www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Realizovaná krajská kola:
cena Ď v Jihočeském kraji
cena Ď v Jihomoravském kraji
cena Ď v Karlovarském kraji
cena Ď v Královéhradeckém kraji
cena Ď v Libereckém kraji
cena Ď v Moravskoslezském kraji
cena Ď v Pardubickém kraji
cena Ď v regionu hl. m. Prahy
cena Ď v Plzeňském kraji
cena Ď v Olomouckém kraji
cena Ď ve Středočeském kraji
cena Ď v Ústeckém kraji
cena Ď v kraji Vysočina
cena Ď ve Zlínském kraji


Krajské nominace 2016
Krajská Kolegia 2016
Krajská kola další ročníky
 

C E N A   Ď   V  K R Á L O V É H R A D E C K É M   K R A J I   2 0 1 6


cena Ď „JUPÍÍÍ NA POČEST VÍTĚZE“ - aneb cena Ď v Královéhradeckém kraji má vítěze, ale nemá poražených! Pár vteřin videa z atmosféry setkání mecenášů a dobrodinců si přehrajete ZDE!
cena Ď

4. dubna 2016 opanovala myšlenka ceny Ď Studijní a vědeckou knihovnu v Hradci Králové, kde byla udělena „cena Ď v Královéhradeckém kraji 2016“.

cena Ď

Hostitelem komorní ceremonie byla Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, která zdarma poskytla prostor a jejíž zaměstnanci s láskou osobně napekli pro mecenáše a dobrodince spoustu dobrot. Záštitu nad akcí převzal hejtman Královéhradeckého kraje Bc. Lubomír Franc a tato akce se konala za podpory Královéhradeckého kraje, který finančně přispěl na úhradu produkčních nákladů. Křišťálovou cenu Ď vyrobila a nezištně dodala sklárna Artcristal Bohemia (Velký Osek). Mediálně akci podpořil ČRo Hradec Králové.

cena Ď

Jako vždy na udílení ceny Ď zveme pouze ty osobnosti, kterých se projekt týká, či které mají k cenám Ď filozofickou vazbu. Žádná „celebrita“ coby „ozdoba“ akce se nekoná. Co host, to buď ten, který nominoval, byl nominován, či je člen Kolegia, partner ceny Ď nebo její upřímný morální dlouhodobý podporovatel. Tedy co host, to naše „ryzí celebrita ze světa mecenášství a dobrodiní“. To vysvětluje onu krásnou neopakovatelnou atmosféru akcí ceny Ď…

cena Ď

cena Ď

V Královéhradeckém kraji bylo v roce 2016 přihlášeno celkem 10 nominací na regionální cenu Ď (po uzávěrce regionálního kola jsou další přihlášené nominace přímo postoupené do kola celostátního). Pořadatele dojalo, jak se upřímně někteří hosté na akci připravili. Mezi letité přihlašovatele nominací patří například Hospic Anežky České v Červeném Kostelci, jehož vedoucí Mgr. Ludmila Štěpánová měla šťastnou ruku už v roce 2012, kdy nominovaní manželé Šislerovi získali nejen regionální cenu Ď v Královéhradeckém kraji, ale také na scéně Národního divadla hlavní GRAND PRIX Ď 2012 (jak to tehdy popsal DENÍK.CZ se můžete podívat ZDE, stejně tak naleznete v archivu České televize reportáž z udělení GRAND PRIX Ď 2012 ZDE). Paní Štěpánová pořadatelům veřejně poděkovala za projekt ceny Ď a všem přítomným srdečně představila své letošní nominované. Poté pořadatelé poděkovali nejen této vděčné dámě, ale všem za to, že svůj vděk vůči mecenášům a dobrodincům vyjadřují nominacemi na cenu Ď. Atmosféra setkání byla ostře citlivá, vážně vtipná a vůbec milá.

Přehled nominací v Královéhradeckém kraji 2016 najdete ZDE.

Nominace nastudovalo a hlasováním o udělené ceně Ď v Královéhradeckém kraji 2016 rozhodlo regionální Kolegium ve složení, které Vám představujeme ZDE.

cena Ď

Každoročně se ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové cítíme jako doma. Doslova. Mezi svými. Vyjadřují to nejenom zaměstnanci knihovny, kteří ve volném čase připraví bohaté domácí pohoštění, ale i paní ředitelka Mgr. Eva Svobodová, která se srdcem na dlani otevírá projektu dveře řadu let. Kdysi dávno jsme napsali do královéhradeckého kraje na 200 e-mailů s prosbou o poskytnutí „střechy nad hlavou“ pro udílení regionální ceny Ď. Jediná tehdy reagovala paní Svobodová. Dnes, když už máme nabídek mnoho, jsme její vstřícnosti věrní. Stejně přátelsky se k cenám Ď staví i radní Královéhradeckého kraje doktor Josef Lukášek, jehož lidský přístup a smysl pro humor také už k cenám Ď patří.

cena Ď

Vítěznou nominaci zaslal Domov U Biřičky, Hradec Králové s tímto textem:
Paní Lenka Strobachová provádí u nás v Domově u Biřičky canisterapii se svojí fenkou Amálkou (Kavalír King Charles Španěl). Bez nároku na finanční ohodnocení k nám dochází 1x týdně na celé dopoledne, snaží se rozdávat radost klientům, kteří jsou upoutání na lůžko, ale i mobilním klientům. Všichni klienti, které p. Strobachová s Amálkou navštěvuje, jsou vděčni za každý kontakt se zvířetem. Canisterapie je součástí zooterapie, klienti jsou v přímém kontaktu se zvířetem, které na ně má pozitivní vliv a pomáhá jejich fyzické i psychické stránce.

Regionální cena Ď nemá kategorie - všechny nominace byly regionálnímu Kolegiu předloženy společně bez rozdílů. Hlasováním bylo rozhodnuto, kdo získá „cenu Ď v Královéhradeckém kraji 2016“, přičemž každý člen Kolegia rozhodoval na základě svého pohledu na svět. Tato cena byla udělena jako regionální šance k ocenění ještě před tím, než se všechny nominace z celé ČR setkají ve velkém finále, kde jsou již nominace rozděleny do příslušných kategorií - divadla, zoo, památky, dětské domovy, sociální ústavy apod. – přehled kategorií ZDE.

V celostátním kole rozhoduje Celostátní Kolegium, jehož složení najdete ZDE.

Každá regionální nominace, která nezískala cenu Ď v daném kraji, má šanci získat jednu z celostátních cen Ď při finálové ceremonii. Ten, kdo získal v jednom ze 14 krajů ČR regionální cenu Ď, má šanci v celostátním kole získat „cenu Ď posluchačů ČRo Dvojka 2016“ nebo hlavní „GRAND PRIXĎ 2016“.

cena Ď

Finálová ceremonie se koná 24. června 2016 od 14.30 hodin na Nové scéně Národního divadla v Praze, pod záštitou ministra kultury pana Daniela Hermana, pod patronací Nadace pro transplantace kostní dřeně, ve spolupráci se sklárnou Artcristal Bohemia, za podpory generálního partnera Rodinného pivovaru Chodovar, za podpory společnosti SVS, spol. s r.o. (Karlštejn), za podpory společnosti PRVNÍ CHODSKÁ, za podpory společnosti ENWOX, za podpory Nadačního fondu pomoci Karla Janečka, za podpory měst Ostrov, Nový Bor a Děčín, za podpory Královéhradeckého kraje a Moravskoslezského kraje, za podpory společnosti FUCHS OIL CORPORATION CZ, ve spolupráci s Národním divadlem, Rotary klubem, Českým rozhlasem Dvojka, celoplošnou televizí REGIONLNITELEVIZE.CZ a časopisem XANTYPA.

Poděkování za sounáležitost také náleží Jeho Eminenci Dominiku Kardinálu Dukovi, společnosti MPM párty-stany pana Michala Stárka, společnosti WORKPRESS AVIATION pana Bohumila Doubka, módnímu salonu MIRIAM Plzeň, RK EVROPA Plzeň, studentům maturitních ročníků Gymnázia Ostrov, paní Nadě Hynkové z Chodova u Kalových Varů, paní Jájině Raunerové z Chodova u Karlových Varů, rodičům pořadatele projektu Olze a Richardu Langerovým a Ing. Františku Lambertovi, který už šestnáct let cenu Ď podporuje.

Pozvání na finálovou ceremonii obdrží zdarma všichni nominovaní, nominující, členové regionálních Kolegií a další osobnosti, dle kapacity divadla.


Doplňující info pro zajímavost:

richard.langer@centrum.cz - je adresa pořadatele projektu cena Ď, který v rámci "akce SAMOSPONZORING ceny Ď" začal profesionálně působit jako spolupracující realitní makléř renomované RK Evropa Plzeň s dosahem po celé ČR tak, aby byl k dipsozici zejména partnerům a přátelům ceny Ď s tím, že z každé realizované zakázky získává provizi ve prospěch produkce ceny Ď 2016 a dalších ročníků - s cílem o nezávislé trvalé udržení projektu, s důrazem na letitou důvěru, kterou získal u partnerů ceny Ď, vkládajíc do této činnosti své jméno.
- napište si o zasílání Richardových novinek v oblasti realit, třeba tím pomůžete budoucnosti projektu ceny Ď, protože nikdy nevíte, co se dovíte, koho doporučíte nebo zda sami tyto služby nevyužijete:)


  nahoru   |   domů
produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz