsme nominaci ze „soutěže“ vyloučili. Od divadla převzala po dohodě s námi alespoň pamětní list. Pravda je ta, že ona byla v mém životě zásadním člověkem, který mi vštípil slova, která mi otevírají všude celý život dveře: „Dobrý den! Prosím! Děkuji!“ – Vlastně ona kdysi v mém dětství dala základ cenám Ď a dnes si vyslechla, že je „diskvalifikována“. Vše ale proběhlo s humorem na rtu, což jako divadelnice přivítala. Řekl jsem: „V dětství mne mlátila a nedávala mi jíst a tak žádnou cenu nedostane…!“

Jestli jsem v tomto textu napsal gramatickou chybu, překlep apod., je to právě maminka, která 16 let coby češtinářka dělá korektury webu ceny Ď. A tak stejně jako vy, také ona, nyní čte dál…

…a dovídá se, že regionální nominace nastudovalo a hlasováním o udělené ceně Ď v Karlovarském kraji 2016 rozhodlo Kolegium ve složení, které Vám představujeme ZDE.

cena Ď

Křišťálovou „cenu Ď v Karlovarském kraji 2016“ předal starosta Ostrova Bc. Pavel Čekan společně s ředitelem TV Západ panem Petrem Troníčkem. Oba pánové cenu Ď nepodporují jen jmény institucí, které zastupují. K ceně Ď mají vztah, zajímají se o ni a po řadě let už víme, že jí rozumí. Proto předání ceny z jejich rukou nemůže být formální. Jde sice o slavnostní akt, ale současně o lidský okamžik. Spokojeným svědkem vyhlášení „ceny Ď v Karlovarském kraji 2016“ byla dcera pana Troníčka“.

cena Ď
Za Občanské sdružení Střípky převzala cenu paní Kateřina Trnková.

Vítěznou nominaci přihlásil pan Jan Pakosta s tímto textem:
Občanské sdružení Střípky - dobrovolnická činnost na Sokolovsku – sdružení pracuje na Sokolovsku od roku 2003. Jeho hlavním posláním je motivace občanů k dobrovolnické činnosti, získané dobrovolníky vyškoluje a dále koordinuje při jejich dobrovolných aktivitách. Svou činnost zaměřujeme především na nemocnici, léčebny dlouhodobě nemocných a na sociální zařízení poskytující pobytové služby. Jejich programy probíhají formou individuálních pravidelných návštěv u pacientů, kteří nemají blízké, nebo za nimi z nějakého důvodu návštěvy nechodí. Dále pořádají jednorázové a pravidelné skupinové aktivity (kulturní akce, vzdělávání, čtení, atd.). Zprostředkovávají také klienty velice oblíbenou canisterapii. Jejich motto je: “Dobrovolník je všude tam, kde je místo pro dobrý skutek.”

Regionální cena Ď nemá kategorie - všechny nominace byly regionálnímu Kolegiu předloženy společně bez rozdílů. Hlasováním bylo rozhodnuto, kdo získá „cenu Ď v Karlovarském kraji 2016“, přičemž každý člen Kolegia rozhodoval na základě svého pohledu na svět. Tato cena byla udělena jako regionální šance k ocenění ještě před tím, než se všechny nominace z celé ČR setkají ve velkém finále, kde jsou již nominace rozděleny do příslušných kategorií - divadla, zoo, památky, dětské domovy, sociální ústavy apod. – přehled kategorií ZDE.

V celostátním kole rozhoduje Celostátní Kolegium, jehož složení najdete ZDE.

Každá regionální nominace, která nezískala cenu Ď v daném kraji, má šanci získat jednu z celostátních cen Ď při finálové ceremonii. Ten, kdo získal v jednom ze 14 krajů ČR regionální cenu Ď, má šanci v celostátním kole získat „cenu Ď posluchačů ČRo Dvojka 2016“ nebo hlavní „GRAND PRIXĎ 2016“.

cena Ď

Finálová ceremonie se koná 24. června 2016 od 14.30 hodin na Nové scéně Národního divadla v Praze, pod záštitou ministra kultury pana Daniela Hermana, pod patronací Nadace pro transplantace kostní dřeně, ve spolupráci se sklárnou Artcristal Bohemia, za podpory generálního partnera Rodinného pivovaru Chodovar, za podpory společnosti SVS, spol. s r.o. (Karlštejn), za podpory společnosti PRVNÍ CHODSKÁ, za podpory společnosti ENWOX, za podpory Nadačního fondu pomoci Karla Janečka, za podpory měst Ostrov, Nový Bor a Děčín, za podpory Královéhradeckého kraje, Moravskoslezského a Ústeckého kraje, za podpory společnosti FUCHS OIL CORPORATION CZ, ve spolupráci s Národním divadlem, Rotary klubem, Českým rozhlasem Dvojka, celoplošnou televizí REGIONLNITELEVIZE.CZ a časopisem XANTYPA.

Poděkování za sounáležitost také náleží Jeho Eminenci Dominiku Kardinálu Dukovi, společnosti MPM párty-stany pana Michala Stárka, společnosti WORKPRESS AVIATION pana Bohumila Doubka, módnímu salonu MIRIAM Plzeň, RK EVROPA Plzeň, studentům maturitních ročníků Gymnázia Ostrov, paní Nadě Hynkové z Chodova u Kalových Varů, paní Jájině Raunerové z Chodova u Karlových Varů, rodičům pořadatele projektu Olze a Richardu Langerovým a Ing. Františku Lambertovi, který už šestnáct let cenu Ď podporuje. Pozvání na finálovou ceremonii obdrží zdarma všichni nominovaní, nominující, členové regionálních Kolegií a další osobnosti, dle kapacity divadla.

Doplňující info pro zajímavost:

richard.langer@centrum.cz - - je adresa pořadatele projektu cena Ď, který v rámci "akce SAMOSPONZORING ceny Ď" začal profesionálně působit jako spolupracující realitní makléř renomované RK Evropa Plzeň s dosahem po celé ČR tak, aby byl k dispozici zejména partnerům a přátelům ceny Ď s tím, že z každé realizované zakázky získává provizi ve prospěch produkce ceny Ď 2016 a dalších ročníků - s cílem o nezávislé trvalé udržení projektu, s důrazem na letitou důvěru, kterou získal u partnerů ceny Ď, vkládajíc do této činnosti své jméno
- napište si o zasílání Richardových novinek v oblasti realit, třeba tím pomůžete budoucnosti projektu ceny Ď, protože nikdy nevíte, co se dovíte, koho doporučíte nebo zda sami tyto služby nevyužijete:)

Fotky bezplatně poskytla Jaroslava Raunerová.

  nahoru   |   domů
produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz